De toekomst van Hedon

Gisteren hebben we als raad weer een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan het dossier Hedon.

De jongste geschiedenis laat zich als volgt samenvatten.

In het collegeakkoord van het college 2006-2010 was opgenomen dat er een 2e zaal voor Hedon zou komen. Door allerlei oorzaken kwam het er niet van en is er in december 2009 gedebatteerd over de vraag hoe nu verder.

Dat is een intensief debat geweest en vooral in de voorbereiding op dat debat is er intensief gezocht naar een strategie die kon rekenen op een meerderheid in de raad.

Aan het realiseren van die meerderheid heeft het aangenomen amendement stevig bijgedragen. Naast de besluiten uit het collegevoorstel zijn de volgende besluiten toegevoegd:

– de raad wil meer informatie om een goede keuze te kunnen maken uit de voorliggende opties (nieuwbouw ter plekken en nieuwbouw naast De Spiegel)
– er is een richtbedrag van 12.7 miljoen euro
– het definitieve besluit wordt genomen bij de behandeling van de PersPectiefNota 2011 (juni 2011). Een inhoudelijk debat wordt gevoerd op een eerder moment.
Dat laatste besluit is belangrijk: de financiële situatie zal een belangrijke rol spelen bij het uiteindelijke besluit.

In december 2009 is ook teruggekeken op het proces, maar vooral vooruit gekeken: hoe kunnen we dit dossier afronden. Bewust is het over de verkiezingen van maart 2010 getild onder de strenge voorwaarde dat een nieuw college dit dossier opneemt.
Saillant detail: blijkens het verslag steunt de SP bij monde van mevrouw Siderius amendement 16.1 (hierboven genoemd en aangehaald). Haar fractie is mede-indiener. Zij sluit af met de opmerking dat Hedon er natuurlijk al had moeten staan.

In juli 2010 heeft de raad besloten om te gaan voor nieuwbouw naast De Spiegel. Nog steeds voor het richtbedrag van 12,7 miljoen euro en besluitvorming bij de behandeling van de PPN 2011.

Gisteren stond niet het moment van besluitvorming ter discussie. Wel stond ter discussie de vraag of het onderzoeksgebied (nieuwbouw naast De Spiegel) mag worden uitgebreid met onderzoek naar de mogelijkheid van uitbreiding van Hedon door aanbouw. Belangrijke overweging waren de kosten. Deze aanbouw kan voor veel minder geld gerealiseerd worden dan de 12,7 miljoen euro die nu gelden als richtbedrag. Mochten er overwegende bezwaren zijn tegen het oorspronkelijke plan vanwege de kosten, dan ligt er ook een alternatief plan ter tafel en wordt vertraging voorkomen.
Dus nogmaals voor de duidelijkheid: het ging gisteren alleen maar om uitbreiding van onderzoek met instandhouding van de gemaakte procesafspraken: besluitvorming bij de PPN 2011.
De overgrote meerderheid van de raad stemde hiermee in. Alleen de SP was tegen. De SP maakte vooral badinerende opmerkingen over het proces en vond dat er weer vertraging in het spel was. Nota bene, de partij die het amendement in december 2009 mee had ingediend en van harte ondersteunde.
Ik bespeur, als ik een persoonlijke opmerking mag maken, een gebrek aan dossierkennis op dit punt. Immers, het amendement staat nog recht overeind. Alleen het onderzoeksgebied is uitgebreid voor het geval de raad de investering van 12,7 miljoen euro onverantwoord vindt. Daarmee wordt vertraging juist voorkomen.

Maar goed, we wachten de uitkomsten af  en zullen ons t.z.t. voorbereiden op het debat om bij de PPN 2011 te kunnen beslissen.

Het college zal in deze periode ook goed overleg voeren met de buurt, zodat zij inbreng kunnen hebben in het ontwerp van het plan en de inrichting van de omgeving.

John van Boven.

 

1 reactie

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Een Reactie op “De toekomst van Hedon

  1. Henk038

    Heb je blog ook op de linkedingroep 038netwerk gezet. Was nog vergeten je dit ff door te geven. Bij deze 😉

    Henk

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s