Maandelijks archief: maart 2011

Twiner, easycratie en Hanzelab

Gisteren was er weer een Twiner de luxe. Dat is een diner, georganiseerd voor en door twitteraars (in jargon: tweeps). De luxe omdat het ’s middags al begint met een lezing. Bob Hoogstra en Sander Dol (geestelijke vaders van de Twiner) organiseren dit normaal gesproken in Xanders Bazaar, maar nu vanwege het grote aantal deelnemers in hun onlangs aangekocht restaurant Koperen Kees.
De lezing was van Martijn Aslander over zijn boek Easycratie. Het benutten van kennis bij de mensen ( ongebruikt omdat het niet aangesproken wordt door de bureaucratische structuren. Het gaat ook over het geven van bijvoorbeeld informatie of diensten, zonder vooraf te regelen welk geldbedrag er tegenover staat. Geven vanuit de verwachting, dat het er toe doet. En dat je dus wat terugkrijgt.
Ik zie overlap met het principe van beginspraak. Ik ga dat op een later moment uitdiepen.

De reden voor dit stukje is eigenlijk de presentatie van het Hanzelab. Kort gezegd komt het neer op het aanspreken van de maatschappelijke en zakelijke kwaliteiten van betrokken Zwollenaren. Bedrijven kunnen het Hanzelab een casus voorleggen. Vervolgens gaat een aantal leden van het Hanzelab de vraagstelling (of probleemstelling) te lijf met hun denkkracht. Bedrijven betalen er voor en wel zoveel, dat ook maatschappelijke organisaties -met weinig budget – het Hanzelab een casus kunnen voorleggen.
De brainstorm vindt plaats tijdens Twiners. Diners voor tweeps.
Het Hanzelab concept (@hanzelab) is een concept dat is uitgedacht door Elsbeth Boes (@elsbethboes) en Henk Boshove (@henk038).
Gisteren bleek dat er veel animo was onder de aanwezigen.
Ik ben erg benieuwd.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder algemeen

Assendorp in de rolstoel

Afgelopen woensdag heb ik op uitnodiging van de Zwolse Gehandicapten Raad in een rolstoel door voornamelijk de Assendorperstraat gereden. De belevenissen (ook die van Rana Berends met een blinddoek voor en zwaaiend met een blindenstok) zijn binnenkort te zien op RTV Oost in het programma De groeten uit Assendorp.
Samen met Irene Bargerman, als rolstoelgebruikster, heb ik ervaren wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn van het je verplaatsen in een rolstoel.
Het heeft me twee dingen opgeleverd. Een fikse spierpijn de volgende dagen (dat gaat over) en waar je tegen aan loopt als je minder mobiel bent (dat kan overgaan, maar dan ben je afhankelijk van anderen).

De belangrijkste ervaring is, dat er veel kan worden aangepast voor weinig tot geen geld. Kijken vanuit de rolstoelgebruiker kan al heel snel verbeteringen opleveren. Het is doorgaans geen onmacht, het is vooral onwetendheid. Daarom was dit ook een goeie actie van de Gehandicaptenraad. Het gaat om bewustwording.

Een paar puntjes.
– De stoep kent regelmatig afritjes voor o.a. rolstoelgebruikers. Om het te vergemakkelijken. Maar, dan zit er een overdwars gootje in, die het juist weer erg lastig maakt om het afritje makkelijk te gebruiken. Ik ben dan ook een paar keer bijna gekieperd.
– De stoep loopt af naar de straat. Als je als rolstoelgebruiker over de stoep rijdt (dus haaks op het schuine) moet je voortdurend kracht zetten om recht te blijven rijden. De rolstoel heeft de neiging om richting de straat te rijden. Dat vraagt een tegenbeweging, die kracht kost.
– Nogal wat winkeliers zetten nering buiten. Met als gevolg dat de stoep nog smaller wordt, dan hij al is. Je moet voortdurend alert zijn omdat de beweegruimte erg beperkt is en er nauwelijks marges zijn om langs de obstakels te komen.
– Er zijn winkels waar je zonder hulp niet binnenkomt. Stevige drangers houden dan niet alleen de kou (of de warmte) buiten.
– Slordig geparkeerde fietsen (we willen tenslotte de fiets zo’n beetje in de ingang zetten, desnoods overdwars) helpen ook niet echt.
– En dan nog een probleem van een andere orde: hondenpoep. Er zijn nog veel rolstoelgebruikers, die handmatig vooruit komen door de wielen te draaien. En dan door de hondenpoep rijden.
U voelt het niet, maat voelt u ‘em?

Hoofdzaak nummer 1 is werken aan bewustwording.
Dat kost geen geld, maar levert wel winst op voor de rolstoelgebruiker.
Ik ben een ervaring rijker.

John van Boven

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Bezuinigen en cultuur

Afgelopen dinsdag stond de cultuurnota op de agenda van het informatieve raadsplein. Dat wil zeggen dat raadsleden vragen kunnen stellen over zaken die moeten helpen een standpunt te bepalen. Dat zijn ook de momenten waarop ingesproken kan worden door belanghebbenden uit de stad. Die waren er deze keer in overvloed: 16 insprekers. Omdat er een afmelden was door ziekte hebben we 15 bijdragen gehoord en veel informatie gekregen.
Mijn eerste reactie dinsdag was dat we betrokken mensen hebben als het om cultuur gaat. Niet alleen inspreken, maar ook de hele vergadering uitzitten die best lang duurde (vanwege de vele insprekers). Maar, de goede bijdragen verminderen het te bezuinigen bedrag niet. Er moeten dus keuzes gemaakt worden.
Het lastige is, dat we een nieuwe cultuurnota vast moeten stellen en dat we bezuinigingen moeten doorvoeren. Ook in het programma cultuur. Dan is het niet vreemd dat we bij het debat over de cultuurnota ook de te realiseren bezuinigingen verdisconteren. Ik vind het vreemder om eerst het beleid te bepalen om daarna te bezuinigen.

De cultuurnota is – voor een periode van een paar jaar – de concretisering van de cultuurvisie die we een jaar geleden hebben besproken. Dat was een moeizaam debat, dat vele kanten op ging. Er was weinig gezamenlijks te ontdekken. Om te voorkomen dat de ontwikkeling van beleid stil kwam te liggen, hebben we besloten om de visie vast te stellen met de opdracht aan het college om in de nota aan te geven waar de nadruk komt te liggen. Dus prioriteren. En om eerst een verkennend gesprek te hebben met de raad. Het gesprek is geweest en de prioritering is aangebracht. Het proces loopt dus zoals afgesproken.
Ik ga mee met het college in de optie “focus”. Concentratie dus. Ik begrijp heel goed, dat dit nogal gevolgen heeft voor een aantal culturele instellingen. Wat ik de komende tijd wil nagaan is, of er binnen de optie “focus” nog verschuivingen kunnen/moeten.

Afgesproken is nog een inhoudelijk debat te voeren. Bij de PersPectiefNota (PPN) kunnen we dan breder zaken afwegen. Pas dan hebben we een totaalbeeld.
Dat houdt wel een risico in. Praten over onderdelen van het programma cultuur kan betekenen dat we een pleidooi houden voor behoud van een bepaalde subsidie. Met de mogelijkheid dat we daar bij de PPN op terug moeten komen, omdat een volgend debat heeft laten zien dat er andere belangrijker zaken subsidie moeten krijgen.
Persoonlijk vind ik dit beter, dan zonder een inhoudelijk debat vooraf, bij de PPN beleid te formuleren via een amendement. Dat doet geen recht aan de tot nu toer getoonde betrokkenheid van de culturele instellingen.

John van Boven

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Ondernemersfonds Binnenstad Zwolle

Het ondernemersfonds staat (weer) in de belangstelling. RTV Oost besteedt er in ieder geval vandaag aandacht aan. Als ik de brief van de trekkers (januari 2011) leg naast de mail van Fakkert (ondernemersfonds nee) dan valt mij op dat de invalshoek verschillend is en daarmee de uitkomst.

Je kunt redeneren vanuit het doel en dan bezien hoe je het moet doen. Je kunt ook vertrekken vanuit de manier die wordt voorgesteld. Als je het daar niet mee eens bent, dan kom je elkaar nooit te spreken over het doel van het fonds.

Het meest constructief is toch om te vertrekken vanuit het doel van het fonds.  Meet bezoekers nar de binnenstad trekken, die daar langer blijven en meer uitgeven. (brief van januari 2011). Dat is toch een nastrevenswaardig doel waar velen bij gebaat zijn: de ondernemers, de stad en last but not least de bezoekers.

Het fonds zal dan gebruikt worden voor het promoten van de stad, voor het beheer van de stad (schoon-heel-veilig) en voor het vergroten van de veiligheid.
Hoe meer ik in de brief lees, des te beter gevoel ik krijg over het doel.
Samen de schouders er onder. Ook omdat je samen meer voor elkaar kunt krijgen en veel effectiever kunt werken.

Over de manier waarop kan gesproken worden. In de brief wordt de vraag gesteld of de ondernemers willen laten weten naar welke rechtsvorm de voorkeur uitgaat. Met andere woorden het staat helemaal niet vast dat gekozen wordt voor een stichting.

Je moet wel denken in termen van kansen en niet in termen van bedreigingen. Dan kom je niet echt ver. Je kunt kijken naar steden waar het niet van de grond komt. Je kunt ook kijken naar situaties waar het wel lukt.
Zwolle, de binnenstad natuurlijk, is niet gebaat bij een defaitistische houding. Zo van, het bezoekerstal loopt overal terug. Daar is geen houden meer aan.
Als je zo denkt, ben je geen ondernemer, denk ik dan.

Om een wettelijke basis te leggen onder het fonds, moet minstens 50% van de ondernemers stemmen. Daarvan moet 2/3 instemmen met het fonds. Dan is er basis voor de oprichting van het fonds.
Binnenstad ondernemers moeten dus niet te lichtvaardig denken en in ieder geval gaan stemmen. Houdt bij het stemmen in het oog dat het gezamenlijk belang van een economisch sterke binnenstad, uiteindelijk ook eigen belang oplevert.

John van Boven

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Fundatie

Gisteren heeft de gemeenteraad positief gereageerd op het voornemen van het college om te onderzoeken of het mogelijk is om museum De Fundatie uit te breiden middels plaatsing van wat Het Oog is gaan heten op het dak. Er zitten verschillende kanten aan. In de eerste plaats de vraag of de verbouw gerealiseerd kan worden voor de 5.000.000 die de provincie beschikbaar stelt. Daarnaast of het klopt, dat de verhoging van de exploitatiekosten blijven binnen de begrote 500.000 euro. Hiervan neemt het museum 300.000 euro voor haar rekening en van de rest komt 150.000 euro voor rekening van de provincie en 50.000 euro voor die van de gemeente.
Het is belangrijk voor de finale beslissing om het risico te kennen, dat er over het budget wordt heengegaan.

Ik vind het een belangrijke beslissing. In de eerste plaats voor de cultuur. De Fundatie is de laatste jaren een belangrijke speler geworden in de museale wereld. Dat geeft grote kansen voor de kennismaking met cultuur. Dat kan een verrijking betekenen.
Daarnaast speelt de Fundatie een belangrijke rol bij het positioneren van Zwolle. En dat is weer belangrijk voor de economische kracht van Zwolle. Uit onderzoek blijkt dat iedereen die Zwolle bezoekt zo’n 46 euro uitgeeft in Zwolle. Meer bezoekers, en die zullen er zijn, na voltooiing van Het Oog, betekent dus meer inkomsten voor de Zwolse ondernemer.

Het gaat er om een afweging te maken tussen de risico’s en de kansen. Voor die afweging is het nodig dat het door het college gewenste onderzoek daadwerkelijk plaatsvindt. Daarom konden wij en met ons de grootst mogelijke meerderheid (alleen het CDA was tegen) instemmen met het voorstel van het college.

John van Boven

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Kleedkamers SVI

Zaterdag was ik aanwezig bij de officiële opening van 4 nieuwe kleedkamers van voetbalvereniging SVI op sportpark De Siggels. Het was nog vroeg toen ik aankwam (08.45 uur), maar het parkeerterrein stond toen al vol. En dat was nog niet eens de piek. Die is er wanneer de spelers en begeleiders van een wedstrijd nog niet weg zijn, en de volgende “lichting” al weer arriveert.

Voorzitter Erik Fidder gaf aan, dat er een goede samenwerking is geweest tussen gemeente en vereniging, wat het geresulteerd in bekostiging door de gemeente van 2 kleedkamers en door de vereniging zelf van nog eens 2 kleedkamers. Veel eigen inzet. Dat is iets waar ik warm van word. Dat zag je zaterdag ook: veel inzet van vrijwilligers. Dan zie je toch maar het maatschappelijk belang van sport, en dan in dit geval de breedtesport.

De aanleg van kunstgrasvelden heeft een positief effect gekregen op het sporten in Zwolle. Dat betekent intensiever gebruik van de velden, waardoor er meer spelers terecht kunnen.
Ik realiseerde me, dat de zaken er om heen, daarmee geen gelijke tred houden  (hebben gehouden). Intensiever gebruik vraagt meer kleedkamers (is hier opgelost), maar ook meer parkeerfaciliteiten, vooral door de overlap van gaande en komende spelers.

In onderstaand filmpje een impressie. Ik heb wat shots aan elkaar geplakt.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Stadshagenknip

Het rapport over het onderzoek naar de mogelijkheden van de Stadshagenknip is verschenen. In het collegeakkoord was vastgelegd, dat dit onderzoek uitgevoerd zou worden.
Er worden drie varianten uitgewerkt.

In mij  ogen is geen van de varianten overtuigend.
– Van de variant Noord (Mastenbroekerallee en Nijenhuislaan) wordt gezegd dat het de minste nadelen heeft, maar ook minder voordelen).
– Van variant Centrum (Werkerlaan, Veldbeemdgras, Duiker en Belvederelaan) wordt gezegd dat het de meest effectieve is als het gaat om het reduceren van de reistijden in Stadshagen. De doorsteek heeft echter een verkeersaantrekkende werking. Dit resulteert in een drukke route door het centrum en de daarmee gepaard gaande consequenties op het gebied van verkeersveiligheid en leefbaarheid. Bovendien leidt het tot een hogere verkeersdruk op de Frankhuizerallee.
– Variant Zuid (Drapenierlaan, Pottenbakkerstraat door het groen en over het water richting de Twistvlietweg en de Van Bandijklaan) en variant Wetering (Mastenbroekerallee, Oude Wetering of Mannagras en Belvederelaan) bieden geen toegevoegde waarde ten opzichte van de Centrumvariant.

Los nog van de kosten heb ik dus een afweging te maken tussen een reistijdverkorting van 4 minuten (volgens het rapport) en de gevolgen voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid en hogere verkeersdruk Frankhuizerallee.
En dan heb ik het nog niet over de kosten.

De keus is niet zomaar gemaakt, al was dat in campagnetijd wel de suggestie.
Daarom ben ik blij met het rapport, dat alles netjes op een rij zet. Maakt ook een goede afweging mogelijk.
Het rapport maakt nog iets duidelijk. Namelijk dat de toentertijd gekozen inrichting van de wijk daadwerkelijk bijdraagt aan de leefbaarheid en verkeersveiligheid.

Ik ben erg benieuwd naar de mening van de Stadshagenaren. Welke afweging is het belangrijkst.
Weegt de tijdwinst op tegen de verkeersveiligheid en leefbaarheid?

John van Boven

27 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek