Stadshagenknip

Het rapport over het onderzoek naar de mogelijkheden van de Stadshagenknip is verschenen. In het collegeakkoord was vastgelegd, dat dit onderzoek uitgevoerd zou worden.
Er worden drie varianten uitgewerkt.

In mij  ogen is geen van de varianten overtuigend.
– Van de variant Noord (Mastenbroekerallee en Nijenhuislaan) wordt gezegd dat het de minste nadelen heeft, maar ook minder voordelen).
– Van variant Centrum (Werkerlaan, Veldbeemdgras, Duiker en Belvederelaan) wordt gezegd dat het de meest effectieve is als het gaat om het reduceren van de reistijden in Stadshagen. De doorsteek heeft echter een verkeersaantrekkende werking. Dit resulteert in een drukke route door het centrum en de daarmee gepaard gaande consequenties op het gebied van verkeersveiligheid en leefbaarheid. Bovendien leidt het tot een hogere verkeersdruk op de Frankhuizerallee.
– Variant Zuid (Drapenierlaan, Pottenbakkerstraat door het groen en over het water richting de Twistvlietweg en de Van Bandijklaan) en variant Wetering (Mastenbroekerallee, Oude Wetering of Mannagras en Belvederelaan) bieden geen toegevoegde waarde ten opzichte van de Centrumvariant.

Los nog van de kosten heb ik dus een afweging te maken tussen een reistijdverkorting van 4 minuten (volgens het rapport) en de gevolgen voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid en hogere verkeersdruk Frankhuizerallee.
En dan heb ik het nog niet over de kosten.

De keus is niet zomaar gemaakt, al was dat in campagnetijd wel de suggestie.
Daarom ben ik blij met het rapport, dat alles netjes op een rij zet. Maakt ook een goede afweging mogelijk.
Het rapport maakt nog iets duidelijk. Namelijk dat de toentertijd gekozen inrichting van de wijk daadwerkelijk bijdraagt aan de leefbaarheid en verkeersveiligheid.

Ik ben erg benieuwd naar de mening van de Stadshagenaren. Welke afweging is het belangrijkst.
Weegt de tijdwinst op tegen de verkeersveiligheid en leefbaarheid?

John van Boven

27 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek

27 Reacties op “Stadshagenknip

 1. m. van amstel

  Naar mijn idee is de verkeersveiligheid belangrijker dan de winst van 4 minuten reistijd. Ook ik vind de knip wel eens vervelend, maar nu ik de consequenties van het opheffen van de knip lees, ben ik eigenlijk toch blij dat de knip er is en hopelijk blijft ie dan ook gehandhaafd. Tweede argument zijn de kosten, in tijden van bezuinigingen valt het toch ook niet te verkopen dat er geld wordt uitgetrokken voor het comfort van 4 minuten minder reistijd en dat er voor andere belangrijkere zaken in de stad geen geld meer is. Er zijn alleen al genoeg kosten gemaakt voor het onderzoek naar de knip. Laten we het daar bij houden. Ik hoop dat de rest van de inwoners van Stadshagen deze mening deelt.

 2. edwin koster

  “Het rapport maakt nog iets duidelijk. Namelijk dat de toentertijd gekozen inrichting van de wijk daadwerkelijk bijdraagt aan de leefbaarheid en verkeersveiligheid”

  Maar is de omvang van de wijk inmiddels niet zo groot, dat dit besluit uit het verleden nog wel wijs is. Want in het rapport spreekt ook over “weeffouten” die bij aanleg van bijv. De Tippe niet opnieuw worden gemaakt.

  • Edwin,
   ik maak wel onderscheid tussen verkeerstechnische aanpassingen aan de ene kant en een opzet in de wijk, met als doel verhogen verkeersveiligheid en leefbaarheid aan de andere kant. Er zijn verkeerstechnische maatregelen mogelijk zonder dat veiligheid en leefbaarheid negatief worden beïnvloed.

 3. anne

  als vader van twee kinderen vind ik de kruising twistvlietpad en belvederelaan al te gevaarlijk. Dat wordt met centrum en wetering route veel erger. Vind de wetering route ook jammer. Dat wordt zo mooi met kinderboerderij etc. Zelf ben ik wel steeds voor noord aanpassing geweest. Lost wel een probleem bij drukte op en extra kilometers. De meerkosten lijken mij wat vreemd. Gewoon eens proberen met de boom omhoog en kijken hoe dat gaat…

  • Anne, je vraag naar de meerkosten kan ik niet beantwoorden. Ik zal er naar vragen. Ik hoorde vandaag dat de goedkoopste optie 1,5 miljoen euro kost (volgens mij variant Noord)

   • daanvandijk

    Uit het onderzoek bleek de centrumvariant het goedkoopste, wat mij wel verbaast, omdat er kruispunten moeten worden aangepast en bussluisen moeten worden weggehaald.
    De noordvariant is iets duurder, waarschijnlijk omdat de Nijenhuislaan nog niet breed of geschikt genoeg is..

 4. WFvN

  Een zeer frappant punt uit het verslag van het externe bureau vind ik die over de beleving van het omrijden.
  We praten over 7 minuten reistijd om van de ene kant naar de andere kant te komen. Tja, binnendoor steken zou natuurlijk veel korter zijn en volgens onderzoek kan de tijd dus gehalveerd worden. Echter zijn het dus een paar onlogische afslagen/knikken in d.e huidige route die het maken dat mensen het als omrijden beleven zonder dat er echt over extreem omrijden gesproken kan worden.

  De knip is aangelegd met het doel een leefbaar en veilig Stadshagen te creëren. Dat doel is overduidelijk bereikt. 63% van de verplaatsingen vindt plaats met de fiets in Stadshagen tegenover maar 19% met de auto. Ik zeg: doel gehaald!
  Of de gemeente nu opnieuw zou kiezen voor de knip, weet ik natuurlijk niet maar gezien de cijfers zou ik toch echt niet spreken over een mislukking of een foute keuze gezien het overduidelijk behaalde doel.
  Mensen die in Stadshagen komen wonen, kunnen (en ook konden) weten van het bestaan van de knip. Achteraf gaan klagen lijkt me niet helemaal op z’n plek. Daarbij komt dat een deel wel klaagt maar niet eens bewust is van de (waarschlijnlijk ook voor hunzelf) negatieve gevolgen die het met zich meebrengt.

  Ik ben absoluut een voorstande van het behouden van de knip!

 5. WFvN

  Vergeten te antwoorden op de vraag:
  “Ik ben erg benieuwd naar de mening van de Stadshagenaren. Welke afweging is het belangrijkst.
  Weegt de tijdwinst op tegen de verkeersveiligheid en leefbaarheid?”

  Gezien de uiterst geringe tijdswinst vind ik als inwoner van Stadshagen dat dat niet opweegt tegen de verkeersveiligheid en leefbaarheid. (ook daarom dus vóór blijven van de knip)

 6. Ik ben benieuwd of u zich – na uw reacties op weblog Zwolle – ook gaat mengen in de discussie met de klankbordgroep. Ze zijn inmiddels minder anoniem, er is in ieder geval een naam bekend. Zie ook http://www.stadshagennieuws.nl
  Wat vind u overigens van het ingenomen standpunt van de klankbordgroep dat ze de termijn te kunnen reageren opgeschort willen zien?

  Ik vind 14 dagen eerlijk gezegd ook wel een klein beetje kort door de bocht.

  • WFvN

   Die verlenging van de 14 dagen vind ik zeer terrecht (ook al werkt dat in het nadeel van mijn wens)

   • Vanuit het perspectief van het gekozen proces past het niet. Maar, gelet op de commotie die het oproept kan ik me voorstellen dat de termijn verlengd wordt tot 4 weken. Het gaat om het geven van reacties op het rapport om de raad te “beïnvloeden” en niet om nog een rapport te presenteren.

  • Harry,
   ik ga niet in gesprek met iemand die zich niet bekend maakt en zich ook (nog) niet bekend wil maken. Die bovendien niets doet met goedbedoelde adviezen (van Martijn vd Veen).
   Ik blijf bij het proces, zoals dat is afgesproken en zoals ik op Weblog Zwolle heb toegelicht.
   Het onderzoek is het resultaat van de onderhandelingen omdat de VVD winst geboekt heeft met haar standpunt over de knip. Let wel: een onderzoek en dat is wat anders dan een toezegging dat de knip er uit gaat en dat het onderzoek zou moeten uitwijzen op welke manier.
   Ik las dat meneer Di Mistro mij ten tonele voert. Dat mag, maar dan wel op de goede manier. Natuurlijk ben ik benieuwd naar oplossingen. Maar harde vooraarde is wel dat de oplossing de situatie moet verbeteren. In het rapport ben ik geen voorstel tegengekomen, dat ik kan zien als verbetering. Hoe kom ik aan die conclusie? Ik vergelijk de te boeken winst (reistijdverkorting) met het in te boeken verlies (veiligheid en leefbaarheid).
   Wat de groep nu doet, is de procedure ter discussie stellen omdat de inhoud niet bevalt.
   De Raad zal een beslissing nemen over de toekomst van de knip. Dat doet ze aan de hand van het rapport (als resultaat van het afgesproken onderzoek) en neemt daarin opmerkingen van bewoners en belanghebbenden mee. De opmerkingen zijn gemaakt op de inloopavond en kunnen worden gemaakt op het formulier. Dat hoef je niet te organiseren, daar is geen klankbordgroep voor nodig.
   Het is veel slimmer om de raadsfracties, die zich een oordeel moeten vormen, te benaderen. Een klankbordgroep voegt nu (!) niets meer toe en gaat voorbij aan de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad.

   • Bedankt voor uw reactie.

    U geeft geen echter antwoord op mijn vraag: Wat vind u overigens van het ingenomen standpunt van de klankbordgroep dat ze de termijn te kunnen reageren opgeschort willen zien?

 7. Harry, zie mijn reactie op opmerking van WFvN

 8. Als Stadshagenaar erger ik mij behoorlijk als ik weer eens helemaal om de wijk heen moet rijden omdat ik met de auto moet, bijv. ivm bagage. Aan de andere kant, als ik al die kinderen en ouders ’s ochtends op de fiets zie dan is dat in mijn ogen toch echt veel belangrijker dan de doorstroming van het autoverkeer. Echter de Frankhuizerallee is al erg druk, omdat men die toch wel neemt (komende vanaf Havenzathenallee/Belvederelaan) op die manier probeert men dus al een grote hoek af te snijden.

  In mijn ogen zou je op meerdere (eenvoudige en goedkope) plekken de knip kunnen verwijderen, door echter daarnaast verkeersremmende maateregelen te nemen voorkom je dat er een drukke snelweg door de wijk ontstaat. Mensen die dan alleen maar door de wijk heen gaan omdat dat korter is zullen dan zo worden afgeremd dat het niet meer aantrekkelijk is om binnendoor te gaan, doorrijden met een lage snelheid heeft nog altijd de voorkeur boven een kortere route waar men steeds stil staat.

  Een paar opties die ik zo zie en die niet veel hoeven te kosten zijn de slagboom in de Nijenhuislaan open zetten en tussen winkelcentrum en de Nijenhuislaan de bussluis/poller open zetten, echter met verkeersremmende maatregelen, waarbij de doorstroming van het fietsverkeer en de veiligenheid voorop staat. En pak dan ook gelijk de oversteekplaats Twistvlietpad/Belvederelaan aan want wie dat heeft verzonnen heeft nog nooit zelf gefiets vanaf het winkelcentrum linksaf het Twistvlietpad op, dat is voor de fietser en de automobilist een levensgevaarlijke plek.

  Kortom, weg met die knip maar wel onder voorwaarden van veiligheid en doorstroming voor fietsers en lopers. En rem dat autoverkeer dan maar flink af.

  • Jeroen,
   De oversteek Twistvliedpad en Belvederelaan is een punt waarvan het rapport zegt dat er in ieder geval wat moet gebeuren, los van wat er met de knip gebeurt.
   Je kunt die doorsteek mogelijk goedkoop realiseren met remmende maatregelen, maar dan krijg je problemen met de Wetering, die niet is berekend op veel autoverkeer. Ik denk dat daar ook veel leerlingen fietsen voor de school verderop. Ik geloof niet dat het zo simpel is als jij voorstelt.

   Ik benadruk nog maar eens dat de wijk is opgebouwd volgens een bepaald principe, waarbij de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van de wijk prioriteit gekregen hebben. Zo’n opbouw verander je niet zonder ook het karakter van de wijk te veranderen.
   Ik lees de voorstanders van verwijderen en lees dan nooit over het karakter van de wijk. Er wordt dan vooral gehamerd op het omrijden en dat dit zoveel tijd kost. Waarbij ik voorzichtig, met het rapport in de hand, constateer dat het vooral de beleving is. Die dan nogal veraf staat van de werkelijkheid.

   • Beste John,

    U schrijft:De oversteek Twistvliedpad ( moet overigens zijn Twistvlietpad maar goed dat terzijde) en Belvederelaan is een punt waarvan het rapport zegt dat er in ieder geval wat moet gebeuren, los van wat er met de knip gebeurt.

    Ik lees dit met stijgende verbazing. Daar had u toch geen rapport voor nodig? Ik mag toch aannemen dat dit al veel en veel langer bij u bekend is.

    Er is al een hele delegatie geweest die hier naar gekeken heeft. Ik maak mij echt zorgen over dit punt.

    Zoals u wellicht wel weet – of misschien ook niet – ben ik één van de loop trainers van de loopgroep in Stadshagen. We vertrekken iedere dinsdag avond 19.30 uur vanaf het Cultuurhuis.

    In het afgelopen half jaar vertelden twee moeders onafhankelijk van elkaar dat zij op dit punt geschept zijn door een auto. Dit waren voor mij schokkende verhalen van moeders – met kinderen – waarbij het gelukkig goed is afgelopen. Het had ook evenzo goed minder goed kunnen aflopen.

    Ik wil bij deze dan ook nogmaals vragen, ik heb dit in het verleden ook al eens eerder onder de aandacht gebracht nadat ik mijn eigen dochter geschept zag worden door een auto op een ander zeer gevaarlijk punt in de wijk – of daar nu wat mee gaat gebeuren.

    Ik denk dat de enigste en beste oplossing is voor het punt wat in het rapport is genoemd een fiets brug is. Dat zou althans mijn oplossing zijn. Wellicht dat u mensen kunt laten uitzoeken wat dat kost een fiets brug?

    Het andere gevaarlijke punt – wat niet in het rapport is genoemd – heb ik zo de oplossing niet voor handen. Dat ligt ingewikkelder.

    Ik wil u nu dan ook vragen – na deze aanvulling van mijn kant op het rapport – geen veertien dagen meer te wachten uw invloed aan te wenden, daarmee te bewerkstelligen dat het rapport op dit punt in ieder geval gaat leiden tot snelle en concrete maatregelen van de kant van de gemeente.

 9. Paula

  Wij wonen 10 jaar in Stadshagen en zijn de discussie helemaal beu. We hebben er steeds ook veel onrust van. Wij vinden de knip ook verre van ideaal maar de alternatieven zijn nog veel minder. Handhaven dus!!! Veiliger, goedkoper en eerlijker naar de mensen die anders de dupe worden van de wijzigingen.

 10. Harry, het lastige punt van het Twistvliedpad is niet het resultaat van het onderzoek. De redenering is meer dat je, ook al doe je niets aan de knip, er punten zijn die in ieder geval aangepakt moeten worden. We zullen jouw punten meenemen, onder het kopje sowieso.

  • Over de knip laat ik mij op dit moment verder niet over uit.

   Ik heb evenzoveel goede argumenten gelezen voor handhaving van de knip als ook heel goede argumenten tot opheffen van de knip.

   Is er al een datum bekend wanneer dit in de raad bepsroken gaat worden?

   Welk besluit er ook genomen gaat worden in de raad het zal altijd een goed besluit zijn.

   Zelf vermoed ik dat er een besluit genomen zal gaan worden tot handhaving van de knip en een paar punten aanpassen van de infrastructuur ter bevordering van de veiligheid van met name fietsers.

   Dit besluit zal dan wellicht ingegeven worden door de noodzaak het huishoudboekje van de gemeente op orde te krijgen maar vooral ook te houden. Volgens mij is de veerkeersknip zelf in de huidige financiële situatie – bezuiniging hier bezuiniging daar – politiek gezien in de belsuitvorming verworden tot een bijzaak.

   Hoe snel lopen de tekorten momenteel op? Op landelijk niveau loopt de Staatsschuld met € 100 mln per dag op volgens Mark Rutte. Die rekening zal ergens een keer gepresenteerd gaan worden.

   Is het ook bekend hoe snel de tekorten bij de Gemeente Zwolle per dag oplopen ?

   Als dat duidelijk is kan de besluitvorming over de knip volgens mij met één of misschien twee hamerslagen worden afgedaan.

   Ik kan er naast zitten maar ik denk dat het die kant opgaat. Handhaving van de knip op basis van financiële politieke argumenten.

   Met de nadruk op financieel.

   • Harry,
    ik beperk me nu tot zaken die horen bij de discussie over de knip.
    In de informatienota staat dat het college het voorstel medio april 2011 aan de raad zal voorleggen (dat is dan wel gebaseerd op de reactietermijn van 2 weken).
    (ik heb het filmpje er af gehaald, dat heeft weinig van doen met het onderwerp zelf)

   • Het is uw blog. Daar bent u zelf dan ook baas over wat u weg poetst en wat niet.

 11. Harry, dat is waar. Maar het is toch netjes om het even te melden.

 12. Ik kan mij helemaal vinden in het standpunt van de fietsersbond!

  Met wereld fietser Frank van Rijn te spreken: het is rapper met de trapper!

  Zie ook http://harrybartelds.web-log.nl/mijn_weblog/interview_frank_van_rijn/

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s