Bagijneweide en de Aquamarijn

Er is onhelderheid ontstaan over de toekomst van de basisschool Aquamarijn. De school had van de gemeente de toezegging dat ze hun strategische plannen om naast de school ook te gaan doen aan BuitenSchoolse Opvang en kinderopvang konden realiseren in de bestaande school ’t Turfschip. Er was geld beschikbaar voor verbouw en uitbouw, waardoor het ter plekke gerealiseerd kon worden.
Totdat in een erg laat stadium bleek dat deze plannen conflicteerden met de plannen van de Bagijneweide. Op die plek, zo was opgenomen in een plan dat door de Raad was vastgesteld, zijn woningen gesitueerd die over een jaar of 10 (i fase 4 van het plan) gebouwd zullen worden. Met andere woorden de resterende tijd loonde de voorgenomen investering in ’t Turfschip niet.
Het college heeft gekozen voor de plannen van de Bagijneweide en gaat, onder de opmerking dat er nog geen geld is, op zoek naar een oplossing.
Die situatie heeft de ChristenUnie doen besluiten een open brief naar het college te sturen.
Belangrijkste gedachte: de gevolgen van een fout van de gemeente moet de gemeente dragen en niet worden afgewenteld op de school. We vragen het college om zich maximaal in te spannen, ook wanneer er meerdere kosten  mee gemoeid zijn.

Onderstaande brief hebben we gisteren, maandag 18 april, naar het college gestuurd.
We zijn benieuwd naar de reactie van het college.

John van Boven

Geacht College,

 De fractie van de ChristenUnie wil in deze open brief haar zorg uitspreken over de gang van zaken rond de Gereformeerde basisschool Aquamarijn.
De school heeft gezocht naar een geschikte locatie voor een brede school met buitensschoolse opvang en kinderopvang. Men is terecht gekomen bij de locatie van ’t Turfschip in de Bagijneweide. De school kon via een verbouw en aanpassing van het schoolgebouw geschikt gemaakt worden, aldus de gemeente.
In januari 2011 kreeg de school nog te horen dat het allemaal in orde zou komen.
Pas daarna bleek dat deze plannen conflicteerden met de gefaseerde plannen van de Bagijneweide. In fase 4 is ter plekke woningbouw gepland. Over 10 jaar denkt men toe te zijn aan deze fase. Deze termijn rechtvaardigt niet de investering die nodig is voor de noodzakelijke verbouw en aanbouw.

U als college hebt gekozen voor het doorgaan met de ontwikkelingen van de Bagijneweide, waardoor de toezegging aan de Aqaumarijn moest worden ingetrokken.
U erkent daarbij uw fout en u trekt het boetekleed aan.

U hoort ons niet over uw keus voor de Bagijneweide. Die keus kunnen wij volgen en daar staan wij achter.
De reden voor deze brief is gelegen in onze constatering dat u wel het boetekleed aantrekt, maar dat u daaraan geen consequenties verbindt. De gevolgen van de door u gemaakte fout legt u daarmee neer bij de school. U stelt dat er geen geld is om op een andere manier invulling te geven aan de voornemens van de school. U gaat op zoek naar een geschikte plek, maar tegelijkertijd stelt u dat er nu geen geld is.
U stelt in de informatienota onder het kopje Consequenties, dat de Aquamarijn haar gewenste brede school niet kan realiseren. Dat is wat onze fractie betreft te mager geformuleerd.
Onze fractie had als formulering in deze paragraaf verwacht, dat het college alles in het werk zal stellen om de realisering alsnog op een andere wijze mogelijk te maken.
Onze fractie roept u op om inhoud te geven aan het aantrekken van het boetekleed. Een boetekleed zonder aanvaarden van de gevolgen is geen boetekleed.
Wij willen als fractie door u geïnformeerd worden over uw voornemens om te komen tot een voor de school aanvaardbare oplossing. Een oplossing, waarbij de school invulling kan geven aan haar – strategische – voornemen om naast het geven van onderwijs ook invulling te geven aan de plannen op het gebied van BSO en kinderopvang.

1 reactie

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Een Reactie op “Bagijneweide en de Aquamarijn

  1. Het is nu 13 mei en we hebben zelfs nog geen bevestiging van onze brief ontvangen. Laat staan een antwoord.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s