Bestuursakkoord

Overwegingen van een raadslid

De informatiebijeenkomst van het VNG over het bestuursakkoord heeft mij aan het denken gezet. Ik heb het akkoord gelezen en op me in laten werken. Dat betekent niet, dat ik alle ins en outs overzie.
Maar samenvoegend met de informatie van dinsdagavond 10 mei, heb ik de volgende overwegingen. Puntsgewijs en in willekeurige volgorde.

1. Er is weinig verschil in opvatting over de ernst van de bezuinigingen en over de zorg voor de doelgroepen, die het meest worden getroffen. En ook niet over het feit dat ook gemeentes voor een zware bezuinigingsopgave staan.
Het grote verschil zit ‘em in de manier waarop je moet omgaan met het voorliggende akkoord.
Bekijk je het bestuurlijk of louter inhoudelijk.
Als je het bestuurlijk bekijkt dan realiseer je je, dat er een regeerakkoord ligt, dat zegt dat er 18 miljard bezuinigd moet worden. Of je voor of tegen het akkoord bent, dat verandert niet. Dit gegeven is dan het vertrekpunt voor je afweging.
Bekijk je het louter inhoudelijk, dan zeg je dat deze bezuinigingen absoluut niet kunnen. Niet over de rug van de kwetsbaren in onze Zwolse samenleving.

2. Een andere overweging hangt samen met de vraag naar de risico’s van “ja” of “nee”. Kunnen we overzien wat de gevolgen zijn van ons stemgedrag.
Wat gebeurt er eigenlijk als het bestuursakkoord wordt weggestemd? Het is een totaalpakket, een resultaat van onderhandelen. Dat betekent, dat er op dossiers zaken zijn binnengehaald (compensatiekort bij WWB, tegemoetkoming gat tussen lagere vergoeding minimumloon en daadwerkelijk uit te betalen salaris zijn daar voorbeelden van, ook de uitvoeringsvrijheid voor gemeenten) maar ook dat er op onderdelen “verliezen” moeten worden genomen. Verlies je bij “nee” de onderhandelde verbeteringen. Begin je dan opnieuw? Of kan de overheid dan zeggen hoe het gaat gebeuren en wordt het dus slikken of stikken.

Wat kun je nog doen aan de punten waarover je ontevreden bent als je “ja” zegt. De VNG zegt dat het onderhandelen doorgaat, dat nog niet alles volstrekt uitonderhandeld is. De door mij getwitterde taxatie dinsdagavond, dat het eigenlijk een procesakkoord is, werd aan het slot van de vergadering bevestigd door Ralph Pans, die een vergelijkbare opmerking maakte.

3. Voor mij is het antwoord op de vraag waarover je eigenlijk een standpunt inneemt nog erg onduidelijk.
Het akkoord staat bol van de opmerkingen over commissies, die nog nader onderzoek moeten doen naar effecten van de bezuiniging en welke compensatie van het rijk dat vraagt. Hoeveel ruimte heeft de regering eigenlijk om extra compensatie te bieden. Komt het bedrag van 18 miljard niet in gevaar. Of gaan de toezeggingen, die wellicht nog gedaan gaan worden ten koste van andere instanties. Dinsdagavond werd gezegd, dat elke verbetering die het VNG onderhandelde, een extra bezuiniging betekende voor het UWV. Is dat wat we willen, of zijn we niet verantwoordelijk voor deze consequenties.

4. Het niet kunnen overzien van de effecten van het akkoord – er moet nog veel onderzocht worden – wordt ook duidelijk, wanneer het VNG desgevraagd antwoordt dat ze geen berekening kunnen geven van de gevolgen voor een gemiddelde gemeente. Ook dan blijkt weer, dat het een procesakkoord is.

5. Een overweging van een geheel andere orde. Ik heb het boek Society 3.0 van Ronald van den Hoff gelezen. Er wordt een heel hoofdstuk gewijd aan de Quango’s, de quasi autonome non gouvernementele organisaties. Daar gaat verschrikkelijk veel geld in om, zonder dat echt duidelijk is wat al die budgetten opleveren. Er zijn meer dan 3.000 van dergelijke organisaties met 120.000 werknemers, die jaarlijks 140 miljard ophalen en verstoken (pagina 59).
Mijn vraag is dan of er niet elders effectiever bezuinigd kan worden, waardoor de kwetsbaren in onze samenleving ontzien kunnen worden.

6. Op 23 mei debatteert de 2e Kamer over het akkoord. Dezelfde Kamer, die in meerderheid achter het regeerakkoord staat. Het zou mij helpen, wanneer dan meer duidelijkheid gevraagd wordt over de effecten van het akkoord op de financiele huishouding van Zwolle ten aanzien van onze sociale verantwoordelijkheid. Voorwaarde voor mij is duidelijkheid over de consequenties.

7. Hoe zit ik er nu in.
a. Ik ken de effecten niet van tegen zijn, net zo min als ik die ken van voor zijn. Het wordt dus een afweging.
b. Wat weegt zwaarder, laten zien dat je tegen bent met het risico, dat je wat je binnen hebt gehaald weer kwijt bent, of doorgaan op de ingeslagen weg, met het risico, dat pijnpunten pijnpunten blijven en terecht komen op het bord van Zwolle.

Dat brent mij bij de vraag of het mogelijk is een voorwaardelijk standpunt in te nemen. Doorgaan met onderhandelen met de afspraak dat wanneer over, pak ‘em beet, een jaar blijkt dat de te realiseren bezuinigingen op gemeenteniveau niet voor onze verantwoordelijkheid kunnen worden genomen.

Op 30 mei bespreekt de Zwolse Raad het akkoord aan de hand van een motie van de PvdA. We kunnen dan de uitkomsten van het 2e Kamer debat meenemen.

4 reacties

Opgeslagen onder algemeen

4 Reacties op “Bestuursakkoord

 1. edwin koster

  Hallo John,

  De leiders van dit land willen twee vliegen in één klap slaan…besparen en uitvoer dichter bij de burger brengen, maar die twee vliegen zijn niet in klap te slaan.

  Ik kijk niet zo somber aan tegen het naar de prullemand verwijzen van het onderhandelingsreslutaat van VNG.

  Als een overgrote meerderheid van de gemeentes dit doet…ontstaat er een nieuw begin…een nieuwe politieke waarheid van waaruit de onderhandeling kan worden gestart.
  De regering zal als onderhandelaar natuurlijk altijd zeggen dat er geen ruimte meer is. Maar zij is ook de sterktste partij. Dat dwingt de andere overheden dan ook om nu een vuist te maken en niet in te stemmen met meer taken en minder geld.

  Als er zoals jij zegt eigenlijk alleen een procesakkoord ligt geeft dat te weinig houvast voor de toekomst.

  • We moeten dus wel, volgens meerderheid van 2e Kamer, 18 miljard bezuinigen. Links om of rechts om. Daar verandert afwijzen van bestuursakkoord niets aan. Het nieuws meldt nu wel dat Jorritsma Rutten vraagt om aandacht voor de bezuiniging op de sociale werkvoorziening. Resultaat van 3 avonden gemeenten horen. Zegt wel iets over onderhandelingsvaardigheid VNG en inschattingsvermogen over wat gemeenten vinden. Ik ben er zelf nog niet uit, maar neig tot nee. Vooral vanwege andere bezuinigingsopties.

 2. Jaap Overbeek

  Beste John,
  Ik heb dezelfde worsteling gehad als die jij beschrijft. Uiteindelijk heb ik als fractievoorzitter mijn CDA-fractie voor gesteld een motie in te dienen “Ja, mits…..”. Dus ja onder de voorwaarde dat het Rijk nu reeds de toezegging doet extra middelen beschikbaar te stellen als na de geplande evaluatie blijkt dat de gemeenten extra middelen nodig heeft. In de gemeenteraad hadden we 2 moties. Eén motie “Ja, mits ….” en een motie “Nee, tenzij ….” ingediend door de linkse partijen. Uiteindelijk is de motie “Ja mits” aangenomen, waarmee het College naar het VNG-congres is gestuurd. Een ja dus tegen het bestuursakkoord dus met een voorwaarde. Ik verwacht dat de vorwaarde ingevuld wordt voor het congres anders zie ik het somber in met het akkoord. Groet, Jaap.

  • Jaap, dank voor je reactie. Ik vind het nog steeds frustrerend dat gevraagd wordt een standpunt in te nemen, zonder kennis van de consequenties van je standpunt. Het is een open eind afspraak. Er wordt dooronderhandeld, dat is duidelijk, maar het ontneemt je de mogelijkheid na te gaan of de gewenste eindsituatie bereikt wordt. Wij zullen een motie indienen die zegt dat we tegen zijn, tenzij voor 8 juni blijkt dat duidelijk tegemoet wordt gekomen aan onze bezwaren. We vliegen het dus inhoudelijk aan en niet bestuurlijk. Daarvoor voel ik me te verantwoordelijk voor de kwetsbare Zwollenaren. Alsof de noodzakelijke bezuinigingen (dat wordt echt onderschreven) geen andere mogelijkheden kent. Dat is een politieke keus van dit kabinet. Met vooral gevolgen op gemeentelijk niveau

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s