Dagelijks archief: 18/05/2011

Democratie 3.0 op het niveau van Zwolle.

Ik heb het hoofdstuk Democratie 3.0 uit het boek Society 3.0 nog eens gelezen, tegen de achtergrond van de vraag wat er in het lokale politieke domein te doen is aan het vertalen van de boodschap van Ronald van den Hoff.
Het is niet meer dan een aanzet, die – mij in ieder gaval – moet helpen om de materie beter in de vingers te krijgen. En dan bedoel ik het formuleren van een gewenste situatie. Ik onderken, dat dit nadenken vraagt vanuit een nieuwe context. Dat betekent dus loskomen van de huidige manier van werken.

Een paar overwegingen.

– Wat zijn op het niveau van de gemeente de tijd- en geldverslinders. Hebben we daar überhaupt zicht op (dus zonder waardeoordeel). Weten we hoeveel uur er per week wordt vergaderd en is er wel eens nagedacht over een effectievere manier van overleg. Of gebeurt het op de manier, waarop het al 25 jaar gaat (bij wijze van spreken). Hoe is onze vergadercultuur te karakteriseren?

– Is er al wel eens nagedacht over een andere manier van inrichten van de ambtelijke organisatie. En ik bedoel dan ook echt anders. Hoe zou de organisatie er uit zien, als er vanaf nul een organisatie moet worden ingericht. Wat zijn de ijkpunten en de criteria. Denken we vanuit de ambtenaar, of denken we vanuit de burger, als dienstverlenende organisatie. Dat zou een echte takendiscussie opleveren.

– We zijn druk bezig met beginspraak. Het begin is er, maar het einde nog niet in zicht. Het wordt naar mijn waarneming teveel geperst in het bestaande systeem en dat geeft geen lucht aan de rol en verantwoordelijkheid van burgers.
De clou is de bij burgers aanwezige potentie gestructureerd aan te boren. Dat vraagt nadenken over de rol van de gemeente (ambtelijk apparaat, raad en college), maar ook over het verschuiven van een representatieve naar een deliberatieve democratie. En zeg dan niet te snel, dat dit niet kan. Het vraagt denken vanuit de problematiek in plaats van uit het systeem.
Ook moet duidelijk worden welke randvoorwaarden moeten worden waargemaakt. Ik denk aan ondersteuning van betrokken burgers, aan goede beschikbaarheid internet. Amerika kijkt navolgenswaardig aan tegen beschikbaarheid van internet.

– De rol en mogelijkheden van bedrijven en organisaties zijn in Zwolle nog onderbelicht. Ze zijn van belang voor Zwolle en haar economie, vinden we met z’n allen, maar hebben (nog) geen rol bij beleidsvoorbereiding.
Zou het wat zijn, om bedrijven en instellingen te ordenen naar de programma’s die we kennen, om hen in specifieke situaties te bevragen op hun oordeel.

Zo maar wat gedachten ontleend aan en gebaseerd op Democratie 3.0.
Reageren mag altijd. Graag zelfs.

John van Boven

Advertenties

2 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek