Gevoelens bij de Integratienota

Mijn gevoel zegt, dat de nota is geschreven vanuit de conclusie, dat strenger optreden de enige remedie is. Dus afstappen van de multiculturele samenleving.
Dat gevoel wordt gevoed door bepaalde uitspraken uit de visieparagraaf van de integratienota.
– Geconstateerd wordt dat het multiculturalisme heeft gefaald omdat anders dan gedacht en verwacht de verschillende etnische en culturele groepen die deel uitmaken van de Europese samenlevingen in de afgelopen decennia niet wederzijds tot elkaar zijn gekomen in een nieuwe eenheid.
– Te veel kinderen groeien op in slecht functionerende gezinnen in een omgeving waar werkloosheid, schulden, schooluitval en crimineel gedrag aan de orde van de dag zijn.
– Keer op keer blijkt dat veel Nederlanders de etnische en culturele diversiteit die Nederland kenmerkt niet als een verrijking ervaren, maar als een bedreiging ervaren. Al bijna twintig jaar vindt ongeveer de helft van de Nederlanders dat er te veel mensen van andere nationaliteiten in Nederland wonen.
– Integratie en maatschappelijke samenhang staan nog altijd onder druk, en verdere stappen zijn nodig in het belang van de continuïteit en stabiliteit van de samenleving.
– Dit kabinet staat daarbij een aanpak voor waarbij de instroom van kansarme migranten wordt teruggedrongen en die van mensen die hier duurzaam verblijven verwacht dat zij werken, zich aan de regels houden en zelf inburgeren.

Deze citaten zijn wel heel erg gericht op de door bijv. de PVV gewenste uitkomst. De gedoogpartij, die het huidige kabinet drijvend houdt.
Mijn vragen:
– waarom is de multicultiralisatie pas geslaagd, wanneer men tot elkaar gekomen is in een nieuwe eenheid? Van wie komt dat criterium en wanneer is dat besloten?
– zou de opmerking over de slecht functionerende gezinnen ook niet op gaan voor bepaalde autochtone gezinnen?
– de verdere stappen zijn inderdaad nodig. Maar is “verder” niet van een andere orde dan ” rigoureus nieuwe”?
Bij deze benadering kun je inderdaad alleen maar tot de conclusie van het kabinet komen. Alleen, de benadering is niet objectief en draagt dus de uitkomst al in zich.

Laten we het eens hebben over hooligans en voetbal en er de benadering van het kabinet op los laten. Let op de analogie.
– De bestrijding van voetbalvandalisme heeft gefaald en we zijn niet kunnen komen tot een eensgezind gezamenlijke prettige beleving van een voetbalwedstrijd.
– Keer op keer blijkt dat de diversiteit in voetbalbeleving niet als verrijking maar als bedreiging wordt ervaren. Al heel lang vinden de echte supporters dat er te veel hooligans zijn.
– bestrijding staat nog steeds onder druk en verdere stappen zijn nodig
– besloten wordt te kiezen oor een aanpak, waarbij het hooliganisme wordt teruggedrongen en die van supporters verwacht dat zij zich aan de regels houden.
Kortom, vanaf nu wordt voetballen verboden
De vergelijking laat m.i. zien, hoe krom de nota in elkaar zit.

En dan heb ik nog niet gewezen op de mij inspirerende opdracht uit het Bijbelboek Mattheüs:
“Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.”

Deze benadering mis ik in de Integratienota van CDA-minister Donner.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder ChristenUnie Zwolle

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s