Open ramen en deur beleid in de Horeca

De afgelopen dagen is er druk gediscussieerd over de manier van handhaven van regels over geluidsoverlast.
Doe je dat op grond van iets dat niet mag (open deur en/of ramen), of op grond van overlast. De krant meldt dat er wordt verbaliseerd op grond van het horecaconvenant, dat zegt dat deuren en ramen gesloten moeten zijn.
Ik heb eerder betoogd dat je beter op grond van overlast kunt optreden. Dan is de kans om er al overleggend uit te komen ook veel groter.

Ik wil in dit stukje graag twee citaten uit andere gemeentelijke documenten doorgeven.
Het eerste citaat komt uit de nota “Horeca sanctiebeleid”. De nota is gedateerd 24-08-2000 en geldt nog steeds.
“De huidige handhaving van geluidsklachten vanuit de horeca gebeurt op basis van klachten (zowel APV als Wm). De politie heeft hierin een eerste signalerende taak, daar deze gedurende 24 uur paraat zijn. Bij klachten constateren zij of de klacht terecht is. Vervolgens zal bij een niet gemeten overschrijding (indicatief) de veroorzaker worden gesommeerd het geluid terug te brengen tot een aanvaardbaar geluidsniveau.
Tevens zal de klacht worden doorgegeven aan de sectie Toezicht & Handhaving van de gemeente Zwolle. Deze sectie zal vervolgens de veroorzaker een schrijven doen toekomen waarin het voornemen wordt kenbaar gemaakt om bestuursrechtelijk op te treden bij een volgende daadwerkelijk gemeten geluidsoverschrijding. Dit schrijven wordt tevens als toegezonden aan de milieuofficier van justitie. Deze zal de exploitant schriftelijk informeren over het strafrechttraject.”
Voor mij belangrijkste zinsnede is, dat handhaving gebeurt op grond van klachten.

Het tweede citaat komt uit de langzamerhand bekende nota “Integraal horecabeleid”. In die nota is het horecaconvenant opgenomen als bijlage 5.
In de nota zelf is het volgende te lezen op pagina 16:
“Geluid 

Reguliere horeca-activiteiten: zoals vastgelegd in het Besluit Horeca-, Sport- en Recreatie-inrichtingen (AMvB) wordt onderscheid gemaakt tussen de dag-, avond- en nachtperiode. ’s Avonds en ’s nachts mag er nauwelijks muziekgeluid hoorbaar zijn op straat of in aangrenzende woningen.”

Mijn vraag: wat is de praktische betekenis van het onderscheid dat kennelijk gemaakt wordt tussen de dag-, avond- en nachtperiode.
Wordt bij handhaving hiermee voldoende rekening gehouden?
Ik heb de indruk van niet.

Iets anders.
Mij wordt verweten, dat ik als raadslid mijn opvattingen niet in de media mag uiten. Dat moet in de raadszaal, volgens sommigen.
Laat ik dit zeggen. Je hebt als raadslid drie rollen: kaders stellen, controleren en volksvertegenwoordiger.
De beide eerste rollen komen in de raadszaal uit de verf.
Je volksvertegenwoordigende rol kan overal, ook publiek en dus ook in de media.
Op fora, in de krant, op twitter en op mijn eigen weblog.

2 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek

2 Reacties op “Open ramen en deur beleid in de Horeca

 1. Rob Leene

  Beste John,
  Je hebt volkomen gelijk met je opmerkingen. De actie (is het een hetze?) van de afdeling Fysieke Leefomgeving is een gevolg van 4 (vier) klachten van wie dan ook, waarvan 1 met data, tijden en naam. De waarschuwingen en boetes zijn uitgedeeld zonder enige geluidmeting door ambtenaren die op de hoek staan dan wel langs lopen en zien dan dat er een raam of deur open staat. Er wordt nergens rekening mee gehouden, want in het convenant staat, dat bij gebruik van geluid binnen de ramen en deuren dicht moeten zijn.

  • Rob,
   als ik jou zo lees dan zullen ze wel het convenant hebben uitgevoerd, maar niet alle andere voorschriften die te vinden zijn in de verschillende beleidsnota’s. Dat is dan wel jammer.
   Maar los daarvan. Bij samen maken we de stad hoort ook een manier van handelen. Eerst overleggen om er in alle redelijkheid en met alle wijsheid uit te komen.
   Daar lijkt het niet op.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s