Maandelijks archief: november 2011

Alkoholmatigingsbeleid

Gisteren heb ik het rondetafelgesprek over alkoholmatigingbeleid meegemaakt. Naast raadsleden waren aanwezig vertegenwoordigers van de GGD, Tactus (verslavingszorg), de politie, Sportraad, de sportverenigingen, Citycentrum, basisonderwijs, MBO. Ook jongeren en een jongerenwerker. Verschillende ambtenaren en de wethouders gezondheid en jeugd.
Het gesprek werd ingeleid door wethouder Dannenberg. Hij geeft een beeld van wat wordt ondernomen en dat hij blij is met dit gesprek.
Zelf geef ik aan waarom we aandacht vragen voor het alcoholmatigingbeleid. In een paar jaar is het aantal geregistreerde comazuipers toegenomen van 297 (in 2007) naar 684 (in 2010).

De GGD geeft aan dat het aantal hoger ligt omdat alleen bij kinderartsen is geinventariseerd. In onze omgeving is het ernstiger dan in de rest van het land. Alcoholgebruik is vooral een kwestie van cultuur en daardoor leidt beleid maar lastig tot terughoudendheid. De GGD wijst nog maar eens op de hersenbeschadiging die veroorzaakte wordt door bovenmatig alcoholgebruik door jongeren onder de 24 jaar.
Wat Tactus betreft moet de leeftijd waarop alcohol gekocht kan worden opgetrokken worden van 16 naar 18 jaar. Dat wordt ook ingegeven door de gegevens: het aantal comazuipers tot 15 jaar is afgenomen en gegroeid in de leeftijdscategorie van 15 tot 18. Leer jongeren al op jonge leeftijd grenzen stellen. Maak het probleem bespreekbaar.
De ouder vertelt dat ze zich vaak machteloos voelt. De cultuur maakt het gedrag. Ook wat haar betreft de leeftijd van 16 naar 18 jaar.
De vertegenwoordiger van het basisonderwijs vertelt, dat hij als voorbereiding op dit gesprek in groep 7 en 8 gevraagd heeft wie, met medeweten van de ouders al eens alcohol geproefd heeft. 80% van de kinderen stak de vinger op. Alcohol drinken is dus een maatschappelijk geaccepteerd gebruik. Geef vooral voorlichting aan ouders, een brede school biedt daartoe ook kansen. Geef training sociale vaardigheden, leer de kinderen nee zeggen.
De twee aanwezige jongeren en de jongerenwerker komen van jongerencentrum Level-Z. Daar wordt veel drinken niet geaccepteerd. Een van de jongeren vertelt desgevraagd dat hij wel training sociale vaardigheden heeft gehad maar vraagt zich af of dat bij hem geholpen heeft. Vaak worden jongeren uitgenodigd die training te volgen, nadat is gebleken dat ze daar baar bij hebben. Dus achteraf. Beter lijkt hem de training te geven in een gewone les, dus voor iedereen als gewoon onderdeel van het lessenprogramma.
De sportvertegenwoordigers melden dat er meer aandacht is voor jongeren en drank, voor regels in de kantine. Tegelijkertijd is er de spagaat dat kantineomzet een belangrijk onderdeel is van de begroting.
De MBO vertegenwoordiger meldt dat de maandagabsentie significant hoger ligt, zo’n 20% hoger.

Bij het elkaar bevragen valt op dat het niet gaat over de vraag of we hier wel aandacht voor moeten vragen, maar vooral over de vraag wat de beste manier is. Jongeren in deze leeftijdscategorie worden vooral beïnvloed door leeftijdsgenoten en nauwelijks meer door ouders.
Rode draad in de discussie is de cultuur, die alcohol drinken onder jongeren als normaal ervaart. De vraag is dan wat we kunnen leren van de antirook lobby. Die het toch voor elkaar gekregen heeft dat je nu moet uitleggen waarom je rookt, terwijl vroeger niet roken om uitleg vroeg. Hoe krijg je dat voor elkaar.
Er was vooral aandacht voor de (excessief) drinkende jongere. Gelukkig zijn er heel veel jongeren waarmee het goed gaat. Het was goed dat de wijkagent van de binnenstad dat onder de aandacht bracht.

Wat te doen.
Wat mij betreft meer samenwerken. Dat helpt wellicht om de publieke opinie te beïnvloeden. Als je dat niet doet is elke individuele activiteit gedoemd tot niet slagen. Ik hoop eigenlijk dat elke aanwezige partij zich afvraagt wat zij er aan kunnen doen. Dus niet overlaten aan anderen.
De politiek moet nadenken over de vraag hoe nog meer aandacht voor dit probleem op de politieke agenda kan komen . Dat is ook nodig omdat wetgeving er voor zorgt dat controle en handhaving niet meer ligt bij de Voedsel- en warenautoriteit maar komt te liggen bij de gemeente. Al komt er geen geld extra voor deze nieuwe taak.

Ik hoop dat we over een jaar weer bij elkaar komen om te zien wat elk van ons er aan gedaan heeft.

2 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Marathon Zwolle 2012

Op zondag 30 september 2012 wordt de eerste Zwolse (hele!) marathon gelopen.
Daarmee ontwikkelt Zwolle zich verder als prominente loopstad.
Mijn zondagbesteding ziet er anders uit.
Maar dat betekent niet dat ik anderen mijn zondagbesteding wil opleggen. Ik zeg altijd, de ChristenUnie wil er zijn voor alle Zwollenaren.
Ik heb wel de vraag of deze marathon de kerkgang belemmert. Immers, er wordt door de stad een parcours uitgezet. Een parcours dat ook ‘sHeerenbroek, Wilsum, Kampen, Zalk en Hattem aandoet.
Daarom heb ik een gesprek aangevraagd met de organisatoren van de Marathon.
Dat gesprek heb ik afgelopen maandag gehad, bij de gelaghkamer Hoogh.
Ik heb gesproken met 2 enthousiaste bestuurleden, Han en Jan, die er helemaal voor gaan. Prachtig om mee te maken. En die over heel veel zaken al hebben nagedacht. Ook over de mogelijke impact op de kerkgang. Kerktijden hebben geinventariseerd en graag met kerken in gesprek gaan om knelpunten op te lossen.
Heel mooi om te horen.

Het wordt een – in mijn ogen – bijzondere marathon. Het thema is duurzaamheid en er wordt gelopen voor goede doelen. De loper staat centraal. Inschrijven kost 42 euro en er wordt niet aan startgelden gedaan. Er wordt gemikt op 500 deelnemers. Eventueel grotere aantallen kan het parcours – en de organisatie! – ook aan. Het is ook mogelijk om de marathon met z’n tweeen of met z’ vieren te lopen. Ieder dus of een halve of een kwart marathon.
De inschrijving is onlangs gestart op de dag van de duurzaamheid, vrijdag 11 november. Het aantal inschrijvingen zit nu, na 2 dagen al boven de 150!
Dat zegt toch wel wat.
De organisatie heeft ook een twitteraccount: @ZwolseMarathon.
En de website is in ontwikkeling: www.marathonzwolle.nl
Verdere achtergrondinformatie: http://www.dutchrunners.nl/Hardlopen-site/dutch-runners/nieuws/inschrijving-marathon-zwolle-start-11-11-11-om-1111

3 reacties

Opgeslagen onder algemeen