De Sinterklaasvragen van de SP

In dit stukje wil ik de lezer deelgenoot maken van mijn verbazing over de vragen van de SP, die zij op 5 december 2011 heeft gesteld.
Het zijn vragen over een notitie van de SP over het aan de slag krijgen van werknemers met een arbeidsbeperking. De SP heeft nog steeds geen antwoord gekregen, zo stelt ze, op vragen die op 5 september 2011 zijn ingediend.

Het onderwerp begint wat mij betreft veel eerder, namelijk bij de behandeling in november 2010 van de begroting voor 2011. In die vergadering dient de SP een motie in, waarin zij de raad vraagt de uit spraak te doen dat het aantal medewerkers met een arbeidsbeperking dat in vaste dienst is van de gemeente in 2011 en daarna significant te laten stijgen en de raad hierover voor de begroting van 2012 te informeren.
Deze motie wordt verworpen met alleen de stemmen van de SP en GroenLinks voor.

Op 23 november dient de SP, samen met GroenLinks een motie in over het zelfde onderwerp, maar dan minder ver strekkend.
Deze motie, aangepast tijdens de vergadering, vraagt de raad uit te spreken tot een inspanningsverplichting te komen en de raad voor eind 2011 te informeren over het in vaste dienst hebben per 1 januari 2012 van minimaal 5 mensen met een SW-indicatie en voor de Perspectiefnota te komen met een plan van aanpak om het aantal medewerkers met een SW-indicatie bij reguliere werkgevers te bevorderen.
Deze motie wordt aangenomen.

Op 5 september vraagt de SP de reactie van de wethouder op de door hen geschreven nota (omdat het de wethouder niet is gelukt, zoals de SP schrijft) over het plan voor werk en loon bij reguliere werkgevers. Met deze vragen refereert de SP aan de aangenomen motie van november 2010.

Tot zover de historie.
Halverwege oktober 2011 komt de nota Samen Sterk uit. Met als ondertitel Actieprogramma sociaal beleid voor 2012.
Beslispunt 2 van bij deze nota behorende beslisnota luidt:
kennis te nemen van de beantwoording van de volgende moties: o.a. de motie “plan van aanpak bevorderen aantal medewerkers met een SW-indicatie in dienst bij reguliere werkgevers”.
De nota is vastgesteld door de raad.
Met andere woorden. De raad is van mening dat de motie met deze nota is beantwoord.
Dat betekent tegelijkertijd dat de SP kan weten wat het standpunt van het college is (en dus ook de raad, de nota is aangenomen) om het aantal medewerkers met een SW-indicatie bij reguliere werkgevers te bevorderen.
Met het verschijnen van de nota zijn, wat mij betreft, de vragen van 5 september beantwoord.

De vragen van 5 december zijn dan ook onterecht.
Het lijkt mij beter dat de wethouder aan de gang gaat met het realiseren van de plannen die beschreven zijn in Samen Sterk in plaats van nog een keer antwoorden te geven op vragen.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder ChristenUnie Zwolle

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s