Koopzondagen – een peiling

In april van dit jaar heeft de brancheorganisatie CBW-MITEX een peiling gehouden onder haar leden (7.500 leden en 17.000 vestigingen) over zondagopenstelling. Het rapport over die peiling heeft ook een conclusie. De tekst neem ik hieronder integraal over.
De lezer kan twee dingen doen:
1. selectief winkelen in de tekst op zoek naar argumenten, die passen bij het eigen standpunt
2. kijken naar nuances, verschillende invalshoeken, verschillende belangen.
Vooral de tweede benadering heeft mij doen besluiten de tekst hier op te nemen.

Conclusie uit het rapport “Peiling zondagopenstelling”

De huidige zondagopenstelling is over het algemeen ruim voldoende voor het MKB. Het merendeel van het MKB gaat open zo vaak als men zelf wil, waarbij lang niet altijd van de maximale toegestane openstelling gebruik wordt gemaakt. Een  vijfde gaat nu vaker open dan zij eigenlijk zou willen en anderzijds zou ruim tien procent eigenlijk vaker open willen dan zij nu doen. Bij eventuele verruiming van de zondagopenstelling zegt een klein deel hier zonder meer gebruik van te zullen maken en een kwart zal dit overwegen afhankelijk van omstandigheden. Ruim de helft van het MKB geeft aan niet vaker open te gaan bij eventuele verruiming. Hierbij is het van belang om ook naar het inwoneraantal van de vestigingsplaats te kijken.   

Binnen het MKB zijn relatief meer winkels gevestigd in kleinere vestigingsplaatsen, waar de meerderheid over het algemeen overwegend beperkt tot niet open wil. In de grote steden is de verdeeldheid binnen het MKB groot. Het MKB is terughoudender ten aanzien van (verruiming) zondagopenstelling dan het GWB. Van het  GWB wil de meerderheid in de grotere steden (ruwe richtlijn 100.000 inwoners of meer) meer dan 26 zon- en feestdagen geopend zijn. Bij de kleinere steden wil het GWB dit af laten hangen van omstandigheden. Maar een beperkt aantal GWB geeft bij voorbaat aan gesloten of zeer beperkt open te willen zijn.   

Uit de achterliggende overwegingen om wel of niet (vaker) open te gaan op zondag blijkt een sterke behoefte bij, met name het MKB, om de zondag vrij te zijn. Hiernaast spelen organisatorische beperkingen die veelal te maken hebben met de kleinschaligheid die het MKB typeert.  Of een (extra) zondagopenstelling commercieel aantrekkelijk is, hangt volgens veel ondernemers af van een aantal voorwaarden dan wel omstandigheden. Eerder werd al geconcludeerd dat het inwoneraantal een belangrijke rol speelt, maar ook kosten (zondagtoeslag), collectieve participatie en het speciaal houden van de koopzondag spelen een rol. Zo ook het veranderende consumentengedrag , waarbij verschillende ondernemers aangeven dat winkelen op zondag als vrijetijdsbesteding in belang toeneemt.   

Bij de overwegingen wordt kritisch gekeken naar mogelijke omzetverschuiving tussen dagen en de kans op omzetafvloeiing. De meningen over de wijze van regulering van zondagopenstelling lopen uiteen. Dit varieert van een sterke voorkeur voor een landelijk eenduidig beleid – met hierbinnen verschillen over wat dit beleid in aantal zondagopenstellingen zou moeten zijn – tot volledig vrije keuze voor ondernemers.      

De resultaten pleiten voor een zorgvuldig besluitvormingsproces, waarbij lokale ondernemers actief betrokken worden. Op lokaal niveau kan ingeschat worden of (extra) zondagopenstelling de (commerciële) aantrekkelijkheid van het winkelgebied/ gemeente vergroot. Dit vraagt om voldoende collectieve participatie en een evenwichtige samenstelling van MKB-winkels en GWB-filialen.  

1 reactie

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Een Reactie op “Koopzondagen – een peiling

  1. Mijnart

    Bovenstaande conclusie doet de onderzoeksresultaten meer recht dan de conslusie die CBW-Mitex aan haar eigen onderzoek verbindt. Van de 787 respondenten (10% van het ledenbestand, een goede score qua onderzoeksnormen) waren er slechts 19 respondenten namens grootwinkelbedrijven. CBW-Mitex heeft er alles aan gedaan om deze grootwinkelbedrijven extra te benaderen, omdat er anders een te hoge score tegen verruiming dreigde te komen. Mijn bedrijf was een van die grootwinkelbedrijven, maar absoluut tegenstander van verruiming van zondagopenstelling…… CBW-Mitex heeft zelf een conclusie aan het onderzoek geplakt welke volledig onterecht is. Helaas hebben de grootwinkelbedrijven een dermate sterke lobby bij Detailhandel Nederland, gemeenten en belangenverenigingen dat de mening van MKB bedrijven niet serieus genomen wordt. MKB Nederland loopt volledig aan de leiband van Detaihandel Nederland, dus die komt ook niet voor de achterban op in deze kwestie.
    Op veel cruciale plekken zitten VVD en D66 “prominenten” die hoe dan ook willen dat Nederland een 24-uurs economie krijgt. De VVD onder het motto “vrijheid voor ondernemers” en D66 onder het motto “weg met die Christelijke spruitjeslucht”….. Dat beide partijen volledig voorbijgaan aan het feit dat het overgrote deel van de middenstand in gemeenten tegen verruiming is om sociale, religieuze of economische redenen is een triest gegeven. Veel MKB ondernemers zijn niet in staat 52 zondagen per jaar open te gaan, terwijl grootwinkelbedrijven dat door de schaalgrootte wel kunnen. Van “vrije keuze” is dus absoluut geen sprake; het is kiezen tussen 2 kwaden: of je sociale leven “vergeten” en eventueel personeel “dwingen” vaker te werken, of dicht blijven en omzet verliezen aan de concurrentie (lees grootwinkelbedrijf).
    Terwijl allerlei recente onderzoeken uitwijzen dat 30% van de detailhandel tussen nu en 2020 verdwijnt zorgen gemeenten die de oren laten hangen naar met name grootwinkelbedrijven en supermarkten er met verruiming van zondagopenstelling voor dat dit proces nog eens versnelt. Want er wordt geen euro meer uitgegeven door verruiming van zondagopenstelling…er verschuift alleen maar omzet. Van doordeweekse dagen naar de zondag, van MKB naar grootwinkelbedrijf en van gemeente naar gemeente….. Leegstand is in veel gemeenten al een feit; verruiming van zondagopenstelling lost dit niet op, maar zal dit alleen maar verergeren. “We doen het voor de consumenten…onze inwoners…die willen het graag” is ook een vaak gehoord argument. Wat mij betreft een enorme drogreden, want “aanbod schept nu eenmaal vraag”…. veel consumenten willen ook wel op zaterdag en zondag op het gemeentehuis terecht kunnen… of bij de huisarts, apotheek, advocaat of notaris…. Maar dat vindt men gelukkig (nog) niet nodig….

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s