Maandelijks archief: januari 2012

Vrije openingstijden

Gisteravond (maandag 23-1) heeft de raad het initiatiefvoorstel over vrije sluitingstijden besproken. De horeca spreekt liever over openingstijden en de initiatiefnemers lieten weten dat het eigenlijk een discussienota is.
Uitkomst van de inforonde: er komt een aangepast voorstel, mede aan de hand van wat is opgemerkt.
Ik wil over een paar algemene punten verder nadenken.

1. Het voorstel/discussiestuk hamert nogal op de eigen verantwoordelijkheid.
Met eigen verantwoordelijkheid is op zich niets mis, maar daar zitten wel grenzen aan. Dat benadrukte de burgemeester ook. Ik schreef er al eerder over (27-9-2011).
Er zijn tegengestelde belangen, ontegenzeggelijk. Dan vraagt het invullen van de eigen verantwoordelijkheid een regievoerder. Wat te doen als je er niet uit komt? Dan moet je kunnen terugvallen op gemaakte afspraken.
Ook praktisch zie ik lastige puntjes. Als elke horecabaas zelf kan regelen hoe hij de openingstijden invult, moeten de binnenstadbewoners dan met elke horecagelegenheid om de tafel gaan?
En wie is verantwoordelijk voor het handhaven van de gemaakte afspraken?

2. Bij het rondetafelgesprek over jeugd en alkohol een tijdje geleden, werd gesteld dat maatregelen meer succes zullen hebben als de maatschappelijke acceptatie van alhokolgebruik verandert. Er werd een vergelijking gemaakt met het denken over roken. Op 29-11-2011 heb ik verslag gedaan.
Tegen die achtergrond en met de kennis van een sterk toegenomen opname in ziekenhuizen van jeugdige comazuipers en idem van alkoholgerelateerde bezoeken aan spoedpoli’s tijdens de jaarwisseling, is het vrijgeven van openingstijden een verkeerd signaal. Het spant het paard achter de wagen.

3. Het valt op dat selectief gewinkeld wordt in situaties van andere gemeenten. Ik doe dat ook. Dat maakt duidelijk, dat die informatie niet geobjectiveerd kan worden. Het wordt vooral gebruikt voor het halen van het eigen gelijk.
Ik zal bij de uiteindelijke beoordeling gebruik maken van de info die ik heb verzameld. Dat is feitelijke informatie, die laat zien wat er kan gebeuren ( dat is wat anders dan info die laat zin wat er gaat gebeuren).

4. Ik wil graag weten wat de gevolgen zijn bij een eventuele invoering van vrije openingstijden.
Bijvoorbeeld:
– Hoe zit het met de grotere inzet van politieformatie, die nodig is zoals de politieman gisteren aangaf. Dat zal dus gaan ten koste van inzet elders. Waar is dat elders?
– hoe valt er voor Zwolle in te schatten wat de gevolgen zijn voor de veiligheid. In de ene gemeente verbetert dat, in de andere gemeente zijn er toenemende ongeregeldheden en meer alkoholgerelateerde ongelukken.

We weten wat we hebben, namelijk een situatie die het resultaat is van overleg tussen alle betrokken partijen.
Wat we gaan krijgen is onbekend en alleen maar in te schatten.
En dat voor het verminderen van regels. Terwijl ik niet weet welke regels nodig zullen zijn in de nieuwe situatie.
Eén van de horecamensen vroeg zich na de vergadering dan ook af voor welk probleem dit voortel een oplossing is.

Wordt vervolgd.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Sluitingstijden Zwolse horeca

A.s. maandag 23 januari 2012 is er een informatieve ronde over het initiatiefvoorstel van de VVD en D66 over vrijgeven van de sluitingstijden van de horeca. Het voorstel ligt er al een tijdje. Ik heb er al eerder op gereageerd op mijn weblog.
Eerst een overzicht en daarna wil ik wat doorgeven uit de Amsterdamse visienota over dit onderwerp .

Tot nu toe.
Op 5 augustus 2010 heb ik een reactie gegeven op de gevolgde procedure: een voorstel schrijven zonder vooroverleg met betrokkenen.
Daarna een algemeen stuk (tab bovenaan de homepage), waarbij ik inga op het proces en op de inhoud.
Op 16 september 2010 een update, waarin ik inga op een opmerking van Hans de Vries dat de ChristenUnie de macht heeft om iets in het collegeakkoord te regelen (is onzin, daar staat dat we het aantal koopzondagen handhaven) en op het gegeven dat de Zwolse horeca, gelet op de reactie van de voorzitter van de Koninklijke Horeca afdeling Zwolle, niet zit te wachten op vrije sluitingstijden.
Op 27 september 2010 schrijf ik over verantwoordelijkheden. Als je de beslissing legt bij de burger, wie bewaakt dan de belangen wanneer die tegenstrijdig zijn. De overheid zal dan toch regulerend op moeten treden.
Op 29 november 2011 schrijf ik een verslag over het rondetafelgesprek over alcoholmatigingsbeleid. Een onderwerp dat nadrukkelijk raakt aan het dossier vrije sluitingstijden.

Amsterdamse visie
Ik wil graag een paar zaken doorgeven uit de “Horecavisie 2011-2014 van het college op de horeca in Amsterdam”. De notitie is van augustus/oktober 2011.
Ik doe dat met citaten:

 • “Het doel is te komen tot een horecabeleid dat enerzijds voldoende ruimte biedt voor het nachtleven om te floreren en anderzijds voldoende bescherming voor omwonenden, het voorkomen van overlast en een overmatig beslag op de politie- en andere handhavingscapaciteit” (p. 2)
 • De nota citeert uit het programakkoord 2010-2014: “Daarbij is met name een zorgvuldige balans tussen een sprankelend nachtleven en een goede nachtrust van belang. Beide moeten mogelijk zijn” (p. 5)
 • “Wel geeft het centrum Veilig en gezond Uitgaan aan, dat uit onderzoek blijkt dat dronkenschap achter het stuur toeneemt bij verruimde openingstijden, evenals het aantal alcoholgerelateerde verwondingen en ongelukken en de totale alcoholconsumptie” (p. 6)
 • “Naar het oordeel van het college dient de huidige balans, zoals in de APV tot uitdrukking gebracht, in stand te blijven. Dat heeft niets met een vertruttingseffect te maken, maar met een zorgvuldige afweging van verschillende belangen” (p. 7)
 • De nota stelt randvoorwaarden aan horecalocaties met verruimde openingstijden (p. 8):
  • Concept moet op cultureel gebied een toevoeging zijn
  • Locatie buiten de traditionele uitgaansgebieden
  • Geen storende bereikbaarheid
  • Goede parkeergelegenheid en duidelijke routes
  • Locatie ligt in gebieden waar geluid geen overlast veroorzaakt voor omwonenden
  • Vergunning is tijdelijk
  • Aantal vergunningen beperkt
 • “Het is naar de mening van de politie, het bestuur en deskundigen onjuist om te veronderstellen dat met 1 maatregel, het vrijgeven van de sluitingstijden, de openbare orde significant zal verbeteren” (p. 9)
 • “Met name na de sluitingstijden van de avond en nachtzaken doen zich veel ongeregeldheden voor bij de fast foodfzaken die dan nog open zijn” (p. 9)
 • “Het extra politietoezicht heeft er toe bijgedragen dat de situatie niet verergert, alleen legt dit toezicht onevenredig beslag op de politiecapaciteit en dient daarom niet langer te worden gecontinueerd” (p. 9)

De hele notitie is lezenswaardig. De citaten zijn vooral bedoeld om aan te geven dat er veel meer aspecten aan de orde zijn, dan in het initiatiefvoorstel aan de orde komen.
Ondertussen hebben we ook een reactie gekregen van de bewoners van de binnenstad van Zwolle. Dat zal maandag aan de orde komen. Ik onthoud me daarom van een reactie.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek