Maandelijks archief: februari 2012

WOZ waarde

 

De brief met de waardebepaling van ons huis per 1-1-2011 is binnen.

Tot onze stomme verbazing is ons huis in 2010 bijna 7% in waarde gestegen.
Gelukkig kun je het taxatierapport opvragen. Dan zie ik dat er drie woningen als referentie zijn opgegeven. Daar heb ik vragen over.
Voordat ik een bezwaarschrift ga indienen, wil ik eerst bellen.
Die mogelijkheid is het resultaat van een bespreking met het hoofd van de betreffende afdeling van een notitie van ons over het proces van waardebepaling. We pleitten toen voor het zoveel mogelijk voorkomen van bezwaarschriften door vooraf telefonisch overleg mogelijk te maken.

Dus vol verwachting gebeld met als doel het bespreken van het taxatierapport. Na 10 minuten wachten krijg ik een mevrouw aan de lijn, die toen ze hoorde waarvoor ik belde, mij vroeg of ik bezwaar wilde maken. Dat wil ik juist voorkomen, was mijn antwoord. Ze vroeg mijn telefoonnummer. 
Met andere woorden, mijn gesprekspartner is niet meer dan een doorgeefluik. Het resultaat van 10 minuten wachten is niet veel meer dan het kunnen afgeven van je telefoonnummer. Uiterst merkwaardig en naar mijn overtuiging niet passend bij een klantvriendelijke omgang.

Dit is nog maar het proces.
Overal gaan de woningprijzen omlaag. In ons geval stijgt de taxatiewaarde. Twee van de drie referentiewoningen zijn verkocht voor ongeveer de taxatiewaarde van 1-1-2010. De derde woning is voor beduidend meer verkocht. Die woning kennen we. Die woning is voorzien van allerlei snufjes op elektronisch gebied. Niet maatgevend en dus niet geschikt als referentiewoning.

Ik ben behoorlijk nijdig.
Niet over de taxatiewaarde, daar kun je het over hebben.
Vooral over het proces. Als in de brief staat dat je kunt bellen, verwacht je een gesprekspartner die op de hoogte is en je verder kan helpen.
Niet iemand, die na 10 minuten wachten niet meer doet dan je telefoonnummer vragen.
Dat kun je ook SMS’en lijkt me. #fail

4 reacties

Opgeslagen onder algemeen

Zwolse grachtentocht

Vorige week zaterdag heeft een aantal (horeca)ondernemers in een paar dagen tijd een ijsfestijn op de Zwolse grachten georganiseerd.
Daar word ik dus warm van.
Ik word warm van de mooie plaatjes die het heeft opgeleverd.

 

Maar ik word vooral ook warm vanwege het getoonde ondernemerslef. Dit zijn voor mij de echte ondernemers. Ik zie de tocht als een groots monument van Zwols ondernemersinitiatief. Ook de gemeente Zwolle heeft als een speer de zaken waar nodig administratief afgehandeld. Alle slogans van de laatste tijd passen op dit initiatief. We maken samen de stad. We laten zien dat we een creatieve stad zijn. De gemeente laat zien dat regels er zijn voor de mensen en niet andersom.

Als fervent twitteraar heb ik ook gezien dat twitter als organisatie-instrument zijn waarde heeft bewezen. Aan de hand van de vragen op twitter was goed te volgen waarmee de organisatoren bezig waren en waaraan behoefte was. Zo heb ik de vraag langs zien komen wie wist wat het adres was van Reinier Paping. Vervolgens lees je in de krant dat Paping het startschot zal geven.

Dit is een voorbeeld van een evenement dat helpt Zwolle nog meer op de kaart te zetten.
Dat belooft wat bij het nadenken over de vraag hoe we van Zwolle een nog aantrekkelijker winkelstad kunnen maken dan we nu al zijn.

2 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Marktkramen Luttekestraat

Afgelopen maadag, 30 januari, heb ik onderstaande vragen gesteld aan wethouder De Heer. Dit naar aanleiding van opmerkingen van winkeliers over de plek van de kramen pal voor hun deur.

We krijgen de laatste weken met regelmaat vragen van winkeliers in de Luttekestraat over de plaats van de marktkramen in de Luttekestraat. Deze kramen staan pal voor de winkelingangen en maken het niet goed mogelijk als winkel uitnodigend te zijn naar de klanten.
Gelet op onze gezamenlijke inspanningen om van Zwolle een topwinkelstad te maken is dit, zo vinden wij, een niet bevredigende situatie.
De ChristenUnie wil daarom graag antwoord op de volgende vragen.
1. Vindt u de plek van de marktramen in de Luttekestraat tov de winkels een optimale situatie
2. Bent u bereid om met de winkeliers op korte termijn in overleg te treden om te bezien op welke manier de situatie verbeterd kan worden.

De antwoorden van de wethouder stellen teleur:
De kramen staan er al jaren, er is niets veranderd en er zijn geen klachten binnengekomen bij de gemeente. Neem maar contact op met de afdeling Fysieke Leefomgeving.

Waarom stellen de antwoorden teleur?
Het is ronduit een gemiste kans om als gemeente niet zelf met de winkeliers om de tafel te gaan zitten, gehoord de opmerkingen. Als “Zo Doen We Het Al Jaren” leidend wordt voor het werken aan Zwolle als top-winkelstad, dan heb ik daar weinig vertrouwen in.
We hebben de mond vol over samen de stad maken en over interactief werken. Dat heeft zo zijn consequenties, lijkt me.
Er zijn wel degelijk omstandigheden veranderd.
In de eerste plaats is er meer ruimte voor kramen gekomen, door teruglopende belangstelling van marktkooplui. Dat maakt het mogelijk over een andere indeling na te denken.
In de tweede plaats moeten winkeliers meer aan de bak. Omzet komt niet vanzelf. Omzetbehoud al helemaal niet. Dus moet er worden nagedacht over optimaliseren van omstandigheden. En dan komt de plek van de kramen op marktdagen vanzelf aan de orde.
Maar de wethouder zegt, er is niets veranderd, dus we doen niets.

Ik heb van de winkeliers in de Luttekestraat begrepen dat zij zich beraden op vervolgstappen.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek