Vrije sluitingstijden

Afgelopen maandag behandelde de gemeenteraad het initiatiefvoorstel van D66 en VVD over de vrije sluitingstijden van de Zwolse horeca. In dit blog aandacht voor aspecten die ik in mijn bijdrage namens de ChristenUnie aan de orde heb gesteld.

1. Het initiatiefvoorstel is gemaakt omdat D66 (VVD haakte later in) van mening is dat de overheid geen sluitingstijden moet opleggen, maar dit moet overlaten aan de markt. Er was/is dus geen probleem, men wil een principe gehonoreerd zien. Dat mag, maar als ik dit principe niet deel, kan ik het voorstel alleen daarom al niet steunen.
Er is wat mij betreft sprake van botsende belangen en van concurerende vrijheden: het belang van de horeca is doorgaans niet het belang van de binnenstadsbewoners. De grens tussen de vrijheden van partijen moet bewaakt worden door de overheid. In dit geval dus de gemeente.

2. Er zijn onderzoeken, die uitwijzen dat vrije openingstijden meer drankmisbruik veroorzaken. Dat is geen veronderstelling van mij, maar de uitkomst van onderzoeken. Dan staat dit voorstel dus loodrecht op al het beleid dat ontwikkeld en uitgevoerd wordt in het kader van alcoholmatiging. Ik begrijp dat dus niet. Helemaal al niet, omdat er geen probleem is, dat zou moeten worden opgelost. Men wil een principe gehonoreerd zien. Dat mag maar dan moeten we de effecten, positief en negatief, wel wegen.
Het initiatiefvoorstel is onder meer gebaseerd op de conclusie, dat vrijere sluitingstijden kunnen leiden tot een rustiger en veiliger leefklimaat in de binnenstad. Ik vraag aandacht voor het gebruikte werkwoord: kunnen. Het is dus geen vaststaand effect.
Sterker nog, er zijn gemeenten die hun beleid heroverwegen vanwege de negatieve effecten. Ik zeg dus niet, dat die effecten in Zwolle ook zullen optreden. Ik zeg wel, dat deze effecten op voorhand niet zijn uit te sluiten. De conclusie in het voorstel zet ik ook nu weer af tegen het feit dat er geen probleem behoeft te worden opgelost.
Nu is het goed geregeld. Het huidige beleid is uitgebreid en vooraf besproken met alle betrokken partijen: horeca, binnenstadbewoners, politie en gemeente.

3. Je mocht verwachten dat de initiatiefnemers in de aanloop naar het voorstel overleg gevoerd zouden hebben met dezelfde betrokken partijen. Het gaat immers niet alleen om het baas in eigen onderneming zijn van de horeca (uitspraak VVD in debat) maar om de gezamenlijke verantwoordelijkheid van betrokken partijen.
Het kenmerkende pricipe van interactieve beleidsvorming (vroeger noemden we dat beginpraak) is, dat we partijen niet confronteren met een gekozen oplossing, maar betrekken bij het ontwerpen van nieuw beleid. Van de inbreng van politie en binnenstadbewoners tijdens de informatieronde is weinig terug te vinden in de tweede versie van het voorstel. Daarmee wordt de vraag opgeroepen of er wel draagvlak is. In ieder geval is het democratisch gehalte van dit proces onder de maat.

4. Ik heb op zich waardering voor het initiatief van D66. Zij beogen met dit voorstel hun prinipe van uitgaan van de eigen verantwoordelijkheid te verwezenlijken. Dat ik het daar niet mee eens ben, doet daar niets aan af. Ik heb minder waardering voor de inbreng van de VVD. Zij hopen dat het voorstel o.a. leidt tot meer omzet in de horeca (uitspraak Thom van Campen) en zij ziet dit voorstel als legitimering van een al bestaande praktijk (uitspraak Gerrit van der Kooij). Vooral die laatste uitspraak, als het waar is, maakt het wel lastig, zo niet onmogelijk, om het gevraagde vertrouwen in diezelfde ondernemers te hebben.

5. Kortom, ik hanteer het principe om bij twijfel niet in te halen. De effecten zijn ongewis, er is onvoldoende nagedacht over de randvoorwaarden en al helemal onduidelijk is, wanneer onverhoopte invoering een succes kan worden genoemd. Toch een eerste voorwaarde voor een gedegen evaluatie.
Niet doen dus.

 

 

1 reactie

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Een Reactie op “Vrije sluitingstijden

  1. Ik verwijs ook nog naar mijn bijdrage geplaatst op 19-1 (https://johnvanboven.com/2012/01/19/sluitingstijden-zwolse-horeca/) en naar Gedachten bij initiatiefvoorstel (zie tab boven aan de homepage).

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s