Valse start

Er is de nodige onrust rond de komst van een Exodushuis in Zwolle-zuid. Een huis waar ex-gedetineerden kunnen werken aan hun terugkeer in de maatschappij na hun gevangenisperiode.
De buurt is bang dat dit betekent dat het er niet meer veilig zal zijn.
De buurt is dus tegen.

Als ik de gang van zaken op me in laat werken, dan kan ik niet anders dan constateren dat de gang van zaken tot nu toe niet goed is geweest. De buurt voelt zich gepasseerd. Neemt dus, naar mijn waarneming een standpunt in op basis van een slechte procedure en niet op basis van argumenten.
Er zijn 4 partijen in het geding: de stichting die zich beijvert voor een Exodushuis in Zwolle (met niet de minste namen in het comité van aanbeveling), de corporatie die de huisvesting moet regelen, de gemeente en de buurt.
Cruciaal in zo’n proces is het moment waarop de buurt betrokken wordt bij de besluitvorming.
Daar is de eerste onduidelijkheid: de gemeente denkt dat besluitvorming geweest is en stemt haar communicatie daar op af. De corporatie die besluitvorming laat afhangen van overleg met de buurt voordat besluit genomen wordt.

Op basis van de berichtgeving door de gemeente, dus op basis van verkeerde vooronderstellingen, komt de buurt in het geweer: wij willen dit niet, omdat we de buurt niet onveilig willen hebben. Dit is, zo zie ik het, meer gebaseerd op een gevoel dan op concrete aanwijzingen. En niets is lastiger dan discussiëren op basis van gevoel.

Wat had, denk ik, moeten gebeuren?
Ik heb het al eens eerder gezegd: de buurt niet confronteren met een oplossing, maar de buurt het probleem voorleggen. Dan kan er gepraat worden over de randvoorwaarden die volgens de buurt in acht moeten worden genomen. Dan heb je een zakelijke discussie en kan de gemeente en de corporatie nagaan of aan deze voorwaarden voldaan kan worden.
De vraag is nu of de posities al niet zo stevig zijn ingenomen, dat de nu gekozen plek nog wel een reële optie is. Zijn partijen nog in staat om terug te gaan naar de startsituatie om vervolgens te praten op de randvoorwaarden. Ik hoop het. Maar vrees ook.
Mijn belangrijkste vraag is: wie komt er op voor de belangen van de ex-gedetineerden? Daar hoor ik niemand over. Maandagavond hield een mevrouw in de raadszaal een A4-tje omhoog met de tekst “heb hart voor de buurt”. Dan denk ik, laat mij dan maar hart hebben voor de doelgroep, waarvoor een Exodushuis is bedoeld.
Met de goede voorwaarden en duidelijke werkafspraken moet een heel eind te komen zijn. De buurt zou ook een betrokkenheid kunnen laten zien door vrijwilligerswerk te doen in het Exodushuis. Dan weten ze wat voor vlees ze in de kuip hebben en kunnen bewoners zich welkom voelen. Dat draagt vele malen meer bij aan de veiligheid dan een bot nee.

Ondertussen kan het geen kwaad, wanneer de gemeente haar best gaat doen, om te leren van gemaakte fouten. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. En dat is betreurenswaardig, omdat zo’n proces alleen maar verliezers oplevert.
Gemeente, betrek ook betrokken burgers bij het investeren in mensen. Dan gaat het bordje op de gevel “investor in people” een diepere betekenis krijgen.

36 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek

36 Reacties op “Valse start

 1. ric0

  John, ik denk dat je vrees inderdaad terecht is. Als inwoner van de aangrezende wijk voel ik me volledig gepasseerd in het voortraject. Gisteravond is er in het SIO vooral gesproken over draagvlak en vertrouwen. Ik heb dat vertrouwen niet als de stichting Exodus telkens het verhaal aanpast.

  De CU fractie heeft de afgelopen weken duidelijk gemaakt dat ze al vanaf 2007 voorstander zijn geweest van de komst van een Exodushuis. Dan mag diezelfde fractie zich ook aantrekken dat men dat nu voor mij pas duidelijk ter sprake brengt.

  • Rico, dank voor je reactie. Je beijveren voor de komst van een Exodushuis gaat vooral over de doelstelling: wat wil je bereiken. Zodra duidelijk is waar je dat wilt doen, komt de hoe-vraag aan de orde. Deze plek was mij tot voor kort niet bekend.
   Daarnaast, en dat is niet flauw bedoeld, ben je als politieke fractie geen partij in de noodzakelijke communicatie. Ik ben niet aanwezig bij het overleg -waarvan ik aanneem dat het geweest is – tussen gemeente, corporatie en stichting. Ben dus ook niet op de hoogte van de onderlinge afspraken en kan dus niet in gesprek met betrokkenen.

   • ric0

    John, ik zie nu vooral dat de stichting Exodus en SWZ de komst als een feit presenteren. Dan is er geen sprake van overleg als uitgangspunt. Hoe het huis in de buurt past lijkt nog het enige overlegpunt.

    Ik neem de CU fractie niet kwalijk dat ze geen onderdeel zijn van de communicatie van de 3 partijen. Ik heb alleen tot 2 weken geleden nooit geweten dat die fractie zich inzet voor een dergelijk huis, terwijl jij zelf wel duidelijk zichtbaar bezig bent met een “sterfhuis” en “locatie reddingsbrigade”. Misschien komt dat omdat je zelf minder betrokken bent bij het onderwerp.

    • Rico, de onduidelijke communicatie maakt dat het voorbehoud van de corporatie – afhankelijk van overleg met de buurt – volledig is ondergesneeuwd.
     We hebben al eerder in de raad, dus publiek, aandacht gevraagd voor de komst van een Exodushuis.
     Trouwens, ik begrijp niet welk punt je wilt maken met de verwijzing naar reddingsbrigade en hospice. Ik maak onderscheid tussen “wat” en “hoe”.

     • ric0

      Met het punt “hospice” en “reddingsbrigade” probeer ik duidelijk te maken dat je die huisvestingszaken duidelijk profileert. Terwijl dit met het Exodushuis niet gebeurd. Dat hoef jij je niet persoonlijk aan te trekken, maar de CU fractie wel, als partij die al 5 jaar lobbyt voor dit huis.

 2. Ria Reurink

  Jammer dat het zo loopt, maar wanneer leert de gemeente nu eens om van beginspraak een echt item te maken. Burgers worden veel vaker geconfronteerd met reeds genomen besluiten waarvan zij dan nog ‘iets’ mogen vinden. Het is echter lastig om een rijdende trein te stoppen. En ja, gedetineerden verdienen een nieuwe kans. Ik kan mij voorstellen dat de buurt wel wil weten voor welke soort delicten de bewoners van het Exodushuis zijn veroordeeld en hoe de veilgheid geborgd wordt.

 3. Ik ben het met je eens. Het is wel zo dat de corporatie voorbehoud maakte (reactie buurt). Er lag dus nog geen besluit. Maar dat is door de slechte communicatie niet duidelijk geworden. En dat is dus erg jammer.

 4. Derek

  John, een groot deel van de frustatie bij de wijkbewoners (waaronder ik) zit hem in het feit dat niemand tot dusverre kan uitleggen waarom de nu gekozen locatie de beste locatie in Zwolle is voor een Exodushuis. Vanuit Exodus zelf wordt gezegd dat andere locaties zijn bekeken, maar dat die zijn afgevallen vanwege financiele (on)haalbaarheid. Dit geeft dus aan dat vanaf het begin al geen rekening is gehouden met de omgeving waarin het huis het beste zou kunnen komen, maar met de praktische en/of financiele reden dat hier een geschikt pand staat. Vind je zelf ook niet dat dit een verkeerd uitgangspunt is en dat het vetrekpunt moet zijn waar in Zwolle een Exodushuis het beste gevestigd kan worden? Kan jij mij bijvoorbeeld uitleggen waarom het Exodushuis niet in Hanzeland tegenover het kantoor van de politie kan worden gebouwd op het terrein waar nu nog een dependance van Tactus aanwezig is maar die binnenkort verhuist naar de locatie van de Taxicentrale Zwolle?
  Dat is op loopafstand van het centrum waar allerlei voorzieningen voor de bewoners zijn. En dat is niet in een wijk met gezinnen, kinderopvang, basisscholen en andere maatschappelijke voorzieningen. Stel dat dit duurder is dan de koop van het pand aan de Muijdermanstraat, zou dat (het financiele aspect) voor de Christenunie dan een punt zijn om te zeggen doe het dan maar aan de Muijdermanstraat in een woonwijk? Ik ben zeer benieuwd naar je standpunt in deze.

  • Derek, dank voor reactie.
   Ik heb wat moeite met de vraag waarom dit de beste locatie is. Dat veronderstelt dat de proceure zou moeten zijn om een aantal opties te inventariseren, om dan de beste te kiezen. Zo gaan dergelijke processen niet. Je kijkt eerst waar kan het om dan te onderzoeken wat de condities moeten zijn en om na te gaan of die condities haalbaar zijn. Dus wat mij betreft eerst de gebouwelijke haalbaarheid en dan randvoorwaarden.
   Daar is het communicatief verkeerd gegaan. In plaats van met de buurt te verkennen wat condities moeten zijn en of die haalbaar zijn alvorens een besluit te nemen, leek het er voor de buurt op dat het besluit al genomen was. De buurt had daarmee het gevoel dat besluit door de strot geperst werd. Dat gevoel kleurt het proces nogal. Terwijl de corporatie het besluit afhankelijk maakte van overleg met buurt. Is niet doorgekomen.
   De narigheid is, althans zo voel ik het, dat er weinig ruimte is, zo niet helemaal geen ruimte, om te kijken of de Muijdermanstraat onder strenge condities toch geen oplossing kan zijn. Dat is wat mij betreft dan een politieke werkelijkheid waarmee ik te maken heb.
   Het debat is te emotioneel om vruchtbaar te zijn.
   Ik vind het razend jammer dat de slechte communicatie zo’n invloed heeft op het verloop van het debat. Maar ook dat is nu een gegeven.

   • ric0

    Mag ik dan een stapje dichterbij doen? Zou jij in je functies in het verleden, geaccepteerd hebben dat een vergelijkbare voorziening in de directe nabijheid van “jouw” school zou komen?

    • Rico, natuurlijk mag je een stap dichterbij doe.
     Het is wel zo dat het wat hypotetisch kan worden. Mijn eerste reactie is dat het in eerste instantie niet gaat om voor of tegen. Ik zou begonnen zijn met een goed gesprek om te verkennen wat de onderlinge spelregels kunnen/moeten zijn. Ik zie die ruimte, omdat ik nog nooit iets gehoord heb over een incident met een bewoner van een Exodushuis. Ook de definiering van de doelgroep op hun site doet bij mij op voorhand geen alarmbellen rinkelen.

     De procedure rond het Exodushuis is een geheel andere dan de reddingsbrigade of het hospice. Ik wil daarom geen conclusies trekken die jij wel trekt.

 5. Harry

  Los van de emotie is het ondoordacht om een voorziening als het Exodushuis midden in een woonwijk te plaatsen. De betrokken partijen kunnen de mooiste beloftes en afspraken maken maar er hoeft maar 1 cliënt van het exodushuis een diefstal te plegen, stoned over straat te brallen of zich te vergrijpen aan een wijkbewoonster en dan heb je precies waar de buurt nu voor waarschuwt. Het risico op recidive is nou eenmaal groot. Ach en die beloftes over geen zedendelinquenten… bel een willekeurig exodushuis op en stel de vraag of iedere delinquent welkom is en het antwoord zegt genoeg. Het risico dat het mis gaat is nou eenmaal veel groter dat het misgaat dan dat de vestiging zonder incidenten zal verlopen.
  Het straffen en belonen, verplichte drugs en urinetesten etc zoals op de site te vinden zijn geven al aan dat ze er zelf ook al van uit gaan dat er van recidive sprake kan zijn.
  Genoeg lokaties in en om Zwolle waar het beter zou passen.
  De vraag is daarnaast of het bestemmingsplan het wel toestaat dat er een vorm van detentie in de wijk mag plaatsvinden. Verplicht tussen bepaalde tijden op de kamer… En zo kunnen we nog wel meer praktische bezwaren bedenken.
  Uit betrouwbare bronnen heb ik vernomen dat er ook andere initiatieven graag op lokatie dingen willen ontwikkelen. Dingen die niet belastend zijn voor de wijk. Maar goed zoals het zo vaak gaat het meer weg van een één tweetje tussen een paar partijen. Das jammer en niet des Zwolles.

  • Harry, dank voor je reactie.
   In andere plaatsen functioneren al dergelijke huizen. Ik lees mooie reacties van bewoners en ook realiseer ik me dat ik nog nooit iets heb gehoord over een incident.
   De bezorgde buurt gaat er, zo lijkt het, vanuit dat het fout gaat. Op voorhand. Ik merk dat ik daar moeite mee heb.
   Dit staat los van mijn oordeel over de kwaliteit van de communicatie.
   Ik ben benieuwd of u een exodushuis hebt gebeld en wat u dan gehoord hebt.

   • Harry

    Lees dit verhaal maar eens:

    Klik om toegang te krijgen tot dvslExHuis.pdf


    en lees dit eens:
    http://www.ist.nl/images/J-9040_ISt_Exodus%20%282%29%20%28repro%20versie%29_tcm56-367053.pdf , o.a. blz 37, het kopje oordeel en eigenlijk het hele verhaal. Zelfs dit verhaal geeft voldoende aanleiding om het niet in de wijk te plaatsen.
    Ik heb er persoonlijk ook moeite mee dat mensen een oordeel hebben maar helaas kunnen we diverse mensen jammer genoeg niet meer op zijn/haar lieve blauwe ogen geloven. Het verhaal van Exodus en SWZ en de gemeente wordt mooi gebracht maar niet goed genoeg. Of dat communicatie is die gebrekkig is of dat er belangen spelen laat ik maar even in het midden.
    Feit is, als ik lees wat er te vinden is over het Exodushuis dat ze goed werk verrichten maar dat er wel degelijk risico’s liggen. Het pand heeft verschillende uitgangen, zijn vanwege brandveiligheid van binnen te openen, kunnen dus ’s nachts de deur uit. Een slaapwacht is iemand die slaapt en niet de boel in de gaten houdt. De achtergronden van cliënten zijn niet altijd bekend waardoor recidive onder belicht blijft.
    En waar ik heel veel moeite mee heb is dat er ronduit gelogen is door te stellen dat er GEEN zedendelinquenten komen. En wat te denken van TBS-ers?
    Ik hoop dat de politiek die op deze plaats het Exodushuis toestaat zich realiseert dat de komst wat gecompliceerder ligt nu en in de toekomst. Het lijkt voor een enkele partij zoals de christenunie meer prestige te zijn dat zo’n voorziening binnen de stad zich vestigt dan dat het wat toevoegt aan het voorzieningen niveau van de stad. Als de buurt het niet wil moet men niet door blijven drammen en er een debat aan gaan besteden. Want strikt gezien heeft de raad helemaal niks te zeggen. En wil de wijk dit niet. Ze verdienen respect als de dat accepteren.

 6. Ernst

  Meneer Van Boven, in uw blog zegt u:”wij willen dit niet, omdat we de buurt niet onveilig willen hebben. Dit is, zo zie ik het, meer gebaseerd op een gevoel dan op concrete aanwijzingen.”

  Op de site van de overheid (http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/recidive) staat: Meer dan 70% van de gevangenen pleegt 7 jaar na hun gevangenisstraf opnieuw een strafbaar feit. Dit heet recidive. Recidivisten veroorzaken veel criminaliteit en overlast.
  Bij inwoners van een gemiddelde wijk ligt de criminaliteit een stuk lager.

  In dat opzicht heeft “de wijk”het dus bij het rechte eind. De wijk krijgt te maken met meer criminaliteit en wordt dus onveiliger. Geen gevoel, gewoon statistieken.

  Als de wijk niet onveiliger wordt, zijn er minder recidivisten onder de Exodus bewoners. Vanwaar deze goede resultaten? Zijn er ook harde recente cijfers over de resultaten van Exodus? En dan niet financieel maar over recividisme?

  Misschien kan dan een discussie gevoerd worden over feiten in plaats van gevoel.

  • Ernst, dank voor je reactie.
   Met het laatste ben ik het helemaal eens. Die informatie zou helpen bij een goede discussie en uitwisseling van argumenten.
   Sterker nog deze informatie had allang op tafel moeten liggen.
   Net zoals het antwoord op de vraag of verblijf in een Exodushuis bijdraagt aan het terugdringen van de recidive.
   Ik weet ook niet hoelang iemand in een Exodushuis mag wonen. Is ook nuttige informatie, lijkt me.

   • Ernst

    Uit het jaarverslag van 2009 van Exodus blijkt dat “van het gedeelte dat succesvol (?) het huis verlaat 10% minder dan verwacht mag worden, in herhaling valt. Dan lijkt me dat ipv 70% nog 60% in herhaling valt.
    Van de voorgenomen 17 bewoners dus nog 10. Dit is puur op statistieken. De afweging is dan of je dit de buurt vertelt.
    De zwaarte van de misdrijven worden ook niet duidelijk maar lijkt me ook van belang. Voor levens- en zedendelicten zijn 10 recidivisten een zware belasting voor de wijk. Hopelijk komt er meer duidelijkheid over de resultaten.

 7. Robert

  Een heel mooi verhaal meneer van Boven.
  Maar volgens mij woont u niet hier in de buurt en heeft u er geen overlast van. Als een even op internet gaat zoeken zult u genoeg verhalen over overlast vinden die door de exodus huizen wordt veroorzaakt. U moet even verder kijken dat de exodus site. U heeft het ook over een comite van aanbeveling, prachtige namen hoor, maar wat hebben deze mensen invredesnaam met onze wijk te maken, ook zij wonen hier niet. Wij als ouders zijn naar onze kinderen verplicht om deze in een veilige buurt op te laten groeien en dan zullen er nu gedetineerden in de buurt komen,mooi niet. Mijn kinderen hebben er nu al last van , 5 en 7 jaar oud , worden ’s nachts wakker en alles moet op slot. Dit soort acties niet uit te leggen aan kinderen . Ik hoop dat u en ook uw fractie wakker worden en zich realiseren dat de bewoners ook nog bestaan en hier ook leven of telt dat voor u niet.

  Mvg Robert

  • Robert, dank voor je reactie.
   Ik begrijp heel goed dat je je zorgen maakt.
   Ik zou graag willen dat je me de sites doorgeeft waar wat te
   vinden is over de overlast door Exodusbewoners. Dan kan ik daar kennis van nemen.

 8. ric0

  Ontsnapte Exodushuis bewoner:
  http://nieuwsuur.nl/onderwerp/186886-ontsnapte-gevangene-doodt-bejaarde-vrouw.html

  Interview buurvrouw:

  Klik om toegang te krijgen tot dvslExHuis.pdf

  van exodus.nl:
  “in maximaal 12 maanden begeleid kunnen worden naar zelfstandig wonen”

 9. Buurtbewoner

  Ik ben geshockeerd dat men zich zo opstelt tegenover een Exodus terwijl het overgrote deel nauwelijks beseft wát zo’n huis nu eigenlijk inhoudt. En googlen is zo moeilijk niet hoor, wij slapen in ieder geval slecht na een avondje googlen! U straks ook?
  En wat ik zo frappant vindt; iedereen spreekt maar over een valse start; alsof dat de reden is dat wij als bewoners dit huis niet willen. De valse start heeft de mensen hier misschien nog nijdiger gemaakt, maar voor mij persoonlijk geldt dat ik me, als wij netjes overal in betrokken waren vanaf het begin, net zo boos had gemaakt en net zo tegen was geweest als dat ik nu ben.
  BLIJF GEWOON VAN ONZE LEVENS AF! Dat er in Nederland een stelletje criminelen van ons belastinggeld gepamperd moet worden is al te gek voor woorden, maar in een woonwijk???? Denk toch alsjeblieft eens na? In Amerika lachen ze zich het hemd uit de broek als ze dit horen….

  • Ik reageer niet, wanneer stukjes niet met eigen naam zijn ondertekend. Ook is de door u gehanteerde stijl niet bevordelijk voor een goede discussie. De lezers moeten zelf maar oordelen

 10. Buurtbewoner

  Misschien moeten we de publiciteit maar eens uitgebreider op gaan zoeken; misschien bereiken we met SBS 6 meer dan met regionale TV

 11. Bram

  Beste heer Van Boven,
  Dank. Het weloverwogen meedenken met thema’s in de stad is precies wat ik hoop te zien bij mensen uit de raad. Het bevestigt mijn beeld ook dat ik had van uw fractie, zo verdient de ChristenUnie al tijden mijn stem.
  Ik woon vlak bij het beoogde Exodushuis en ervaar dus de botsende waarden in mijn botten: aan de ene kant het verlangen om in onze beste christelijke traditie bij te dragen aan een barmhartige, betrokken en vergevingsgezinde maatschappij. Exodus heeft dan ook een missie die ik waardeer. Aan de andere kant voel ik ook angst, dat diepe, ontregelende weerzinwekkende gevoel dat de fijne en veilige buurt waar we wonen ingrijpend gaat veranderen. De gegevens suggereren zo’n impact: 1) het recidive-percentage (conservatieve schatting: 40%); 2) met 17 bewoners (die grootte heeft een negatieve invloed op beheersbaarheid); 3) de ongecontroleerde vrijheid voor het grootste deel van de bewoners (tussen 6-23 uur); 4) en dat in een kinderrijke met school & kinderopvang op 50 meter (vergelijk die setting voor een halfopen penitentiaire inrichting eens met de regels voor een coffeeshop).
  De oplossing voor het dilemma kan liggen in zorgvuldigheid, vertrouwen en overleg. Als Exodus dat goed voor elkaar kan krijgen, is er veel mogelijk, toch? Daarom ging ik ook met hoop op een steengoed overtuigend verhaal naar de bijeenkomst. De procedure tot nu toe was niet hoopgevend, tijd voor argumenten. Dat herken ik in uw blog.
  Maar wat een deceptie was dat. Het werd een hemeltergend slechte bijeenkomst. Exodus gaf meerdere tegenstrijdige boodschappen af over het moment en de manier waarop besloten werd over zedendelinquenten in het huis. Locatieafweging bleek een enkelvoudige financiële afweging, de Exodus-aanwezigen waren grotendeels niet op de hoogte van waar het huis precies staat of hoe krap het behuisd is (ook qua buitenruimte en parkeerplaatsen). De SWZ-directeur sprak als een tevreden man over de goede business-case die hij hier zag, terwijl hij “draaide en niet eerlijk” was over het begrip draagvlak. De politie had een inhoudsloos verhaal over de veiligheidsscan (niet te verwarren met de politiescan, maar die verwarring ontstaat wel). Wethouder Vedelaar was ook overvallen door de plotse locatiekeuze van het onderonsje Exodus-SWZ en deed ook moeite om het straatje van de gemeente schoon te vegen. (Overigens was zij wel degene die staande bleef en goeddeels correct bleef. Chapeau.) De ingehuurde externe voorzitter bleef zo inconsequent doormodderen dat het hem zou sieren als hij uit professionele integriteit zou besluiten geen factuur te sturen. De razernij van sommige buurtbewoners gaf geen prettige aanblik. Het heeft een aantal weken kunnen gisten en broeien en nu is alles geëscaleerd. (Stel u dan voor hoe het is als een Exodushuis-directeur stelt “dat nieuwkomers onder een streng regime komen: de eerste tien dagen.”)
  Alles wat er had kunnen gebeuren in termen van zorgvuldigheid, vertrouwen en overleg viel zo in duigen. De waarschijnlijke wens van Exodus om over te komen als een zorgvuldige partij staat haaks op alles wat tot nu toe vanuit hen gedaan is. Het nodige vertrouwen om afspraken te kunnen maken is verworden tot wantrouwen door deze –inderdaad valse- start. De dialoog wordt moeilijk als de indruk ontstaat dat het een geldkwestie is geweest en de deal in een handig een-tweetje tussen Exodus en SWZ is beklonken. Achteraf proberen goed te praten wat dan al slordig is gedaan is een rode lap voor een dolgemaakte stier.
  Wat moet je dan met z’n allen? Ik hoop dat het mogelijk is om een Exodushuis ergens in Zwolle te plaatsen, maar dat dit zorgvuldigheid vraagt van alle betrokkenen om de nimby-reflex te neutraliseren. Bij een valse start roep je de deelnemers toch terug naar de start? De blessure voor de Muijderman-omgeving doet me inschatten dat zij geen speler meer kan zijn: de basis voor zorgvuldigheid, vertrouwen en dialoog is door betrokkenen zo definitief kapotgemaakt dat hier geen werkbare herstart mogelijk is. Ik vraag de ChristenUnie om de gemeente zich te laten bezinnen op randvoorwaarden voor een noodzakelijk betere procedure (zie ook de vragen van GroenLinks), die ook echt in het belang is van een vruchtbare plek voor een Exodushuis in Zwolle. Ik vraag Exodus het einddoel in het oog te houden en daarvoor een stap terug te doen qua locatiekeuze.
  Wat vindt u hiervan?

  • ric0

   Bram, helemaal eens met je verhaal.

  • Bram, bedankt voor je evenwichtige reactie.
   Daar kunnen we wat mee. Of, beter: daar moeten we wat mee. De vraag richting ChristenUnie is aangekomen. Ik was en ben nog steeds voorstander van accepteren dat deze procedure nergens toe leidt. Er is een timeout nodig. Rustig terugkijken en de leermomenten nagaan (en er wat mee doen). Het beeld van opnieuw starten na een valse start is wat mij betreft een adequate metafoor.

   • Bram

    Geachte heer Van Boven,

    Dank voor uw reactie. De metafoor van herstarten na deze valse start roept een aantal beelden op. Ik deel mijn mijmeringen graag, hopend een constructieve bijdrage te leveren.

    Wie zijn de spelers bij deze (her)start?
    Allereerst de gemeente. Wethouder Vedelaar heeft in eerste instantie de regie bij de stichting gelaten. Toen bleek dat dit niet goed ging, heeft ze het overgenomen. Dat lijkt een logischer startstrategie. Van alle spelers heeft de gemeente het meest algemene belang voor ogen. Alle anderen hebben vanuit hun rol een positie die altijd wel wat eenzijdig voorsorteert. Een wijze afstemming tussen de tegenstrijdige belangen van de groepen lijkt me een taak voor de gemeente.

    De tweede speler die even moet uithijgen bij de herstart is Exodus. In mijn vorige post noemde ik het belang van zorgvuldigheid, dialoog en vertrouwen. Qua zorgvuldigheid kan een eerlijke evaluatie van deze valse start belangrijke inzichten opleveren. Tegenstrijdige informatie, vage procedures en afstemming met belangrijke andere spelers is essentieel. Terugkijkend op de dialoog is die er nooit geweest. Exodus heeft de kans gemist om ergens duidelijk te maken wat, waarom en hoe ze doen wat ze doen. Met wie een buurt eigenlijk in gesprek gaat. Mensen die geen informatie krijgen gaan er zelf naar op zoek. En wat ze dan als eerste vinden heb je niet in de hand. Als Exodus vindt dat ze een betrouwbaar werkend concept heeft dat het vertrouwen waard is, moet zij dat vroeg voor het voetlicht krijgen. Het eerste contact was nu verbijsterend informatie-arm. De belangen van de gedetineerden en ex-gedetineerden zijn werkelijk gediend met een goede relatie met de buurt. Wie begint met een middelvinger, krijgt nooit een hand.

    De derde speler is SWZ. Hoewel het begrijpelijk is dat in tijden van crisis de economische belangen van een organisatie duidelijk aanwezig zijn, liep deze club het eerste deel op slechts een been. Bj de herstart zou het wijs zijn niet te opereren als een huisjesmelker, steek ook het sociale been uit. Dat loopt gemakkelijker.

    De vierde speler is RIBW. Zij hebben nu een leegstaand pand, waar ze wel de lasten van moeten dragen. Voor hen is het belang dat ze zo kort mogelijk meelopen. Ik begreep dat het buurtcomite al alternatieve gebruikers voor het pand had ontmoet, die goed binnen het bestemmingsplan passen en huurinteresse hebben. Mogelijk kan dit via SWZ gespeeld worden, maar er lijken alternatieven te zijn. Ik wens hen een korte sprint.

    De buurt is speler nummer laatst. Die zijn geblesseerd en worden per brancard naar de kleedkamer gedragen. De elleboog die bij de valse start is uitgedeeld maakt hen ongeschikt voor deel twee (zie ook mijn vorige post). Maar als ze onder de douche bijkomen van de valse start moet ook bij hen de vraag opdoemen: wat mag naastenliefde mij kosten? Ik daag ons uit bij een nieuwe speler voor het pand aan de Muijdermanstraat te laten zien wat het antwoord daarop is.

    • Bram, ik kan niet anders doen, dan je bedanken voor het noteren van je mijmeringen. Het zijn waardevolle opmerkingen die kunnen helpen de herstart tot een succes te maken

    • Harry

     Het is van de zotte om zoveel mogelijk partijen bij een vastgoeddeal te betrekken! Primair is het aan de koper en de verkoper of er een deal tot stand komt. Waarbij de koper zich er van moet vergewissen of de activiteiten binnen het bestemmingsplan van de locatie passen. Ieder willekeurige huizenkoper vraagt ook niet aan zijn “nieuwe” buren of hij er wel mag gaan wonen. Als het past binnen het bestemmingsplan kan wat mij betreft de hele buurt op zijn kop gaan staan. Gek genoeg past het Exodushuis niet binnen het bestemmingsplan en heeft de gemeente er wel mee ingestemd. Zelfs een wijziging van het bestemmingsplan had niet gekund omdat het onherroepelijk zorgt voor overlast in de buurt en dan kan de gemeente ook geen ontheffing of medewerking verlenen. Dus het lijkt mij zinvol dat de gemeenteraad de verantwoordelijken op het matje roept binnen de gemeente zelf. En daarnaast hen oproept medewerking te verlenen aan nieuwe initiatieven die zich ongetwijfeld hebben aangediend. RIBW doet er goed aan het pand te verkopen aan partijen die binnen het bestemmingsplan mogelijkheden zien initiatieven te ontplooien. En wellicht in combinatie met SWZ de lokatie langdurig gaan exploiteren zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor de buurt maar eerder een verrijking vormt. Weet zeker dat die initiatieven zich gemeld hebben bij de diverse partijen. Benut ze en ga niet weer de indruk wekken dat er in een 1-2-tje het één en ander alweer beklonken wordt.

 12. Buurtbewoner

  Meneer Van Boven,
  Ik woon in de buurt van de locatie waar men eventueel een Exodushuis zou willen plaatsen. Als ik vanaf mijn bank een denkbeeldige lijn met een passer door de buurt trek van zeg maar 100 meter; dan tel ik 3 scholen (waaronder 1 speciaal onderwijs!), een tandartspraktijk, een orthodontist, een logopedist, een huiswerkinstituut en een kinderdagverblijf. Als je alleen al kijkt hoeveel kids hier heen en weer fietsen, dat is echt enorm. Honderden fietsbewegingen per dag, merendeels kinderen. En inderdaad, coffeeshops daar zijn richtlijnen voor.
  Ik daar bovenop tel ik 8 speeltuintjes. 1 daarvan is zelfs 2 jaar geleden op kosten van de gemeente geheel opgeknapt, een waar paradijs waar in de zomer ouders vanuit andere wijken met pakjes drinken en koekjes naar toe komen om zelf met een boekje in de zon te relaxen.
  Ik heb van meerdere moeders begrepen dat zij hun kinderen absoluut van de kinderopvang/Montessori afhalen. Ik denk dat je dit niet moet onderschatten; dit zal een sneeuwbaleffect gaan geven. En dan staat dat mooie gebouw ook leeg….
  Bestemmingsplan op dit huis is begeleid wonen, geen detentie toch?
  De toon is gezet, ik hou mijn hart vast als men tegen beter weten in dit weerzinwekkende plan wil doorzetten!
  Ik moet er niet aan denken dat dit echt uit de hand gaat lopen, wat een nachtmerrie!

  • Met deze reactie kan ik meer. Sterker nog, ik begrijp het. We zijn op het punt gekomen dat afwegen van rationele argumenten niet meer telt, maar dat het vooral gaat over beleving.
   Dat is ook een gegeven. Voor mij in ieder geval wel.
   Er gaan nu stemmen op in de raad om de info-avond op 15-10 niet door te laten gaan omdat verwacht wordt dat het niets toevoegt aan de avond die geweest is.
   Wat mij betreft erkent het stichtingsbestuur en de corporatie dat dit een heilloze weg is. Nieuwe start maken in een andere omgeving.

   • Buurtbewoner

    U weet niet half hoe blij wij worden door het lezen van deze reactie. We hopen op positieve berichten!

    • Robert

     Ik durf er geen gif op in te nemen voor een goede afloop van deze nachtmerrie, maar deze reactie geeft mij toch wel een sprankje hoop.

 13. Vandaag, woensdag 3 oktober, is duidelijk geworden dat het Exodushuis niet doorgaat aan de Muijdermanstraat. Het bestuur van de stichting Exodus Zwolle ziet af van zijn voornemen. Het college vindt dit besluit op zijn plaats.

 14. Dettie

  Goed nieuws voor de buurtbewoners: het Exodushuis zal zich definitief niet vestigen in de Muijdermanstraat!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s