Exodus, nog een terugblik

Ik schrijf deze blog omdat ik werd getriggerd door een opmerking in de Stentor, als zou de stichting Exodus afzien van haar voornemen tot vestiging omdat de veiligheid van de toekomstige bewoners niet gegarandeerd kon worden.
Ik begreep dat niet, omdat deze reden nog niet was genoemd in alle discussies. Sterker nog, het staat ook niet in de brief van de stichting aan het college van B&W.
Voor mij voldoende reden om de directeur van de stichting Exodus te bevragen over de uitspraak.

Dan blijkt het genuanceerder te liggen, dan die ene zin.
Een breed citaat:

Mijn uitspraken zijn wat ongelukkig weergegeven in De Stentor. In het gesprek met journalist Wageman heb ik aangegeven dat de heftigheid en emotionaliteit van de reacties van grote groepen buurtbewoners ons tot de overtuiging heeft gebracht dat het niet gaat lukken om op korte termijn een stabiele en veilige relatie op te bouwen met de buurt. Wij willen een goede buur zijn, maar daar heb je buren voor nodig die daar ontvankelijk voor willen zijn. In die situatie kunnen wij ons werk (re-socialisatie: bij uitstek een activiteit waar ook een ‘ontvangende’ samenleving bij nodig is!) dus niet goed doen.
Op de vraag van dhr. Wageman of ik daarmee bedoel dat we de veiligheid van onze bewoners niet kunnen garanderen heb ik geantwoord dat, gelet op de heftigheid van de reacties, ik me zeker situaties kan voorstellen dat dit een probleem wordt, en dat dit aspect heeft meegespeeld in onze overwegingen.
Dhr. Wageman hoopte overigens duidelijk van mij te vernemen dat er bijv. fysieke dreigementen waren geuit door buurtbewoners tegen toekomstige Exodusbewoners of tegen vrijwilligers/medewerkers van Exodus. Hoe tumultueus de bewonersavond ook is verlopen, daarvan is bij mijn weten geen sprake, en die suggestie heb ik dan ook zeker niet gewekt.
Kortom: de veiligheid van onze toekomstige bewoners heeft in onze afwegingen zeker een rol gespeeld, maar wel op een genuanceerdere wijze en in een breder kader dan door dhr. Wageman weergegeven.
Omgekeerd geldt overigens dat de veiligheid van (buurt)bewoners altijd een aspect in onze afwegingen vormt. Onze ervaring leert dat die veiligheid van buurtbewoners nimmer in het geding is geweest, en dit wordt beaamd door meerdere politierapporten uit bestaande gemeenten waar Exodus is gevestigd. Garanties vallen nooit te geven (al wil men dit graag horen), maar feit is dat wijken waar een Exodushuis gevestigd is niet te maken hebben met meer of andere criminaliteit dan verwacht mocht worden zonder de vestiging van het Exodushuis.

Ook is het goed om kennis te nemen van de volgende informatie, die ik heb gekregen van de directeur. Ik geef de informatie door om evenwicht te scheppen in de informatiestroom.
– Van spanning rond het Exodushuis in Utrecht, zoals genoemd in de discussies, is de directeur niets bekend. Wel van protesten in Rotterdam naar aanleiding van een verhuizing naar nieuw pand. Nu schrijven aanvankelijke tegenstanders in een adhesiebrief aan nieuwe buurtbewoners dat ze Exodus als een goede buur hebben leren kennen.
– Een Exodushuis is geen halfopen inrichting, maar een normale welzijnsvoorziening, inhoudelijk vergelijkbaar met een RIBW (zoals dat aan de Muijdermanstraat zat)
– Exodus hanteert heel algemene vestigingsvoorwaarden voor wat betreft de locatie: in de samenleving, goed bereikbaar (ook met OV). Dan zijn industrieterreinen minder geschikt. Ook kent de keus van een pand voorwaarden: groot genoeg om exploitabel te zijn en klein genoeg om persoonlijke begeleiding te handhaven, indeling, controleerbaarheid. Dat maakt dat de keus niet echt groot is.
– Ten aanzien van de recidive zijn wetenschappelijke studies verricht die aangeven dat bewoners aanzienlijk minder recidiveren dan verwacht mag worden op grond van hun kenmerken én vergeleken met personen met dezelfde kenmerken die niet begeleid zijn.
– Gemeentes die te maken kregen met het verzoek een Exodushuis te mogen vestigen hebben onderzoek gedaan bij gemeentes met een Exodushuis. Uit die onderzoeken is naar voren gekomen dat er op geen enkele manier sprake is van een stijging van criminaliteit in relatie tot het Exodushuis.

Bovenstaande allemaal ter overweging.

9 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek

9 Reacties op “Exodus, nog een terugblik

 1. ric0

  “Ten aanzien van de recidive zijn wetenschappelijke studies verricht”.
  Waar zijn die studies te achterhalen?

  “geen enkele manier sprake is van een stijging van criminaliteit”
  Weet je of die studies er ook zijn t.a.v. overlast?

  “Een Exodushuis is geen halfopen inrichting, maar een normale welzijnsvoorziening, inhoudelijk vergelijkbaar met een RIBW”

  Dat betwijfel ik. Ik denk niet dat het het RIBW gedetineerden of TBS-ers onder-voorwaarde in huis had.

  En verder ben ik van mening dat Exodus de stelling “locatie: in de samenleving” eens zou moeten heroverwegen. Terugkeren doe je geleidelijk en vanaf de rand. Stap voor stap. En dus niet midden in de samenleving op letterlijke steenworp afstand van scholen en kinderopvang. Exodus zou zich moeten realiseren dat het RIBW een andere groep inwoners had, ook al is het beide welzijnswerk.

  • Rico, dank voor de reactie.
   Puntsgewijs (voorlopig):
   – Ik heb de directeur gevraagd naar links. Zodra ik die heb, geef ik het door
   – studies naar overlast weet ik niet. Of het zouden de rapportages moeten zijn van gemeentes, die navraag hebben gedaan bij gemeentes met een Exodushuis. Ik verwijs ook naar de adhesiebrief van buren van Exodushuis in Rotterdam. Je vraagstelling lijkt uit te gaan van de vooronderstelling, dat er toch wel overlast zal zijn.
   – je opmerking over gedetineerden lijkt ook zo’n vooronderstelling te hebben. Waarom zouden (ex-)gedetineerden een andere invloed om de omgeving hebben dan andere medeburgers die hulp en ondersteuning nodig hebben?
   – je opmerking over nabijheid van scholen en kinderopvang verdient discussie. Maar wat mij betreft meer (misschien beter: ook) in de zin van hoe je gevoel van veiligheid kunt verbeteren.

   Algemene opmerking: Ik hoop op een evenwichtige discussie en verkenning van wat mogelijk en wat niet mogelijk is.

   • ric0

    Een punt waar ik als ouder van kinderen op een school achter blijf staan: geen dergelijke opvang op steenworp afstand van school of opvang.

    Dat moet je niet willen, los van enige wetenschappelijke onderbouwing.

    In een land dat fel gekleurde paaltjes rondom een oversteek plaats voor school zet, in een land dat zegt dat een coffeeshop minimaal 350m van school moeten zitten, in zo’n land moet je bedenken dat je dan ook niet net “uitbehandelde” of nog net niet uit behandelde gedetineerden daar wel moet neerzetten.

    Maatschappelijk heb je inderdaad een plicht. Maar geen plicht om dat overal maar neer te zetten. Geen eens een dief, altijd een dief maar deze mensen moeten zich weer gaan bewijzen. Een 2e (of 3e of 4e) kans kan, maar wel met voorwaarden.

  • Algemeen: google op Moerings, RUL, WODC. Dan krijg je aantal artikelen met info

  • Ernst

   Rico, in het jaarverslag van Exodus van 2009 staat: Onderzoek van de Universiteit Leiden in samenwerking met het WODC
   toonde opnieuw aan dat onze begeleiding werkt. Bewoners die het
   begeleidingsprogramma succesvol afronden recidiveren 27% minder dan
   verwacht mag worden. Bewoners van Exodus recidiveren totaal bijna 10%
   minder dan verwacht mag worden.

 2. Bram

  Deze informatie nuanceert inderdaad het beeld dat ik met mijn “overzicht en interpretatie”-post heb geschetst. Ik vroeg het me al af, “waarom reageert jvb niet? Hij vond die recidive-cijfers toch zo belangrijk?” Nu zie ik dat er grondiger op gereageerd is dan ik had gehoopt. Dank daarvoor.

  @ricO: goede vragen!
  Zeker gezien het (statistisch gezien!) kleine aantal bewoners van Exodushuizen is het de vraag of er genoeg cases zijn om een verschil te kunnen vaststellen. Waarbij moet worden aangetekend: wanneer zelfs met relatief weinig cases al een verschil gevonden kan worden (in termen van statistische significantie en effectgrootte), wijst dat wel op een meerwaarde van deze begeleiding.

 3. Op de site van Exodus staat ook een pagina, die verwijst naar verschillende onderzoeken: http://www.exodus.nl/Onderzoek_391.html

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s