Zoektocht

Verantwoordelijkheden
Ik ben op zoek naar de verantwoordelijkheidsverhouding bij rtv ZOo tussen bestuur, PBO, politiek en Commissariaat voor de Media (cvdm). Dat wil ik graag weten omdat de gang van zaken met de programmering van het programma Kerkplein bij rtv ZOo wat mij betreft niet de schoonheidsprijs verdient. Sterker nog, niet helpt om er een lokale omroep van te maken die we met z’n allen voor ogen hebben.

En voor hen die van mening zijn dat de politiek zich er niet mee moet bemoeien een citaat uit het jaarverslag 2009, pagina 40: “Gemeente toetst achteraf de doelmatigheid en doeltreffendheid van de bestedingen van de door haar verstrekte middelen”. De gemeente kan geen voorwaarden opleggen die te maken hebben met vorm en inhoud van het media-aanbod, zo is in datzelfde jaarverslag te lezen.

Effectiviteit
Tot nu toe heb ik gereageerd op de gang van zaken. Dat gelopen proces raakt aan de doelmatigheid en doeltreffendheid als ik bedenk dat het tot nu toe opgeleverd heeft dat een aantal capabele mensen vertrokken is. Twee omdat ze een brief van het voltallige bestuur hebben gekregen en de anderen omdat ze solidair zijn met hun beide collegae.

Vragen
Gelet op de gang van zaken tot nu toe heb ik een aantal vragen.

1. Ik vraag me af, door wie de leden van het Programma Bepalend Orgaan worden benoemd. Ik meen ergens gelezen te hebben dat de leden van het PBO benoemd zijn door het college. Worden nieuwe leden ook benoemd door het college?
Als het goed is, staat in de statuten van het PBO hoe dit is geregeld. Het merkwaardige is dat de statuten noch de samenstelling van het PBO te vinden zijn op de site van rtv ZOo. Althans, ik heb het na zoeken niet kunnen vinden.
Ik heb rtvZOo gevraagd naar de statuten, maar nog geen reactie gekregen.
2. Wat is eigenlijk de rol van het bestuur? Is zij eindverantwoordelijk voor rtv ZOo? Aan wie is het PBO verantwoording schuldig, aan het bestuur? Aan wie is de general manager verantwoording schuldig? Als ik de voorzitter mail met vragen wordt ik doorverwezen.
3. Het PBO vergadert minstens 4 keer per jaar (geregeld in de mediawet). Zijn de verslagen – die gemaakt moeten worden van diezelfde mediawet-  openbaar in de zin dat ik ze op kan vragen? Dezelfde vraag geldt voor het verslag dat het PBO volgens de mediawet jaarlijks moet overleggen. De onderwerpen die daarin aan de orde moeten komen zijn strikt voorgeschreven door de mediawet.
4. Hoe gaat besluitvorming bij het PBO in zijn werk? Ik begrijp dat dit via een meerderheid van stemmen gaat. Maar dat betekent dat een vertegenwoordiger van een specifieke groepering het onderspit delft wanneer hij een minderheid vormt. Is dit dan in overeenstemming met de mediawet die de afvaardiging regelt van de verschillende groeperingen in Zwolle. Sterker nog, de representativiteit van de vertegenwoordigers in het PBO moet getoetst worden door de gemeenteraad. Hoe borg je in de praktijk, dat alle groeperingen in de programmering goed tot hun recht komen?
5. Hoe is besluitvorming over de programmering geregeld? Stelt het bestuur dat vast, waarna het PBO het accordeert. Of stelt het PBO het vast, waarna het bestuur het accordeert.
Is het überhaupt vastgelegd?
6. De mediawet regelt ook, dat de gemeente halverwege een toewijzingsperiode (5 jaar) kan rapporteren over de gang van zaken aan het CvdM. Ik voel daar veel voor, maar wil en moet dan wel precies weten hoe de verantwoordelijkheidsverhoudingen liggen.

Resultaat
Wat de gang van zaken tot nu toe opgeleverd heeft, is niet veel. Wel een aantal bekwame radiomakers die moesten stoppen dan wel uit solidariteit gestopt zijn. Het belang van mensen is koud en kil ondergeschikt gemaakt aan economische motieven, waarvan niet eens duidelijk is of het gewenste resultaat van de andere programmering ook daadwerkelijk gehaald wordt.
Er ligt bij mijn weten geen enkel onderzoek ten grondslag aan deze wijziging.

Ik ben kritisch, dat klopt. Maar dat mag van een raadslid, die volksvertegenwoordiger wil zijn, ook verwacht worden.
Voor de general manager betekent mijn kritische houding, dat ze me heeft geblokt op twitter.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s