Maandelijks archief: december 2012

Raad en twitteren

“Boehoe! Zwolse raadsleden willen niets doen voor kinderen die in een schimmelhuis wonen of in een onveilige omgeving moeten opgroeien.”
Dit is de tweet van Tjitske Siderius (SP), die mij er toe bracht om maandag 10 december in de raad, aan het eind van de vergadering, publiekelijk afstand te nemen van deze schandalige tweet.
Wellicht ongebruikelijk, maar wel nodig.

Wat was de situatie.
Op 15  juni 2009 heeft de raad een motie aangenomen (alleen PBZ was tegen) om een beeldengroep vanuit Rome naar Zwolle halen. De beeldengroep was ooit bedoeld voor het praalgraf van baron Joan Derk van den Capellen, maar is door de politieke situatie 2 eeuwen geleden nooit naar Nederland gebracht.
Gisteren lag het besluit voor, in lijn met de aangenomen motie uit 2009, om een budget van 100.000 euro beschikbaar te stellen voor het aandeel van de gemeente in de restauratie en het vervoer.
De SP vond dat je dit geld beter kon besteden aan kinderen in moeilijke omstandigheden en heeft daartoe een motie ingediend.
Ik zal de SP haar mening niet ontzeggen. Natuurlijk niet.
In mijn stemverklaring heb ik gesteld dat je met incidenteel geld nooit structurele zaken kunt financieren. Daarnaast, er is in Zwolle veel aandacht en budget voor de zwakken in de Zwolse samenleving.
Ook is cultuur een aspect dat bijdraagt aan de positie van de stad. En dan heb ik het nog niet eens over historisch besef: Joan Derk vd Capellen, één van de grote zonen van Zwolle.
Er is aandacht voor de zwakken in de Zwolse samenleving, maar er is ook aandacht voor culturele waarden en historish besef.

De motie van de SP werd nogal duidelijk verworpen en dat bracht Titske Siderius er toe de tweet de wereld in te sturen waarmee dit stukje begint.
De Zwolse raad wordt onrecht aangedaan door deze versimpeling van de situatie. Bovendien op een manier die het niet goed mogelijk maakt publiekelijk te reageren.
De kans bestaat dat er nu een totaal verkeerd beeld van de Zwolse raad blijft hangen.

In de Zwolse raad hebben we gelukkig geen twitterprotocol of iets dergelijks. Dat hebben we bewust niet gedaan. Wel hebben we afgesproken, dat we elkaar aanspreken, wanneer een raadslid met een tweet uit de bocht vliegt.
In de loop van de tijd dat ik twitter, heb ik met mezelf een paar regels afgesproken.
1. Ik twitter niet tijdens een debat waarbij ik woordvoerder ben. Alle aandacht houden bij het debat.
2. Als ik twitter dan gaat het over feitelijke informatie: standpunten van fracties en/of uitslagen van stemmingen.
3. Ik twitter geen waarde-oordelen over anderen. Zij kunnen zich op dat moment niet verweren.

Dat zouden er meer moeten doen, twitterafspraken met jezelf.

2 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Enquete met vragen van raadsleden

Er is de afgelopen tijd een enquête gehouden onder Zwollenaren met vragen die ingediend konden worden door raadsleden. Van de 39 raadsleden hebben er 20 een vraag ingediend. Over twee onderwerpen, ingediend door meerdere raadsleden, hier iets meer. Vooral ook, omdat het raakt aan dossiers waarmee we als ChristenUnie bezig zijn.
Er hebben 1225 Zwollenaren gereageerd. Dat is ruime voldoende om te kunnen spreken van een betrouwbaar onderzoek, aldus de afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente Zwolle.

Er waren vragen over de betrokkenheid van burgers bij beleidsontwikkeling.
Op de vraag of Zwollenaren willen meedenken over hun stad of wijk, zegt 62% ja en 18% ja als ze er ondersteuning bij krijgen. Dus: 80% wil meedenken.
Op de vraag of burgers betrokken willen worden bij besluitvorming van de gemeenteraad, wil 39% dat via een website over hun wijk of buurt. In totaal zegt 74% ja, op verschillende manieren.
Op de vraag wat de gemeenteraad zou moeten doen om burgers meer te betrekken, geeft 85% een mogelijkheid aan. De meesten, 43% willen dat doen door via een website met raadsleden in discussie te gaan. En 28% wil meer inspraakmogelijkheden.

Een tweede onderwerp ging over zondag-openstelling van winkels, daarover waren ook een paar vragen.
Op de vraag of men voorstander is van opengaan van 8 supermarkten op zondag gaf 47% aan om diverse redenen daar geen voorstander van de zijn en 12% maakte het niet uit.
Op de vraag of men meer mogelijkheden wilde om op zondag te kunnen winkelen, zei 58% nee en 42% ja.
Op de stelling: wat mij betreft mogen alle winkels in Zwolle op zondag open zijn, reageerde 55% mee oneens, 39% eens en 6% geen mening.

Ik ben benieuwd of er nog wat gebeurt met de uitkomsten van de enquete.

1 reactie

Opgeslagen onder Zwolse politiek