Vastgoed in Zwolle

Er stond gisteren (vrijdag 11 januari 2013) een nogal groot stuk in de Stentor over het vastgoed.
Het informeren van de burger is goed. Sterker nog, noodzakelijk. Zeker een dossier dat politiek gevoelig ligt moet bij de Zwollenaar gebracht worden. Voorwaarde is wel dat dit evenwichtig gebeurt. Die evenwichtigheid mis ik in het artikel.
Dat komt vooral door de nogal expliciete kwalificaties. Een paar voorbeelden:
– Allereerst de kop al: Weinig feiten, veel beweringen. Zoiets suggereert iets anders, dan waarover de rapporten spreken.
– Informatie is achterhaald. Dat suggereert dat nieuwe informatie beschikbaar is maar niet gebruikt. De opmerking zelfis juist: voordat je beslissingen neemt is het verstandig te wachten op de informatie die april 2013 beschikbaar komt. Is toch een andere toonzetting.
– Priemus is keihard over de nota van het Concilium omdat er volgens de emeritus professor af en toe onzin in staat. Maar ik lees ook dat hij de nota een verstandige, praktische nota vindt. Wel een nota die kwantitatieve onderbouwing mist en nauwelijks kwantitatieve uitspraken doet. Is de kwalificatie “keihard” dan gerechtvaardigd?

Ik mis dus een evenwichtige benadering.
Het gaat te ver om beide rapporten uitgebreid samen te vatten.
Ik lees dat Deloitte de herijking en de aanpassing van de planning vindt aansluiten bij hun benadering. Deloitte onderschrijft de visie van de gemeente om meer in te zetten op flexibiliteit, op marktgeoriënteerde aanpak en op het faciliteren van marktinitiatieven.
Maar Deloitte zegt ook dat er meer zicht moet komen op de aannames, de risico’s en de effecten ten aanzien van de nog te realiseren grondprijzen.
In zijn algemeenheid zegt Deloitte dus dat de benadering goed is, de visie prima, maar dat veel zaken beter inzichtelijk gemaakt moeten worden.

De nota van Priemus eindigt met het volgende advies:
“Ik adviseer om besluiten over het te realiseren woningvoorraadbeleid en de te realiseren woningbouwprogramma nu niet te nemen en eerste twee cruciale ontwikkelingen op rijksniveau af te wachten:
a) Meer definitieve beslissingen van het Kabinet over de concretisering en uitwerking van de woningmarktparagraaf van het Kabinet Rutte-Asscher
b) Op 11 april 2013 lanceert de Minister van Wonen en Rijksdienst het Woononderzoek Nederland 2013, waarin actuele en gedetailleerde informatie is opgenomen over de woningvraag in Nederland.”

De handelwijze de afgelopen jaren is steeds geweest, dat beleid wordt geformuleerd op basis van de op dat moment beschikbare informatie. Dat houdt tegelijk in dat we bereid moeten zijn om beleid bij te stellen wanneer de omstandigheden veranderen.
Dat beleid moeten we bepalen aan de hand van zoveel mogelijk informatie. Daarom is het advies van Priemus verstandig: wacht op de laatste informatie, die in april beschikbaar komt.
Ook het advies om zaken meer inzichtelijk te maken en duidelijk te onderbouwen is een advies om ter harte te nemen.
Al wordt direct gezegd dat veel van die informatie gegeven wordt in de antwoorden op de vragen die de raad heeft ingediend. Integreer deze informatie in de nota, zo adviseert Deloitte.

Mijn conclusie: er wordt een verstandige weg ingeslagen. Voor een goede besluitvorming kan er meer inzichtelijk worden gemaakt en gebruik vooral de laatst beschikbare informatie.
Ik herken me niet in de nogal schreeuwerige kop van de Stentor.
“Visie goed, onderbouwing kan beter” benadert de inhoud meer.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s