Dagelijks archief: 24/01/2013

WOZ

Hoe komt de gemeente tot het vaststellen van de waarde van uw en mijn huis? Dat proces is de afgelopen jaren een aantal keren onderwerp van gesprek geweest met de afdeling die dit proces voor zijn rekening neemt. Er zijn de afgelopen jaren behoorlijk wat verbeteringen aangebracht. En dan vooral aan het begin van de procedure: eerst overleggen over bezwaren, voordat formeel een bezwaarschrift wordt ingediend. De praktijk heeft geleerd, dat dit goed werkt.
Een artikel in de Stentor een tijdje geleden over de waardebepaling – met een negatieve teneur – was aanleiding om weer een gesprek te hebben. Ik wil van beide kanten geïnformeerd worden.

In dit gesprek bleek dat er onzorgvuldig was geformuleerd (was het de verkoop- of was het de vraagprijs van een referentiewoning). Hoe dan ook, dat is erkend. Het had bovendien geen invloed op de taxatiewaarde.
Ik heb in het gesprek meer gehoord. En dat heeft alles te maken met het kwalitatief verbeteren van het proces:
– er zijn afspraken gemaakt om meer tijd in te ruimen voor overleg met de taxateur als de eigenaar het niet eens is met de taxatiewaarde. Mijn eigen ervaring maakt dat ik zeg dat dit een verbetering is
– er is een gesprek geweest met een groep eigenaren, die bezwaar gemaakt hebben. Deze groep is aselect tot stand gekomen. Hen is de vraag voorgelegd wat er te verbeteren valt. Ook dat heeft geleid tot aandachtspunten. Goed om te weten dat dit gesprek én de uitnodiging is uitbesteed aan een externe partij.

Hoe goed de procedure ook is ingestoken, er zal altijd bij een deel van de eigenaren ontevredenheid zijn. Dat is niet te voorkomen, dat hangt samen met het feit dat het geen computergestuurde procedure is. Er worden afwegingen gemaakt, die anderen wellicht anders zouden doen.
Het heeft ook te maken met de verwachtingen die eigenaren hebben. In de media is te lezen, dat er sprake is van waardedaling. Bedenk dan dat dit een gemiddelde is. Bovendien gaat het om de waarde van een jaar geleden.
Ik ben erg tevreden over de werkwijze van de WOZambtenaren. Ze zijn zorgvuldig bezig en gaan voortdurend na waar nog kwaliteitsslagen kunnen worden gemaakt.

Dat mag ook wel eens in de krant.

1 reactie

Opgeslagen onder Zwolse politiek