Maandelijks archief: februari 2013

De perikelen van WOZ-waarden

Zwolle heeft de goede gewoonte om voordat er officieel bezwaar gemaakt wordt tegen de WOZ-waarde van je huis, de gelegenheid te geven tot een gesprek. Dat gesprek is vorig jaar geweest en ik heb toen uitgelegd dat de referenties geen goede referenties waren en dus de waarde te hoog.
Dat heeft vorig jaar geleid tot een verlaging van de WOZ-waarde met 13.000 euro.

Gisteren, woensdag 27 februari,  kreeg ik de beschikking in de bus. De WOZ-waarde was verhoogd met 12.000 euro, vergeleken met de verlaagde waarde van vorig jaar.
En wat dacht je wat, dezelfde referentiewoningen zijn opgevoerd als basis voor de taxatie.
Vorig jaar de erkenning dat deze referenties niet goed waren (de waarde is immers gecorrigeerd), en nu weer gewoon deze referenties opgevoerd.
Ik begrijp dat niet, maar wil het ook niet begrijpen. Want dit kan gewoon niet.

Ik heb – weer – een gesprek gevraagd.
Ik word op deze manier gedwongen om weer veel tijd en energie te investeren, omdat er nogal klungelig wordt omgegaan met de taxatieprocedure.
Hoe zorgvuldig is die procedure eigenlijk?

Dit wilde ik even kwijt.

5 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Bespiegelingen bij een akkoord

Zo’n woningbouwakkoord geeft aanleiding voor overpeinzingen. Tenminste, dat geldt voor mij.
Ik twitterde vanmorgen dat deze regering niet regeert maar meerderheden organiseert.
Daar zit een kant aan, die mij niet bevalt.
Er ligt een voorstel van de regering. Dat betekent een meerderheid in de Tweede Kamer, die er in de Eerste Kamer niet is.
Dat betekent dat er dus onderhandeld moet worden: wat moet er uit en wat moet er in. Alleen al die overweging maakt, dat de consistentie van het voorstel op de tocht staat. Zeker als het allemaal om vijf voor twaalf moet gebeuren.
Het gaat vanaf dat moment niet meer om de vraag wat goed is voor het land (zo u wilt, voor het verbeteren van de economie) maar om de vragen “hoe krijg ik een meerderheid” en “wat krijg ik erin onderhandeld”. Ik ben politicus genoeg om te begrijpen dat de fracties die de regering aan een meerderheid in de Eerste Kamer moeten helpen, hun kans schoon zien.
Beter wat dan niks van mijn wensen gerealiseerd.
Redenerend vanuit het algemene belang stel ik me de vraag of deze oplossing het optimale biedt om de economie uit het slop te halen. Het geheel van de maatregelen is meer de som van de maatregelen dan andersom. Alle deelmaatregelen zouden de kracht moeten vormen van het geheel.

Ik zelf had liever gezien dat er convenanten met de corporaties waren gesloten over investeringen in de eigen regio. Dat is goed voor de binding tussen regio en corporatie en ondersteunt de toenemende betrokkenheid van de corporaties bij maatschappelijke vraagstukken.
Nu ontstaat het beeld dat er wat te halen valt en versterkt het de gedachte dat corporaties allemaal graaiers zijn.
Corporaties fietsen vanaf nu met op de rug gebonden handen.
Investeringen in nieuwbouw worden stopgezet. Hoezo economie bevorderend?
Gemeentebesturen verliezen op deze manier goedwillende partners als het gaat om de groei van de stad en het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken.
Dat betreur ik in hoge mate.

1 reactie

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Exodushuizen

Middels een motie vreemd aan de orde van de dag (dan staat het onderwerp niet op de agenda, maar wil de indiener wel een uitspraak van de raad) liet de VVD weten te twijfelen aan de communicatieve kwaliteiten van de stichting Exodus (opvanghuizen voor ex-gedetineerden). In de motie werd dan ook gevraagd om andere gegadigden te betrekken bij de komst van een dergelijke voorziening in Zwolle. Een vergadering eerder had de Zwolse raad al laten weten dat Exodus een tweede kans verdient.
Ik heb de argumentatie in de motie nogal eenzijdig en dus selectief gevonden. Wel verwijzen naar een paar gemeenten, waar de komst op weerstand stuit(te). Maar geen aandacht geven aan nogal veel positieve berichten over het functioneren elders in het land.
Daarom hier wat informatie, na enig Google-werk.

Als het gaat om recidive (terugvallen in de oude fout) scoort Exodus het beste met 47,4% onder 1.142 gasten.
Van de andere twee organisaties waarover de motie sprak laat Door een percentage zien van 55,6 onder 137 gasten en Moria 64,1 onder 103 gasten van een opvanghuis. Exodus laat dus een beter resultaat zien onder bijna 10 keer zoveel gasten.
Voor de duidelijkheid, dit is informatie uit externe onderzoeken onder leiding van Prof. Moerings van de Rijksuniversiteit Leiden.

Ook is er onderzoek gedaan naar de opbrengsten van Exodushuizen. Dan gaat het over wat een opvanghuis de samenleving bespaart.
Dat zijn onderzoeken van een ander extern bureau, de Novius adviesgroep.
Dat levert het volgende op.
Onderzoek bij Exodus Amsterdam laat zien dat het resultaat (opbrengst min de kosten) over 3 jaar minimaal 3,5 miljoen euro is. Dat kan ook 7,8 miljoen zijn, als de behandelingen intensiever moeten zijn.
Een vergelijkbaar onderzoek bij Exodus Utrecht levert een opbrengst op van 750.000 euro tot 5,8 miljoen euro over 5 jaar.

Dit geeft een ander beeld dan opdoemt uit de motie van de VVD.
De motie heeft het gelukkig niet gehaald, alleen VVD en Swollwacht stemden voor de motie.
Dat had ook te maken met de reactie van het college, dat de gemeente geen initiatiefnemer is die zelf instellingen inschakelt.
De initiatieven komen vanuit de maatschappij om daarna als gemeente na te gaan of en zo ja, hoe dan de plannen te faciliteren.

Een Exodushuis verdient onze steun. Zeker bij een tweede kans.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek