Muzerie, een terugbik op de besluitvorming

Een nogal turbulent verlopen debat in meerdere delen is gisteren afgerond.
Uit reacties blijkt dat niet alle ins en outs bekend zijn en dus aanleiding kunnen zijn voor misverstand.
Het is vorig jaar juni begonnen.
De raad besloot toen bij de behandeling van de PersPectiefNota het vrijetijds segment over te laten aan het particulier initiatief. Dat is een ingrijpend besluit omdat het daarbij gaat om de positie van personeel dat nu de VT-lessen bij de Muzerie verzorgt. Dat vraagt een zorgvuldige begeleiding. Daar is budget voor beschikbaar. Maar dat is natuurlijk niet genoeg. Het moet vooral om de menselijke maat gaan.
Het was een besluit waarmee de directie niet gelukkig was. Maar het is wel de nieuwe werkelijkheid voor de directie.

De raad moest ook antwoord geven op de vraag op welke manier cultuureducatie handen en voeten gegeven kan worden.
De Muzerie is gevraagd hiervoor voorstellen te doen.
Deze voorstellen zijn besproken in de raad. Aandachtspunten waren vooral de omvang voor de formatie die moet worden ingezet en of de Muzerie wel de organisatie is, die de rol op zich moet nemen van het bij elkaar brengen van vraag en aanbod.
Dat heeft vorige week geleid tot een amendement (aanpassing van het besluit), waardoor in het besluit is opgenomen dat er een contra-expertise wordt uitgevoerd.
Er werd ook een motie ingediend die een uitspraak van de raad vroeg over de te onderzoeken punten door de contra-expertise. De tekst suggereerde dat het vooral niet de Muzerie moet zijn die de verbindende rol op zich neemt.
De stemmen staakten, dus moest de motie opnieuw in stemming worden gebracht. Dat was gisteren.
De afgelopen week werd duidelijk dat er nogal wat onrust was ontstaan. Aannemen van deze motie zou immers het einde van de Muzerie betekenen.
Gelukkig hebben de indieners ingezien, dat de tekst van deze motie te onduidelijk was. Daarom is deze motie ingetrokken en is gisteren een nieuwe motie ingediend.
De nieuwe tekst vraagt om onderzoek naar wat sobere en doelmatige formatie-omvang is en of de Muzerie de juiste organisatie is om de opdracht uit te voeren. Daarmee wordt de Muzerie in haar waarde gelaten. En dat is een belangrijk winstpunt, vergeleken met de ingetrokken motie. De nieuwe motie is met een grote meerderheid aangenomen.
Ook het voorstel is aangenomen.

Nu kan het belangrijke werk beginnen. Het beschrijven van de transitie (de overgang van de oude naar de nieuwe situatie) met veel aandacht en zorg voor het personeel.
Ook de rol van de Muzerie moet goed beschreven worden en vooral ook de betrokkenheid van de andere culturele instellingen die Zwolle rijk is.
Dat wordt allemaal in een voorstel neergelegd, waarover de raad nog voor de zomer zal beslissen.

Het belang van cultuur zien we als onverminderd groot. We gaan het wel op een andere manier onder de aandacht brengen: opsporen van talent (cultuureducatie) en daarna het ontwikkelen van dat talent (particulier initiatief).

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s