Dagelijks archief: 15/03/2013

Vertrouwelijkheid in de politiek

Het gebeurt niet echt vaak, dat de raad vertrouwelijk wordt geinformeerd. Gemeentepolitiek hoort openbaar te zijn. Soms moet het, omdat de raad graag geïnformeerd wil worden, ook al zijn onderhandelingen nog niet afgelopen.
Dat was ook het geval bij de herhuisvesting van de bibliotheek. Ik zelf heb sterk aangedrongen op vertrouwelijke informatie, omdat ik wilde weten welke bestemming het oude provinciehuis zou krijgen én wat de kans is op een opbrengst, genoeg voor het betalen van de herhuisvesting van de bibliotheek.
Het college is tegemoet gekomen aan de wens van de raad en heeft ons afgelopen maandag vertrouwelijk geïnformeerd.

Dat vertrouwen is beschaamd. Dat betreur ik in hoge mate.
Om de volgende redenen:
1. Het zet de onderhandelingen onnodig onder druk met een kans op een lager bod en een mogelijk risico dat wordt afgezien van de koop. Als dat gebeurt heeft Zwolle een grote kans gemist als het gaat om de economische versterking van de stad.
2. Het geven van vertrouwelijke informatie door het college zal, denk ik, vanaf nu met nog grotere terughoudendheid gegeven worden. Het maken van goede afwegingen in zo’n situatie ervaar ik dan als lastig.
3. Het publieke oordeel over het politieke handelen van raad en college wordt er zo niet beter op. Dat vind ik jammer. Op sommige fora is dat oordeel, overigens zonder grond, toch al niet best.

Kortom, ik zie alleen maar verliezers.

2 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Burgerbetrokkenheid

EnqueteEind vorig jaar is er een enquête gehouden onder burgers met vragen aangeleverd door raadsleden. Een aantal vragen ging over burgerbetrokkenheid. Uit de respons bleek dat 80% wil meedenken over de stad of wijk.
Burgers geven ook aan dat ze op de één of andere manier betrokken willen worden bij besluitvorming. Dat gaf een respons van 74%.
Op de vraag hoe contact gelegd kon worden tussen burgers en gemeenteraad gaf 85% een mogelijkheid, waarbij in discussie gaan op een website en invloed bij besluitvorming hoog scoorden.
Ik schreef op 5 december vorig jaar hierover een stukje. (https://johnvanboven.com/2012/12/05/enquete-met-vragen-van-raadsleden/)
Ik haal dat nu aan omdat we gisteren een bijeenkomst hebben gehad, waar de vraag centraal stond op welke manier we de door burgers gewenste contacten kunnen realiseren.

Een paar opties, die allemaal verder onderzocht moeten worden.
– Richt een wijkplatform anders in. Maak ruimte voor gesprek met raadsleden. Nu heeft een aanwezig raadslid geen actieve rol. We realiseerden ons wel dat elke wijk een eigen kleur geeft aan een wijkplatform
– Er is een wijk waar men bezig is een eigen website te bouwen, waarop wijkbewoners kunnen chatten met raadsleden over zaken die hen bezig houden. De vraag is dan wel  hoe open zo’n forum zijn kan. We zitten niet te wachten op het afkraken van alles en nog wat door niet onder eigen naam schrijvende lieden. Het moet gaan over verbeteringen in de wijk en over het waarom van te nemen maatregelen. Algemeen gezegd, het moet versterking opleveren van het wijk-gevoel: het gaat over mijn wijk en daar ben ik trots op.

Als raadslid kun je zelf ook het nodige doen met social media. Dat kan door onderwerpen te bespreken op een eigen weblog. Of door korte beweringen op twitter. Ik heb onlangs, naar aanleiding van een tweet, een uitvoerige mailwisseling gehad met een burger over een bepaald onderwerp. Die mogelijkheid moet niet onderschat worden.

Als je suggesties hebt of wilt reageren: heel graag.

2 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek