Winkelmooie binnenstad

De inrichting van het publieke domein in de binnenstad vraagt om een heroverweging.
Dat is dus wat anders, dan hier en daar een aanpassing.
Het waarom?
Ik noem een paar aandachtspunten, die ook al eens eerder aan de orde zijn geweest.
1. De marktkramen in de Luttekestraat belemmeren het zicht op de winkels daar. Ik pleitte een jaar geleden al voor een gesprek tussen ondernemers en marktkooplui. Er zijn minder kramen, dus is er schuifruimte.
2. De Grote Markt wordt hoe langer hoe meer onherkenbaar. Is langzamerhand, zeker bij mooi weer, een grote niet-overdekte fietsenstalling aan het worden. Niet echt om trots op te zijn. De wethouder heeft mij toegezegd dat dit opgepakt gaat worden.
3. Door de opstelling van de marktkramen zijn looplijnen Luttekestraat – Grote Markt – Diezerpromenade niet meer zichtbaar. Het gaat ook op zaterdag om de aantrekkelijkheid van de binnenstad.
4. Over niet al te lange tijd rijden er geen bussen meer door de binnenstad. Dus ook niet meer over de Jufferenwal en de Buitenkant. Dat maakt het, denk ik, mogelijk om het Rodetorenplein te betrekken bij de markt. Die kan dan opschuiven, waardoor Grote Markt vrij kan komen.

Ik blijf pleiten voor een overleg tussen marktkooplui, binnenstad-ondernemers (via City Centrum?) en gemeente om te zoeken naar een beter gebruik van de ruimte in de binnenstad met in achtneming van elkaars belangen.

Ik zou zeggen, begin met een verkennend gesprek.
Er is een spreekwoord dat zegt, dat een reis van 100 km begint met de eerste stap.

11 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek

11 Reacties op “Winkelmooie binnenstad

 1. Zou straks het Katwolderplein ook mogelijkheden bieden, nu de Rodetorenbrug er ligt?

 2. Wim Mekkring

  Toch vreemd dat de signalen over de plaatsing van marktkramen en fietsenchaos, die wij al jaren bij diverse gelegenheden en aan diverse politici afgeven blijkbaar nu pas door (iemand in) de raad worden opgepikt. Wat is dat toch dat de geluiden van de “boerenverstandige” burger zo slecht en traag worden opgepikt. Politici hebben blijkbaar de neiging om achter de fraaie, achter ambtenarenbureaus vervaardigde “verbeeldingen”- plaatjes aan te lopen zonder zich de moeite te getroosten om nu eens te onderzoeken hoe dat dan in de werkelijke wereld gaat uitpakken. Steevast worden dan achteraf nog noodverbandjes aangelegd om de opgelopen schade enigszins te herstellen, maar erkennen dat er foute beslissingen zijn genomen is blijkbaar een brug te ver. Al jaren lopen wij met een gevoel van vervangende schaamte door de binnenstad als we weer eens de enorme berg staal die her en der over de melkmarkt en Grote Markt is uitgespreid overzien.
  Ik denk dat alleen heroverweging van de inrichting van de binnenstad alleen niet voldoende is. Een andere lange termijn visie op bereikbaarheid is noodzakelijk. Ik voorspel nu reeds (met boerenverstand!) dat de zo schitterend verbeelde “entree” van de binnenstad, zijnde Katerdijk/Pannekoekendijk een enorme verkeerschaos gaat opleveren. De bereikbaarheid van de binnenstad bijna volledig op te hangen aan één kant van de stad zal niet gaan werken. Het probleem wat er nu is zal, en dat zien we wel vaker bij het aanpakken van een problemen door de gemeente, niet worden opgelost doch slechts gefaciliteerd. De rode loper wordt uitgelegd voor (teveel) verkeer wat we daar eigenlijk niet willen hebben. Mijn oproep zou zijn, heroverweeg de bereikbaarheid van de binnenstad door de toegang te spreiden, faciliteer ook aan andere zijden van de binnenstad door het beter benutten van bestaande parkeerruimte in de ring rondom de binnenstad, voorbeelden zijn bijvoorbeeld uitbreiding van de parkeergarage Emmawijk, beschikbaar stellen parkeerplaatsen van bedrijven aan de Roelenweg, etc.
  Investeer niet tientallen miljoenen in een parkeergarage Katwolderplein (100.000 euro, per parkeerplaats voor een binnenstadbezoeker!), maar gebruik een deel daarvan voor het faciliteren van fietsparkeergarages en last but not least, ga dan ook echt eens handhaven op fout gestalde fietsen en gemotoriseerd verkeer door voetgangersgebieden!

  • Wim, dank voor je reactie.
   Helemaal eens met je opmerking over de eenzijdige benadering van de binnenstad. Daarom staat in het collegeakkoord ook de opmerking dat aandacht besteed moet worden aan parkeermogelijkheid aan de Noord-West kant. Dat maakt het binnenkomen van de stad via de afslag Zwolle-noord meer voor de handliggend.
   Op dat punt zijn, eerlijk gezegd, nog weinig stappen ondernomen.

   De afgelopen jaren is er echt wel aandacht geweest voor bijvoorbeeld de fietsenproblematiek. Er zijn nieuwe rekken geplaatst; er wordt gewerkt met tijdelijke stallingen op Grote Kerkplein. Dat blijkt niet voldoende te zijn.
   Ook het stallingsgedrag van fietsers blijkt lastig beinvloedbaar. Ook op dat punt zijn acties ondernomen.
   Het is wel waar, dat we het ei van Columbus nog niet echt ontdekt hebben.

 3. Wim Mekkring

  John,
  Rekken bijplaatsen heeft geen zin, zolang het gedrag van fietsers nauwelijks beïnvloedbaar is. Dat heeft ook te maken met de juridische (on)mogelijkheden tot sanctie. Daarom wil ik nog maar weer eens oproepen tot investeringen in afdoende stallingmogelijkheden (neem als voorbeeld het plan om onder het stationsplein een fietsengarage voor 3000 fietsen te realiseren), en geen noodverbandjes door her en der wat extra rekjes bij te plaatsen. Handhaven kan slechts dan (en doe dat dan ook!) als er (aantoonbaar) voldoende stallingmogelijkheden zijn. We willen het autoverkeer richting binnenstad zoveel mogelijk beperken, faciliteer dat dan ook niet met peperdure parkeergarages, maar zorg voor aantrekkelijk openbaar vervoer (bv pendelbussen met hoge frequentie op spitsuren) en fietsparkeergarages!

 4. Martin Bleijenburg

  speerpunten Binnenstad:
  – focus met (nieuwe) winkels en andere commerciele voorzieningen op de binnenstad en niet op de andere zijde van de Singel (Katwolderplein etc)
  – benut het potentieel van de Ossenmarkt voor winkels, ateliers, expositieruimtes en horeca (terrasjes), o.a. door autoluw maken
  – minder rigide bestemmingsplannen, waardoor functiemenging van wonen, winkelen, cultuur, maar ook andersoortig kleinschalig ondernemerschap wordt gestimuleerd
  – vierkante meterprijzen Sassenstraat en Diezerstraat moeten nog verder zakken, om startende ondernemers weer aan bod te laten komen
  – een winkeldokter inzetten a la de Haarlemmerstraat A’dam

  • Martin, dank je wel.
   Hoe zorg je er voor dat deze punten verder uitgewerkt worden? Lijkt me meer dan de moeite waard.
   Zou het wat zijn om jet een aantal mensen een denktank(je) te beginnen om een uitgewerkt en onderbouwd ongevraagd advies te geven.
   Ik zie componenten:
   – inrichten binnenstad, qua winkelaanbod
   – inrichten openbare ruimte (markt, fietsen)
   – werkafspraken met Rova

 5. Martin Bleijenburg

  Het wordt in elk geval onderdeel van het verkiezingsprogramma D66, mits goedgekeurd door de ledenvergadering natuurlijk. En dan wordt het vanzelf onderdeel van het collegeakkoord 🙂
  Heb je enig idee of er nu belanghebbenden, deskundigen en geïnteresseerden zijn die hiermee aan de slag willen?

  • Uit het huidige verkiezingsprogramma van de ChristenUnie, dus 2010-2014:
   Binnenstad in blijvende ontwikkeling
   a. De binnenstad is blijvend in ontwikkeling. In het V&D- en Xenoswinkelgebied moet een aantrekkelijke herontwikkeling komen die past bij de historische context van de binnenstad.
   b. Ook het deel van de binnenstad tussen de Luttekestraat en de Eekwal/Jufferenwal moet worden ontwikkeld tot aantrekkelijk verblijfsgebied. Het Noordereiland moet bij de binnenstad worden betrokken en als zodanig een écht onderdeel van de binnenstad worden. Ook Schaepman moet in deze ontwikkeling worden meegenomen om tot een ontwikkeling in de binnenstad te komen waar onderdelen niet los van elkaar worden gezien.

 6. Wim Mekkring

  Als het over de binnenstad gaat, worden de bewoners ervan (ruim 3000!) vaak niet of slechts zijdelings genoemd. Laat staan dat ook hun belangen evenredig worden gewogen. Steeds weer zie je dat het uitsluitend gaat over winkels en horeca, zo ook weer in de reactie van Martin Bleijenburg.
  In een aantrekkelijke binnenstad is het ook belangrijk dat er met goed fatsoen gewoond moet kunnen worden. Een bewoonde binnenstad met een aantrekkelijk woon- en leefklimaat zorgt ook voor een aantrekkelijk verblijfsklimaat en de nodige levendigheid. De bewoners zijn de ogen en de oren van een binnenstad. Betrek hen er ook bij als volwaardige partner. In de oproep van Martin zie ik dan ook een uitgelezen kans om de BBZ hiervoor te benaderen.

  • Ik begrijp je opmerkingen. De hamvraag is dan wel wat je onder “betrekken bij” verstaat. Invulling van dat begrip kan aanleiding zijn voor misverstanden.
   Als het gaat om kennisnemen van argumenten, meningen en standpunten, ja, vanzelfsprekend.
   Als het gaat om meepraten over onderwerpen, datbligt heel erg voor de hand.
   Als het gaat over meebeslissen, dan ligt dat niet voor de hand.

 7. Wim Mekkring

  John,
  Er is maar één orgaan dat beslissingen neemt, de Gemeenteraad.
  Mijn opmerkingen gaan over gelijkwaardigheid van álle partijen in de stad. Dat kan alleen als ook de inbreng, meningen en standpunten van álle partijen een gelijkwaardige plaats krijgen in de afwegingen die tot die beslissingen leiden. Te vaak heb ik het gevoel dat in de afweging vooral en voornamelijk gekeken wordt naar economische belangen van winkel(keten)s en/of horecaondernemingen, m.a.w. welvaart boven welzijn. Het “lijstjes”-denken en “opdekaartzetten”- fetisjisme. Soms gaat welzijn nu eenmaal ten koste van welvaart. Die keuzes kunnen en moeten ook gemaakt worden, om de (binnen)stad voor iedereen aantrekkelijk te maken en te houden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s