Maandelijks archief: mei 2013

Hanzelab

Hanzelab draait nu een paar jaar in Zwolle.
Het zijn Zwollenaren die tijd en denkkracht beschikbaar stellen om een aangedragen probleem aan te pakken.
De 90 leden van Hanzelab zijn benieuwd of er Zwolse instellingen of organisaties zijn die zoeken naar antwoorden op vragen.
Vandaar onderstaand bericht:

90 man & vrouw sterk..
90 hoofden vol kennis en ideeen..
90 harten die kloppen voor onze mooie stad..
90 totaal verschillende expertises, interesses en achtergronden..
90 sterke wortels in diverse Zwolse netwerken
90 bijdragen om Zwolle nóg mooier te maken..
90 overtuigingen dat geven, delen en samen denken en doen geweldig is..
90 toezeggingen voor belangeloze inzet voor Zwolse bedrijven en organisaties
90 toezeggingen om een sterke bijdrage te leveren Zwolse maatschappelijke initiatieven, goede doelen, verenigingen, projecten..

Deze 90 ondernemende, creatieve en betrokken Zwollenaren zijn Hanzelab:http://hanzelab.nl/netwerk

Jij kunt met jouw organisatie of bedrijf gebruik maken van deze 90 hoofden, harten, expertises en overtuigingen. Zeker in situaties en vraagstukken waar een multidisciplinair team, diversiteit aan kijk op zaken en een grote dosis creativiteit hard nodig is.
Heb jij of heeft jouw organisatie een idee, concept, vraagstuk of thema waar je de kracht van Hanzelab goed bij kunt gebruiken? Neem contact met ons op! 
Sta jij, het bedrijf of de organisatie waar je voor werkt er bovendien voor open om Hanzelab óók bereikbaar te maken voor maatschappelijke initiatieven in Zwolle? En Zwolle zo nóg mooier en sterker kan maken? Dan ben je bij ons helemaal aan het goede adres.

Hanzelab werkt volgens het “buy one give one” model als een stichting en netwerkclub zonder winstoogmerk. Voor een relatief klein bedrag koop je een inspirerende Hanzelab sessie voor jezelf. Voor een nog geringer bedrag schenk je er één aan een mooi project of initiatief in Zwolle.

Spreekt dit je aan dan denkt Hanzelab graag met je mee! Graag zelfs, want we kunnen wel wat opdrachtgevers gebruiken. We geven graag Zwolse organisaties een impuls. We hebben genoeg maatschappelijke projecten die graag een gratis sessie ontvangen.

Kijk hier alvast op onze site hoe we werken:http://hanzelab.nl/word-opdrachtgever

O.a. Wezo Zwolle, Gemeente Zwolle, Zwolle Marketing en Leisure Centre Wallyss, Koperen Kees en Boerdam gingen al als opdrachtgever met Hanzelab in zee. Voor hen werden mooie sessies georganiseerd gericht op specifieke organisatievraagstukken. Mede dankzij deze opdrachtgevers kon Hanzelab gratis sessies verzorgen voor onder meer Ronald McDonaldhuis Zwolle, Daklozenopvang De Herberg, Buurtcentrum de Bestevaer en RTV ZOo. Wil je weten hoe de samenwerking met Hanzelab is bevallen?  Vraag het eens aan Jacco Vonhof ((Novon, Wezo), Gerrit Jansen ((Jansen Vastgoed,  Wallyss), de wethouders Nelleke Vedelaar, Filip van As of Rene de Heer (gemeente Zwolle), Henk van Voornveld (Zwolle Marketing) Lianne Booijink (Ronald McDonaldhuis) of Bärbel Brouwer (Bij Bärbel, destijds interim-voorzitter RTV ZOo).

Geïnteresseerd in Hanzelab? Misschien al een concreet vraagstuk? Of dé tip voor een mooie opdrachtgever voor Hanzelab? Bel of mail ons en we gaan graag in overleg om de uitdaging aan te gaan. Hanzelab vult met een frisse blik jouw tijdelijke gebrek aan creativiteit onmiddelijk in. Een mooie impuls om daarna zelf weer voortvarend aan de slag te gaan!

Als je wat ziet in Hanzelab, laat dan een reactie achter of mail me: johnvboven@planet.nl.
Ik zorg er dan voor dat iemand van Hanzelab contact opneemt.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder algemeen

Pabo en hoogbegaafdheid

Vrijdag heb ik een gesprek gehad met mensen van de Pabo van de Gereformeerde Hogeschool.
Ik was benieuwd hoe de opleiding inhoudelijk reageert op de toenemende belangstelling voor hoogbegaafdheid. Vooral benieuwd omdat onderwijs aan hoogbegaafden geen luxe is maar pure noodzaak.
Dit wordt geen verslag van het gesprek. Het zijn meer opmerkingen over wat mij is opgevallen en hoe ik zaken heb ervaren.

– De pabo is druk doende een nieuw curriculum te ontwikkelen. Niet alleen voor het onderdeel hoogbegaafdheid, maer breder. Onderwijs verandert, want ontwikkelt zich en daar past een andere opleiding bij. Dat is wel een proces waar tijd overheen gaat.
Blijf je op die manier niet achter de feiten aan lopen, zo vraag ik me af.

– Het komt mij voor dat hoogbegaafdheid nogal theoretisch wordt benaderd. Ik heb uitleg gekregen over welke factoren de ontwikkeling van een kind bepalen. En dat het voor het overgrote deel bepaald wordt door de ontwikkeling van wat de executieve functies worden genoemd. Mij werd niet duidelijk – en dat kan wellicht ook niet in een gesprek van 1 uur – wat dit betekent voor de leerstrategie die de school moet hanteren. Ik vind dat wel belangrijk, omdat onderwijs aan hoogbegaafde kinderen niet moet gebeuren in een soort module van de basisschool, maar zoveel mogelijk organisch moet aansluiten bij het totale onderwijs dat een basisschool verzorgt. De Klokbeker vind ik daar een erg goed voorbeeld van. Dat verklaart volgens mij ook het succes van de school.

– Ik ben nog steeds benieuwd naar de factoren die het succes bepalen van onderwijs aan hoogbegaafden. Wat mijn gesprekspartners terecht benadrukken is, dat het gaat om het toevoegen van kennis bij een HB-er. Ook dat vraagt een strategie.

– Studenten die tijdens de opleiding nadenken over HB-onderwijs komen tijdens de stage, dus in de praktijk, in situaties, dat ze niets kunnen met de verworven kennis. Op stage doen ze ervaring op op scholen vanuit de onderwijsstrategie die de stageschool hanteert. Ze kunnen dus weinig met de op de pabo verworven kennis.
Suggestie: ga nadenken over de manier waarop stages worden ingericht, waardoor kruisbestuiving mogelijk wordt. Dat vraagt wel erkenning van de stageschool dat ze wat kunnen leren van de stagiaires.

– Voor een koepel is de vraag relevant op hoeveel van de basisscholen die de onderwijskoepel heeft, dit onderwijs moet worden aangeboden.
Is het per koepel genoeg als Zwolle 1 basisschool heeft waar HB-leerlingen terecht kunnen. Of is het pedagogisch verstandig dat per wijk te doen, zoals mijn gesprekspartners suggereren. Dan komen ze de vriendjes van school ook op straat tegen.
Ik onderken dat dit vooral een financiële komponent kent. Doorgaans omdat gewerkt wordt met kleinere groepen. Dat moet op koepelniveau wel kunnen worden opgelost.

– Ik vraag me daarnaast af, in welke mate de verschillende koepels samenwerken en of er uitwisseling van ervaring is. Het lijkt me erg verstandig om in deze tijd van ontdekken wat het beste is voor HB-kinderen – geredeneerd vanuit en de kinderen en vanuit de school – ervaringen uit te wisselen. Bovendien is er niet één onderwijsvorm voor alle HB-leerlingen. Scholen kunnen, lijkt mij, veel van elkaar opsteken.

Ik besef erg goed dat de politiek het niet voor het zeggen heeft als het gaat over de inrichting van het onderwijs. Ook de Zwolse politiek niet.
Raadsleden kunnen wel fungeren als katalysator. Een katalysator beinvloedt de snelheid van het proces, zonder aan het proces deel te nemen.
Hier spreekt de oude scheikundeleraar.
Als raad moet je een statement maken: alle kinderen in Zwolle moeten in Zwolle onderwijs kunnen volgen dat bij hen past.

Daar doen we het voor. Daarom probeer ook ik het proces te beïnvloeden.

8 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Hoogbegaafdheidsonderwijs, zo kan het

Hoogbegaafdheid krijgt gelukkig steeds meer aandacht. En dat is geen overbodige luxe.
De afgelopen weken zijn mij een paar zaken duidelijk geworden, waar ik eerst niet bij heb stilgestaan.
In de eerste plaats het dilemma moet er worden aangesloten bij de intellectuele mogelijkheden van het kind of moet juist rekening worden gehouden met de sociaal-emotionele ontwikkeling. Bij hoogbegaafde leerlingen lopen die beide aspecten niet vanzelfsprekend in de pas.
Een andere vraag is of je als school in staat bent het onderwijs aan te passen aan het kind. Het kan niet zo zijn dat er een vorm van onderwijs wordt aangeboden, waaraan het kind zich maar moet aanpassen.
De rijkdom aan onderwijsvormen aan de andere kant van het spectrum steekt vaak schril af bij de beperkte vormen die (kunnen) worden aangeboden als het gaat om onderwijs aan hoogbegaafden.

Ik heb vandaag een bezoek gebracht aan de Klokbeker in Zwolle-zuid. Ik ben daar hartelijk ontvangen door de directeur Hans Veldsink die alle tijd had voor een goed gesprek en veel informatie gaf.
Zijn school werkt volgens natuurlijk leren, waarbij het minder gaat om verworven kennis maar meer om verworven vaardigheden.
De school is ingedeeld in drie eenheden: groep 1, 2 en 3; groep 4, 5 en groep 6, 7 en 8. Dat maakt het mogelijk om binnen een eenheid leerlingen zo te groeperen, dus door de groepen van de eenheid heen, dat leerlingen die vergelijkbaar ver zijn, samen les krijgen.
In mijn ogen helpt dat om het verschil in intellectuele en sociaal-emotionele ontwikkeling kleiner te maken (zie het dilemma waarmee ik dit blog begin).
Het aardige vind ik dat deze vorm van onderwijs niet is ontwikkeld voor onderwijs aan hoogbegaafde kinderen, maar dat het gaat om het vergroten van de kwaliteit van onderwijs, waarbinnen hoogbegaafde leerlingen blijkbaar aan hun trekken kunnen komen.

Er komt wel iets merkwaardigs om de hoek kijken. Omdat het onderwijs is toegesneden op de mogelijkheden van het kind (er wordt bijvoorbeeld gewerkt met een portfolio en niet met rapporten) kan de inspectie er minder mee uit de voeten. Omdat de leerlingen de school ervaren binnen een eenheid, bijvoorbeeld de eenheid groep 4,5, kunnen ze voor de ene doelstelling binnen een vak al halverwege groep 5 zijn, maar voor een andere doelstelling halverwege groep 4. Aangezien de inspectie per klas de resultaten bekijkt kunnen er minder goede inspectierapporten voor de school uit rollen.
Daar waar de school niet vanuit een vast systeem werkt waarbinnen de leerling zijn plek maar moet zien te vinden, beoordeelt de inspectie de resultaten wel op basis van dat systeem.
Het lijkt mij belangrijker te weten hoe de ouders de school ervaren, wat de leerkrachten er van vinden en of het voortgezet onderwijs uit de voeten kan met de kennis en vaardigheden van deze leerlingen.
Het lijkt mij bij deze vorm van onderwijs belangrijker om horizontaal (de directe omgeving en betrokkenen) te beoordelen dan om dat verticaal (inspectie) te doen.
De inspectie zou zich moeten aanpassen en niet de school.

Er is meer te zeggen, maar dan wordt dit blog wel heel erg lang.
Het was een leerzaam bezoek en meer dan de moeite waard.

23 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek