Pabo en hoogbegaafdheid

Vrijdag heb ik een gesprek gehad met mensen van de Pabo van de Gereformeerde Hogeschool.
Ik was benieuwd hoe de opleiding inhoudelijk reageert op de toenemende belangstelling voor hoogbegaafdheid. Vooral benieuwd omdat onderwijs aan hoogbegaafden geen luxe is maar pure noodzaak.
Dit wordt geen verslag van het gesprek. Het zijn meer opmerkingen over wat mij is opgevallen en hoe ik zaken heb ervaren.

– De pabo is druk doende een nieuw curriculum te ontwikkelen. Niet alleen voor het onderdeel hoogbegaafdheid, maer breder. Onderwijs verandert, want ontwikkelt zich en daar past een andere opleiding bij. Dat is wel een proces waar tijd overheen gaat.
Blijf je op die manier niet achter de feiten aan lopen, zo vraag ik me af.

– Het komt mij voor dat hoogbegaafdheid nogal theoretisch wordt benaderd. Ik heb uitleg gekregen over welke factoren de ontwikkeling van een kind bepalen. En dat het voor het overgrote deel bepaald wordt door de ontwikkeling van wat de executieve functies worden genoemd. Mij werd niet duidelijk – en dat kan wellicht ook niet in een gesprek van 1 uur – wat dit betekent voor de leerstrategie die de school moet hanteren. Ik vind dat wel belangrijk, omdat onderwijs aan hoogbegaafde kinderen niet moet gebeuren in een soort module van de basisschool, maar zoveel mogelijk organisch moet aansluiten bij het totale onderwijs dat een basisschool verzorgt. De Klokbeker vind ik daar een erg goed voorbeeld van. Dat verklaart volgens mij ook het succes van de school.

– Ik ben nog steeds benieuwd naar de factoren die het succes bepalen van onderwijs aan hoogbegaafden. Wat mijn gesprekspartners terecht benadrukken is, dat het gaat om het toevoegen van kennis bij een HB-er. Ook dat vraagt een strategie.

– Studenten die tijdens de opleiding nadenken over HB-onderwijs komen tijdens de stage, dus in de praktijk, in situaties, dat ze niets kunnen met de verworven kennis. Op stage doen ze ervaring op op scholen vanuit de onderwijsstrategie die de stageschool hanteert. Ze kunnen dus weinig met de op de pabo verworven kennis.
Suggestie: ga nadenken over de manier waarop stages worden ingericht, waardoor kruisbestuiving mogelijk wordt. Dat vraagt wel erkenning van de stageschool dat ze wat kunnen leren van de stagiaires.

– Voor een koepel is de vraag relevant op hoeveel van de basisscholen die de onderwijskoepel heeft, dit onderwijs moet worden aangeboden.
Is het per koepel genoeg als Zwolle 1 basisschool heeft waar HB-leerlingen terecht kunnen. Of is het pedagogisch verstandig dat per wijk te doen, zoals mijn gesprekspartners suggereren. Dan komen ze de vriendjes van school ook op straat tegen.
Ik onderken dat dit vooral een financiële komponent kent. Doorgaans omdat gewerkt wordt met kleinere groepen. Dat moet op koepelniveau wel kunnen worden opgelost.

– Ik vraag me daarnaast af, in welke mate de verschillende koepels samenwerken en of er uitwisseling van ervaring is. Het lijkt me erg verstandig om in deze tijd van ontdekken wat het beste is voor HB-kinderen – geredeneerd vanuit en de kinderen en vanuit de school – ervaringen uit te wisselen. Bovendien is er niet één onderwijsvorm voor alle HB-leerlingen. Scholen kunnen, lijkt mij, veel van elkaar opsteken.

Ik besef erg goed dat de politiek het niet voor het zeggen heeft als het gaat over de inrichting van het onderwijs. Ook de Zwolse politiek niet.
Raadsleden kunnen wel fungeren als katalysator. Een katalysator beinvloedt de snelheid van het proces, zonder aan het proces deel te nemen.
Hier spreekt de oude scheikundeleraar.
Als raad moet je een statement maken: alle kinderen in Zwolle moeten in Zwolle onderwijs kunnen volgen dat bij hen past.

Daar doen we het voor. Daarom probeer ook ik het proces te beïnvloeden.

8 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek

8 Reacties op “Pabo en hoogbegaafdheid

 1. Bedankt voor het delen, John! Goed dat je hier zo actief mee bezig bent. Vandaag heb ik nog een gesprek gehad met een Bovenschools ICT-er, die gestart is met een digitale plusklas binnen hun stichting. In een filmpje vertelt hij er meer over: http://blogs.microsoft.nl/blogs/sparklab/archive/2013/05/13/de-digitale-schoolklas-via-lync.aspx Wellicht een interessant model voor Zwolse scholen waarbij een Pabo zou kunnen participeren?

 2. Henriette Boetje

  Tof dat je hier mee bezig bent! Ook voor HBers is passend onderwijs heel erg belangrijk. Onze zoon zit sinds dit jaar in de HBgroep van de Klokbeker en hij is zo veranderd! Het is weer een heerlijk vrolijk en gelukkig jong dat ervan geniet om naar school te gaan. Hij kan nu weer leren en presteren op zijn eigen manier. Zo zie je maar hoeveel invloed passen onderwijs kan hebben.

  • Dank voor je reactie. Het doorgeven van deze ervaringen helpt hoop ik, bij het nadenken over de vraag hoe krijgt HBonderwijs een erkende – dat is, niet vastgeplakte – plek in het onderwijs.

 3. moeder

  Op de vraag: “Ik vraag me daarnaast af, in welke mate de verschillende koepels samenwerken en of er uitwisseling van ervaring is.”
  -> Volgens mij gaat in Zwolle de koepel van openbare scholen er anders mee om dan de koepel van protestants christelijke scholen. In een cirkel van ca. 35 km rond Zwolle zijn volgens mij alle scholen die fulltime hb-onderwijs bieden van PC signatuur. In Zwolle hebben de openbare scholen afgesproken dat hb-onderwijs thuis hoort op de reguliere basisschool. De openbare stichting heeft een bovenschoolse lesvoorziening (de Cnopiusklas) voor hb-kinderen voor 1 dagdeel per week (verder draaien ze mee in reguliere klassen). De christelijke stichting heeft op 1 school een fulltime hb groep (op de Klokbeker). Wij overwegen v.e. reguliere klas op een openbare school over te stappen naar de hb-groep vd Klokbeker. De Klokbeker vraagt om een iq-onderzoek bij toelating tot de hb-groep, maar de openbare schoolbegeleidingsdienst wil dit onderzoek niet afnemen (lees ‘financieren’) voor een overstap naar een school buiten hun koepel.

  • Dank voor je reactie. Het laat, denk ik, een paar dingen zien:
   1. Hoe je aankijkt tegen HB-onderwijs wordt bepaald door de visie op onderwijs. Dus heeft elke koepel een eigen benadering.
   2. Er is naar mijn indruk weinig overleg tussen de koepels. Zou wel moeten.
   3. Er is weinig goede voorlichting voor ouders beschikbaar. Ooit is afgesproken dat dit beter zou moeten. Ik heb toen gepleit voor een brochure waarin alle typen van onderwijs zich presenteren en beschreven wordt wat elk van de types inhoudt en voor welk type leerling dat onderwijs geschikt is. Dat vond men niet de beste oplossing. Men zocht het liever in een website. Ik geloof niet dat die site er gekomen is.

   Ik heb via de site van Vivente contact gezocht met Henk ter Wee. Ik wil overleg met de koepels om te bespreken of er meer afstemming kan komen, in het belang van Zwolse ouders én om samen te werken aan realisering van het statement dat het Zwolse onderwijs toegerust moet zijn voor alle Zwolse kinderen. Blijkens reacties op mijn site zijn we nog niet zover.
   Als een woningboulevard werkt dan kan het Zwolse onderwijs best meer samenwerken, denk ik dan maar.

   • Moeder

    Meer afstemming en samenwerking tussen de verschillende onderwijsstichtingen in Zwolle lijkt mij een goed idee. Juist wanneer het gaat om een aanbod voor een relatief kleine groep kinderen sta je samen sterker!

    • Als reatie op jouw opmerking een citaat uit de antwoordmail van Henk ter Wee van Vivente:
     “Voor wat betreft de ontwikkelingen met betrekking tot de koepels wil ik je laten weten dat dit onderwerp met regelmaat terug komt in het overleg van het DB BLOZ.
     De gemeente heeft een totale inventarisatie gedaan over de mogelijkheden binnen Zwolle. Met enige regelmaat is er afstemming over leerlingen die op grond
     van hoogbegaafdheid een plaats moeten vinden.
     Elke koepel maakt daarin een eigen doorontwikkeling door, maar er wordt wel bij elkaar in de keuken gekeken. Het openbaar onderwijs kiest vooral voor benadering
     om vanuit elke school een aanbod te versterken, heeft daarbij specifieke programma’s en formeert hiervoor structureel groepen die één of meer dagdelen per week aanvullend of verdiepende stof krijgen aangereikt.
     Ook als Vivente hebben we in samenwerking met het voortgezet onderwijs (Landstede) zo’n soort programma. Als Vivente hebben we daarnaast besloten een aantal groepen
     te starten voor kinderen die behalve of juist door hun hoogbegaafdheid vastlopen in reguliere scholen door bijkomstige persoonskenmerken.
     In de basis streven we er echter na kinderen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving goed passend onderwijs te geven. Juist dit thema passend onderwijs heeft momenteel veel aandacht.
     De focus ligt hierbij op verder professionaliseren van leerkrachten en het verbreden van hun handelingsbekwaamheid over een groter scala van verscheidenheid tussen kinderen.”

     • moeder

      Met alle respect voor goede bedoelingen en mooie beleidsplannen moet ik toch zeggen dat theorie en praktijk niet altijd overeen komen. De openbare school van ons kind heeft bijvoorbeeld geen interne plusgroep oid (voor een kleine school is het overigens ook lastig zoiets op te zetten omdat het om een (te) klein aantal leerlingen gaat). Wel kunnen hoogbegaafde kinderen vd school 1 dagdeel per week deelnemen aan een bovenschoolse lesvoorziening, maar dat kon dit schooljaar pas vanaf groep 5. Er zijn wel plannen om deze voorziening voor jongere kinderen op te zetten en daar wordt hard aan gewerkt, maar m’n kind heeft daar nu nog niks aan en wel nu iets nodig… Om het concreter te maken: ik spreek dan over een kind van 5 dat het technisch leesniveau (AVI) van eind groep 6 beheerst. Uiteindelijk (nadat er problemen waren ontstaan) vonden we binnen de koepel van het openbaar onderwijs deskundigen die heel bereidwillig waren ons binnen OOZ te helpen, maar het ‘zure’ daarbij was dat wij hen zelf moesten vinden omdat de school ons nooit op hun bestaan heeft gewezen! Passend onderwijs in de eigen omgeving is een mooi streven, maar wij konden het helaas niet vinden. Na de zomervakantie gaat ons kind naar de specialistische groep van Vivente – overigens hebben wij het bestaan van deze groep ook zelf moeten ‘ontdekken’ want vanuit het openbaar onderwijs is ons niet op het bestaan van deze groep gewezen. Ons verhaal staat niet op zichzelf. Tijdens mijn zoektocht naar oplossingen voor ons kind heb ik het afgelopen schooljaar verschillende ‘wanhopige’ ouders van vastgelopen kinderen ontmoet.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s