Maandelijks archief: juni 2013

ChristenUnie en PPN

In het debat over de PPN zijn veel zaken besproken.

Twee daarvan staken, wat het belang voor de ChristenUnie betreft, er boven uit: zondagopenstelling winkels én de opmerking van D66 dat ChristenUnie en CDA het college hebben gegijzeld met dit onderwerp bij de onderhandelingen.
Koopzondagen
Er lag een motie die uitspreekt onderzoek te doen naar de mogelijke economische impuls van zondagopenstelling.
Als reactie daarop stelde ik dat zondagopenstelling voor de ChristenUnie een principieel punt is, dat zich niet laat wijzigen door economische omstandigheden.
De PvdA vroeg toen of we toch niet kunnen instemmen met de motie, omdat het gaat om een onderzoek. Mijn antwoord was, dat instemmen met een dergelijk onderzoek de suggestie kan geven, dat we de openstelling van winkels op zondag een kans willen geven.
En dat is een verkeerde suggesie, wat ons betreft.
Gijzeling
De college-onderhandelingen van 2010 waren uiterst plezierige onderhandelingen. We wilden er geen grijs akkoord van maken met weinig zeggende afpraken waarin we ons alle vier konden vinden. We gunden elkaar ze eigen punten. Het akkoord kreeg op deze manier relief.
Tegen die achtergrond is de opmerking van D66 over het gijzelen door CDA en ChristenUnie een uiterst merkwaardige. En een volkomen onterechte.
Het doet geen recht aan het onderhandelingsproces én het doet geen recht aan de partijen die zich, volgens D66, zouden hebben laten gijzelen.
Waarom schrijf ik dit allemaal?
Omdat er uit het hap-snap verslag in de Stentor het beeld zou kunnen ontstaan dat de ChristenUnie dit deel van het debat heeft laten lopen, aan zich voorbij heeft laten gaan.
Nee dus.

1 reactie

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Kosten schriftelijke vragen

We leven in een tijd van noodzakelijk bezuinigen.

Dat bracht mij bij de vraag wat nou eigenlijk een schriftelijke vraag kost.

Ik heb dat een tijdje geleden aan de griffie gevraagd. Samen met een paar beleidsambtenaren is van een aantal vragen nagegaan hoe een schrftelijke vraag door de organisatie gaat. Ze kwamen uit op een gemiddelde van € 1.000 per vraag. Gemiddeld dus. Dat hangt samen met de samengesteldheid van de vraag.
Vervolgens ben ik nagegaan hoeveel vragen elke fractie deze collegeperiode tot nu toe heeft gesteld.
Dat kom ik tot het volgende lijstje.

2013 – 2012 – 2011 – 2010
 
SP 15, 12, 19, 14 totaal 60. € 60.000
Sw 2, 5, 10, 9 totaal 26. € 26.000
D66 3, 4, 4, 2 totaal 13. € 13.000
CU 0, 1, 2, 1 totaal 4. € 4.000
GL 4, 4, 10, 8 totaal 26. € 26.000
CDA 2, 4, 1, 4 totaal 11. € 11.000
VVD 2, 8, 9, 7 totaal 26. € 26.000
PvdA 2, 6, 5, 4 totaal 17. € 17.000
 
Totaal generaal: 183 schriftelijke vragen, kosten € 183.000
Collegepartijen 58, kosten € 58.000
Oppositie 125, kosten € 125.000
 
Het recht op vragen stellen is onbetwist, want het is geregeld in het reglement van orde.
Het is evenzo goed gerechtvaardigd je af te vragen of de kosten opwegen tegen het resultaat van de vragen.
Wat mij betreft iets om over na te denken.

4 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek