Maandelijks archief: september 2013

Peilingen

Ik erken onmiddellijk dat peilingen maar peilingen zijn.
Maar toch.
De laatste peiling laat zien dat de regeringspartijen goed zijn voor samen 30 zetels. Heeft een regeringscoalitie ooit zo laag gestaan? Volgens mij niet.
De volgende gedachten komen bij mij boven.

Peilingen vanaf januari 2012

Peilingen vanaf januari 2012

Als 2 partijen, die bij de laatste verkiezingen zovel winst hebben behaald op grond van beloftes en niet elkaars natuurlijke partners zijn, samen gaan regeren, kan dat alleen wanneer er nogal wat compromissen worden gesloten.
Kiezers raken zwaar teleurgesteld en zoeken hun heil bij partijen die op de politieke kaart in de buurt liggen van de partij, waarop ze hebben gestemd. Die partijen hebben geen compromissen hoeven sluiten en profiteren maximaal van de teleurstelling van kiezers.
Eén keer een akkoord open breken, zoals bij de start gebeurd is, kan nog, maar dan houdt het wel op.

Deze regering komt niet aan regeren toe. Het wordt gegijzeld door de peilingen. De coalitie zal niet toestaan dat het kabinet valt omdat dit een desastreuse uitslag voor hen betekent. Hun meerderheid in de Tweede Kamer maakt dat mogelijk. Dat laat tegelijk zien, wat daarmee de rol van de Eerste Kamer is geworden vanwege de andere politieke verhoudingen. De regeringspartijen hebben dar geen meerderheid.
In plaats van te regeren is het kabinet voortdurend bezig met het zoeken naar meerderheden. Dat kan alleen als er wordt toegegeven aan partijen die noodzakelijk zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer.
De vraag is dan met welke partijen je de meerderheid moet realiseren. Dat zal de ene keer zoeken zijn op de rechterflank en de andere keer op de linkerflank, afhankelijk van de aard van het dossier.

Dat levert dus geen vaste koers op maar een zwalkpartij. De compromissenkoers.
Dat is slecht voor het vertrouwen in de politiek.
Dat is nog slechter voor ons land.

Gevraagd: een katharsis en een nieuwe start.

5 reacties

Opgeslagen onder algemeen

Fietsrotonde, de nieuwe knip?

Naar aanleiding van de vragen van de VVD over de nieuwe fietsrotonde, twitterde ik vanmorgen de vraag uit de kop van dit stukje.
Ik zal het toelichten.
In de eerste plaats, de informatienota met daarin het voorstel voor de fietsrotonde, is binnengekomen op de agenda van de vergadering van 3 september 2012. Een jaar geleden dus. Niemand had behoefte om de informatienota op de agenda te laten zetten ter bespreking. We zijn een jaar verder, en dus een jaar dichter bij de verkiezingen.
Ik vraag me ook af, waarom niet eerst geinformeerd bij de verantwoordelijke ambtenaar, om vervolgens te kijken of de reactie vraagt om een politiek vervolg.
Deze procedure kan ook de kosten van schriftelijke vragen voorkomen. Die zijn gemiddeld 1000 euro per vraag.

7 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek