Maandelijks archief: december 2014

Vuurwerk

Klik om toegang te krijgen tot Vuurwerkongevallen%202013-2014.pdf

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Minderheidskabinet, politiek verstandig?

De politieke oplossing na de laatste verkiezing voor de Tweede Kamer om te gaan voor een minderheidskabinet heeft verstrekkende gevolgen. Zo laat de gang van zaken bij de stemming over de vrije artsenkeuze vandaag in de Eerste kamer zien.

Een paar waarnemingen.
– De ongelijke samenstelling van Eerste en Tweede Kamer maakt dat er voortdurend compromissen nodig zijn op weg naar besluitvorming over voorgesteld beleid. Er zijn gedoogpartners nodig in de Eerste Kamer.
– Die compromissen werpen hun schaduw vooruit. Behandeling in de Tweede Kamer gaat niet alleen over voorstel van beleid, maar ook over de vraag, wat te doen aan het verkrijgen van een meerderheid in de Eerste Kamer. Dat heeft naar mijn mening twee effecten. Het reflectieve karakter van de Eerste Kamer, kwaliteit van wetgeving, heeft plaatsgemaakt voor de politieke stoelendans. Maar ook, dat de uitslag van de stemming in de Eerste Kamer tot het laatste moment ongewis is. Zo bleek vandaag.
– Ik denk dat ook de Provinciale Statenverkiezing in maart 2015 van invloed is geweest vandaag. Het is frappant dat de PvdA senatoren die tegen hun zin niet voorkomen op de kandidatenlijst tegen het voorstel hebben gestemd. 
Als die relatie er ligt, doet dat afbreuk aan de statuur van de Eerste Kamer.
– Over het proces. Hoe merkwaardig is het, dat zorgverzekeraars al in de weer zijn met hun budgetpolissen, voordat het bijbehorende beleid door beide Kamers is vastgesteld. Dan kun je zeggen, dat de voorbereiding nu eenmaal veel tijd vraagt, maar ook dat deze procedure qua tijdsvolgordelijkheid aan alle kanten rammelt. 
Nippertjeswerk op de valreep. 
Niet goed te praten voor een dossier dat zo ingrijpt in de persoonlijke levensomstandigheden van veel landgenoten.

Naar de consequenties ga ik niet gissen. Maar benieuwd ben ik wel.

1 reactie

Opgeslagen onder algemeen

VMBO onderwijs

Staatssecretaris Dekker vindt dat het VMBO onderwijs moet worden vernieuwd. Maar op welke manier?

Op zich is het een terechte constatering dat het onderwijs de laatste 10 jaar nauwelijks vernieuwd is, terwijl er toch veel veranderd is buiten het onderwijs.
Alleen, is dit de goede manier? Ik geloof er niets van.

Hoe specifieker het VMBO-onderwijs is met zijn diversiteit aan vakken, des te kostbaarder is de inrichting van alle vaklokalen op alle VMBO scholen. En dan te bedenken dat veel leerlingen, die doorstromen naar het MBO na het eerste jaar van opleiding veranderen. Weg investering in VMBO vaklokalen.

Ik pleit voor algemene richtingen op het VMBO, veel minder specifiek.
Bijvoorbeeld administratieve, technische, zorg, dienstverlenende richting.
“Specificeren” kan dan op het MBO. Leerlingen die na hun diploma gaan werken, als dat leeftijd-technisch al kan, kunnen dan in het bedrijf een op hun werk toegespitste opleiding krijgen. In een meester-gezel relatie.
Ik denk dat het (extra) geld dat nu in het VMBO wordt gepompt, beter in het MBO geïnvesteerd kan worden en in bedrijven die opleiden via de meester-gezel formule.
Is ook tijd-bestendiger.
Lijkt me.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder algemeen

Geleide politiek?

De afgelopen dagen stonden de politieke verhoudingen tussen landelijke en plaatselijke politiek in de schijnwerpers. Zomaar drie voorbeelden.

1. De SP in Kampen stapt uit het college, naar gezegd, omdat het partijbestuur hevige druk uitoefende op de Kamper fractie inzake het zorgdossier. Dat ging zo snel, dat de SP-wethouder zelf verrast werd door de actie en de fractie een dag bedenktijd gaf om terug te keren op hun schreden. Wat overigens niet is gebeurd.
2. De fractievoorzitter van D66 in Den Bosch is afgetreden, omdat het landelijk bestuur vond dat de fractie koste wat het kost een wethouder moest leveren, desnoods met inleveren op zaken die voor de plaatselijke D66 fractie principieel zijn. 
In een tweet heb ik dat geduid als “het landelijk doel heiligt de plaatselijke middelen”.
3. Vandaag (maandag 15 december) las ik dat een Amsterdams stadsdeelbestuur is afgetreden omdat ze overhoop ligt met Hans Spekman en zijn mede-partijbestuursleden.

Vroeger had je de geleide economie: de ordening van het economisch gebeuren door de overheid.
Het gaat er, lijkt het wel, op lijken dat we een politiek equivalent krijgen: het ordenen van de plaatselijke politiek door landelijke partijbesturen.

Moeten we dat willen?
Ik vind van niet.
Het is onvoldoende recht doen aan specifieke plaatselijke omstandigheden en politieke verhoudingen.

Gemeenteraadsfracties: houdt uw rug recht!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder algemeen

Zwolle en de fietsen

Afgelopen week las ik een in mijn ogen merkwaardig bericht over een advies van de Fietsersbond in Zwolle. De gemeente moest stoppen met het losknippen van fietsen om ze te kunnen afvoeren naar de AFAC, zeg maar de fietsopslag.

Waarom merkwaardig?
Wel, omdat een dergelijk advies voorbij gaat aan de oorzaak. De oorzaak is, dat fietsers hun fiets verkeerd stallen. Als dat gebeurt, dan moet ook de consequentie van dat gedrag geaccepteerd worden.
Net als bij auto’s, daar zie je bordjes, die duidelijk maken dat de wegsleepregeling van kracht is. Ik heb de ANWB nog nooit horen klagen over diefstal van weggesleepte auto’s. Het wordt trouwens ook vaak opgelost met een wielklem bij auto’s die verkeerd geparkeerd staan. Dat werkt – extra slot – bij fietsen minder omdat dan de chaos blijft bestaan.

Een paar losse opmerkingen.
ik heb het al eerder geroepen, en herhaal het hier nog maar eens. Je moet het fietsparkeren aan de voorkant oplossen. Het moet onderdeel zijn van het ontwerpen van de infrastructuur. Vooral bij winkels in de binnenstad is het voorwaarde, dus net zoals aantal parkeerplaatsen voor auto’s bij kantoren is opgenomen in de bouwvergunning, moet dat ook gelden voor het fietsparkeren, zeker bij winkels in de binnenstad.
We willen met z’n allen een leefbare binnenstad. Dat wordt o.a. bevorderd door te streven naar een autoluwe binnenstad. Dat moet ook gelden voor het netjes parkeren van fietsen. Wat dan wel gehandhaafd moet worden. 
Dat vraagt wel voldoende stallingsmogelijkheid in de binnenstad.
Er moet meer gedacht worden vanuit de psychologie van de fietser. Maak daarom, waar mogelijk, ruimte bij winkels. Dat heeft zijn grenzen, maar je hebt dan laten zien dat je zo veel mogelijk ruimte hebt willen maken dicht bij de winkels. 
De binnenstad hoeft tenslotte niet gebukt te gaan onder de gemakzucht van de fietser.

De gemeente wil maar wat graag, dat Zwolle prominent fietsstad is en blijft. Dat houdt in, vind ik, dat de gemeente zelf verantwoordelijk gehouden mag worden voor de financiële gevolgen van die beleidsbeslissing.
Het wordt tijd voor een brainstormronde: gemeente, fietsersbond en groep fietsers gaan zich buigen over de vraag wat de beste manier is om dit probleem aan te pakken. En om begrip te krijgen voor elkaars standpunt.

Iets voor een Hanzelab?

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Bestuurlijke verantwoordelijkheid

De fractie van de SP is in Kampen uit het college gestapt. En daarna ook de wethouder, als ik dat laatste tenminste goed begrepen heb.

Ze waren het oneens met een onderdeel van het zorgbeleid.

Ik vind dat een zeer merkwaardige stap en wat mij betreft volstrekt onnodig.
In een coalitie kun je twee dingen doen. Of je hebt een akkoord waarin alleen maar beleid is opgenomen, waarover alle coalitiepartijen het eens zijn, of je laat in het akkoord ruimte voor specifieke punten van de coalitiepartijen. Het resultaat? In het eerste geval heb je een grijs, nietszeggend akkoord en in het andere geval een hecht akkoord dat ruimte laat voor alle partijen, inclusief de oppositiepartijen.

De SP had kunnen zeggen: we willen graag collegeverantwoordelijkheid (blijven) dragen, maar op dit punt kunnen we als fractie niet mee gaan. Wij zullen op dit onderdeel tegen stemmen. Dat kun je doen vanuit het besef dat een wethouder een andere verantwoordelijkheid heeft dan de fractie. Bovendien, als de wethouder vindt dat wat hem betreft grenzen gepasseerd worden, zijn er nog twee mogelijkheden. Een aantekening of een dubbele aantekening. In het eerste geval stemt hij tegen, maar conformeert zich aan het meerderheidsstandpunt van het college. In het tweede geval heeft hij het recht om ook publiek te laten weten dat hij op dit onderdeel van beleid heeft tegengestemd.

De nu door de SP Kampen gevolgde route heeft weinig bestuurlijks in zich.

1 reactie

Opgeslagen onder algemeen