Maandelijks archief: januari 2015

Kanteloverwegingen

Ik heb de afgelopen dagen het kantelproces via de media van de zijkant gevolgd.

Ik moest daarbij aan verschillende dingen denken.
Ik ben er van overtuigd dat kantelen pas lukt als je het samen doet met alle betrokkenen en wanneer je aansluit bij eerdere activiteiten op dit punt.

Om met het laatste te beginnen.
Wat ik van de initiatieven nu zie, is dat het de start lijkt van wat nieuws. Maar, denk ik dan, waarom geen vervolg gegeven aan wat “Samen maken we de stad” is gaan heten en later “Interactieve beleidsvorming”? Waar staat de citybattle in dit proces? Welke rol kan de ideeënmakelaar krijgen?
Deze activiteiten laten vooral zien hoe belangrijk het is om de structuur, de manier waarop gewerkt wordt, de organisatievorm, aan te passen aan de rol die anderen dan de gemeente, organisaties dus en burgers, krijgen.
Ik heb vaak geroepen in de raad, dat deze werkwijze geen effect sorteert, wanneer de nieuwe partners “alleen maar” in het bestaande systeem worden ingepast. Nieuwe verhoudingen vragen een nieuwe onderlinge samenwerking en een geherdefinieerde verantwoordelijkheid. En dus een heel nieuw systeem.

Daarmee kom ik op het eerste punt.
Kantelen sorteert alleen effect als je het samen doet. Het gevaar zit er in dat de beweging die nu vanuit de Zwolse samenleving op gang komt, in dezelfde fout vervalt als de gemeente bij haar idee van samenwerking met anderen.
De gemeente kan niet zonder burgers. Maar dat geldt ook andersom: burgers kunnen niet zonder de gemeente.

Ik las dit weekend een artikel van Jaring Hiemstra: ” Smart government: de noodzakelijke stap in organisatievernieuwing van de publieke sector”. (http://www.hiemstraendevries.nl/nieuws/117-smart-government-de-noodzakelijke-stap-in-organisatievernieuwing-van-de-publieke-sector).
Hiemstra baseert zich in zijn artikel op drie overtuigingen, waarvan de volgende van belang is voor dit stukje:
Partners en burgers worden veelal gezien als groepen die geen deel uitmaken
van de organisatie. Ze zijn ‘toeleveranciers’ waarvan diensten moeten worden ingekocht en ‘afnemers’ die mogen meepraten en feedback geven. Door te onderkennen dat partners en burgers essentiële waarde toevoegen, worden zij onderdeel van de oplossingen.

Ik herken me hierin helemaal. Ik heb jaren geleden artikelen geschreven over de relatie van lokale overheid met haar burgers. Daarin stelde ik ondermeer dat de burger geen potentiële vijand is maar partner in het proces. Burgers niet oplossingen voorhouden, maar met hen kijken hoe problemen kunnen worden aangepakt en opgelost.

Het lijkt me niet verkeerd wanneer, in het kader van het kantelproces, Jaring Hiemstra wordt uitgenodigd om zijn visie toe te lichten.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Het Eiland en de leegloop

Er is nog al wat beweging in de winkelpanden in de binnenstad, en dan vooral op het Eiland.

imageKenmerkend is, dat winkels verhuizen naar de Diezerpromenade. Ze zeggen daarmee dat het Eiland kennelijk te weinig bezoekers trekt. En gecombineerd met aangepaste verhuurprijzen in de Diezerpromenade is het plaatje duidelijk. Dat is dus een neerwaartse spiraal. Minder winkels, nog minder bezoekers, dus toenemende verhuisneiging.
Peter Pels, de voorzitter van City Centrum, vroeg onlangs ook nadrukkelijk aandacht voor deze situatie.
Volgens mij gaat een gewenste ontwikkeling, meer leven in de Eiland-brouwerij, niet vanzelf.
Er moet een soort denktank (om het begrip Task Force te vermijden) komen, samengesteld uit betrokken partijen: gemeente, City Centrum, een landelijke organisatie als bv Locatus en onder leiding van een onafhankelijk voorzitter.
Het tij moet gekeerd en dat vraagt een gestructureerde aanpak: gemeente neem je verantwoordelijkheid.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

De Fundatie en het megarealisme

Het gaat goed met de Fundatie. Torenhoge bezoekersaantallen, aansprekende tentoonstellingen.

Afgelopen zaterdag was de start van twee nieuwe tentoonstellingen: In search of meaning en het  megarealisme van Tjalf Sparnaay. Met name deze laatste tentoonstelling had mijn interesse. Die interesse werd een paar maanden geleden al gewekt toen Ralph Keuning mij via het scherm van zijn mobiel liet zien welke tentoonstelling er aan kwam. Wat mij betreft een tentoonstelling met de F van fascinerend.

Het was druk, de bezoekers kon amper in de grote zaal van het Odeon, de overbuurman.

image

De tentoonstelling van Tjalf Sparnaay werd ingeleid door een groot bewonderaar van zijn werk,  Ronald Plasterk.

image

Zo’n opening heeft de prettige bijkomstigheid, dat je in de gelegenheid bent mensen te spreken en je (culturele) relaties te onderhouden. Dus de place-to-be voor bijvoorbeeld de woordvoerders cultuur van de gemeenteraad. Alleen, ik heb ze niet gezien.

De tentoonstelling is de moeite meer dan waard, getuige onderstaande, eigen,  foto’s. In het echt zijn de werken veel mooier. Gaan dus.

image

image

image

image

image

image

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder algemeen