Maandelijks archief: maart 2015

Statenleden als stemvee

Het is een merkwaardige campagne.

Debatten, die gehouden worden omdat er provinciale verkiezingen aanstaande zijn – zo zegt de debatleider, gaan niet over de belangen van de provincie.
Debatten gaan over Haagse belangen.
Of nog erger, over partijbelangen.

Deze verkiezingen gaan over Haagse machtsverhoudingen.
Provinciebelangen worden geslachtofferd omdat de regeringspartijen in de Eerste Kamer geen meerderheid hebben. En dat gebrek aan meerderheid dreigt alleen maar groter te worden.
Toch wel een merkwaardige constatering.
Statenleden zouden er vooral moeten zijn voor het opkomen voor provinciale belangen. De wijze waarop ze voornemens zijn die belangen te behartigen zou het stemgedrag moeten bepalen.
De werkelijkheid is, dat ze door Den Haag vooral gezien worden als stemvee. De belangen van de Eerste Kamer zijn blijkbaar vele malen groter dan provinciale aangelegenheden.

Het zou zo maar kunnen zijn, dat al die Haags geörienteerde debatten niet opkomst bevorderend werken.
Terwijl de opkomst bij PS-verkiezingen toch al niet om over naar huis te schrijven is.

1 reactie

Opgeslagen onder algemeen

Politieke waarden

In de politiek streef je er naar jouw waarden praktische handen en voeten te geven.

Of dat nou liberale, socialistische of christelijke waarden zijn.
Als je college-verantwoordelijkheid draagt probeer je zaken uit jouw verkiezingsprogramma opgenomen te krijgen in het college-akkoord.
Dat lukt wanneer je daarvoor bij de coalitiepartners de handen op elkaar krijgt.
Als dat lukt komt het in het college-akkoord en is het daarmee collegeverantwoordelijkheid.

Het gekke is dat maatregelen die voortkomen uit de christelijke waarden, door de minderheid ervaren worden als volstrekt negatief met bijbehorende formuleringen.
Zulke reacties lees ik nooit als het gaat om maatregelen voortkomend uit de liberale of socialistische waarden.

Peter Pels maakt het in mijn ogen deze week wel erg bont in zijn column in De Peperbus.
Ik citeer:
Apeldoorn heeft het aantal koopzondagen vrijgegeven. Leeuwarden onlangs ook. In Zwolle dreigen we vier jaar lang vast te zitten aan maximaal 12 koopzondagen. Volkomen achterhaald! De ChristenUnie houdt het college, de raad én de samenleving in de greep. Rust, bezinning en gebed zal het zijn op zondag. Nog even en we krijgen de kledingvoorschriften er bij. Peter Pannenkoek heeft het in DWDD over ‘de arrogantie van religie’. Zo moet dat ongeveer voelen.

Deze beschrijving van de gang van zaken gaat geheel voorbij aan de werkelijkheid.
De politieke onderhandelingen hebben geleid tot een collegeakkoord waarin elke collegepartij voor hen belangrijke zaken terugvindt. Zo’n standpunt zal praktisch altijd een minderheid kennen die er anders over denkt.
Dat is dan de politieke werkelijkheid.
En die past niet op de beschrijving in de column van Peter Pels.
Hij mag het er mee oneens zijn. Sterker nog, persoonlijk had ik ook liever de CityCentrum oplossing gezien.
Maar dat geeft Peter niet het recht de ChristenUnie zo weg te zetten.

3 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek