Maandelijks archief: april 2015

De frietkraamcasus

Vandaag in de Stentor: de frietkraam bij het stadion moet elke dag van de standplaats naar de stalling.

Dat zijn de regels en, jawel, regels zijn regels.
Ik kan me daar geweldig over opwinden. Alsof regels het doel zijn.
Nee, regels dienen een bepaald doel. En zou het niet zo kunnen zijn dat er omstandigheden zijn, waardoor die doelen ook zonder de regels te halen zijn?
We maken samen de stad en dat is wat anders dan blind de regels handhaven.
Het maakt nogal wat uit of de frietkraam in de binnenstad staat of op het parkeerterrein bij het stadion.

Dit doet me denken aan een casus van enkele zomers geleden.
Bij het Proeflokaal op de Blijmarkt werd bij mooi weer buiten op straat drank genuttigd. De handhavende ambtenaar dreigde met sluiting, want buiten drinken is in strijd met de regels. Dus handhaven. Dus commotie, want niemand die dit begreep.
Toen greep de burgemeester in. Met de van hem bekende wijsheid werd afgesproken dat het geen probleem was. Mocht het wel een probleem worden, dan konden maatregelen genomen worden op grond van de geldende regels.
Iedereen gelukkig tot op de dag van vandaag.

Ik stel me zo voor, dat deze benadering ook gekozen wordt voor de frietkraamcasus.
Daar hebben de handhavende ambtenaren de burgemeester toch niet voor nodig?

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

RtvZOo

Dit wordt een persoonlijke terugblik op maandagavond, de avond dat de Zwolse gemeenteraad besloot rtvZOo de licentie weer te verstrekken. Ik schrijf dit als voorzitter van het PBO, het Programma Bepalend Orgaan.

1. Niet alleen de licentie werd gegeven. Ook de nodige kritiek. En daar herkende ik veel van. Daarom hebben we in ons PBO van 24 maart, dus al voor de raadsvergadering, afspraken met elkaar gemaakt. Nieuwe plannen worden ontwikkeld en we gaan werken aan de zichtbaarheid in de Zwolse samenleving. 
Ik vroeg me maandagavond wel voorzichtig af, waarom de raad niet eerder in de afgelopen licentieperiode haar kritische opmerkingen gemaakt heeft. Of heb ik iets gemist?
2. Ik wil bevorderen dat rtvZOo en de raad 1 keer per jaar elkaar ontmoeten om te vertellen hoe het gaat en de raad op die manier laten weten hoe de subsidiegelden besteed worden. Daar heb ik geen motie voor nodig.
3. In de jaren dat ik voorzitter was van de Zwolse Rekenkamer(commissie) heb ik ervaren hoe lastig het is om een oordeel te hebben over de effectiviteit van beleid, wanneer niet duidelijk is geformuleerd welk doel bereikt moet worden.
Dat geldt ook voor de Zwolse lokale omroep. De raad heeft, naast haar kritische opmerkingen over optreden tot nu toe, niet concreet aangegeven aan de hand van welke doelen zij over een jaar wil gaan evalueren. 
Daarom is het belangrijk dat we elkaar weten te vinden tijdens de licentieperiode, en niet alleen er na.
4. Bij de licentie hoort een bedrag per huishouden. Het is aan rtvZOo hoe deze subsidie te besteden. En daar wordt natuurlijk verantwoording over afgelegd. 
In het debat werd gevraagd om onderzoek naar bekendheid en luisterdichtheid. De OLON heeft daar een instrument voor, werd gezegd. En nu komt het, dat kon wel betaald worden uit de subsidiegelden. Zo werkt dat dus niet, de raad heeft niet de beschikking over de subsidiegelden. Onderzoek naar de luisterdichtheid is een prijzige aangelegenheid. We gaan bekijken of er een andere, minder kostbare manier is.
5. Dit raakt aan de vraag wie welke verantwoordelijkheid heeft. 
In mijn ogen moet de raad toezien op een juiste besteding van de subsidiegelden en is rtvZOo journalistiek verantwoordelijk. We moeten elkaar daarin wederzijds respecteren.

Er is genoeg werk aan de winkel. De leden van het PBO zetten de schouders er onder. En ook het bestuur laat zien dat zij de kritiek ter harte neemt.
Dat gaat niet van vandaag op morgen.
Maar dat het gaat gebeuren staat vast.

7 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek