Maandelijks archief: oktober 2015

De bieb verhuist, en nu?

De verhuizing van de bibliotheek (en de Muzerie) naar het GGD-gebouw is na maandag politieke werkelijkheid.
Daar waar de nota van 30 januari 2013 sprak van een budgettair neutrale kwaliteitsslag is het nu in ieder geval geworden een situatie van minimaal een jaar behelpen in het stadhuis en nu al extra kosten van 4.000.000 euro.
De meerderheid van de raad heeft geoordeeld dat dit moet kunnen. Ze houdt vast aan het ooit ingenomen standpunt zonder nu rekening te houden met sinds dat moment nogal veranderde omstandigheden.
Daarnaast vindt de raad dat er onderzoek moet komen naar de gang van zaken. Hoe heeft het allemaal kunnen gebeuren. Dat moet een onderzoek worden door B&W met een externe.

Wat zie ik als risico?
De kosten kunnen hoger uitvallen, wanneer asbestverwijdering lastiger blijkt te zijn dan gedacht.
Het gaat langer duren vanwege eventuele tegenvallers bij verbouw van GGDgebouw
De aanpassing van het stadhuis ten behoeve van de tijdelijke bewoner gaat meer kosten dan begroot
Het onderzoeksrapport kan ruimte laten voor twijfel over de conclusies en aanbevelingen omdat het onderzoek gebeurt met het college als opdrachtgever. Wat gebeurt er dan?
Als betrokken burger ken ik niet alle documentatie. Ik vraag me af of deze genoemde risico’s in kaart zijn gebracht en zijn gekwantificeerd. Zou toch gebeurd moeten zijn voor een verantwoorde afweging.

Mijn niet gevraagd advies is:
laat het onderzoek doen door de Zwolse RekenKamerCommissie. Die commissie is er juist om onderzoek te doen naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het beleid.
Stel een commissie in, bestaande uit een raadsbrede vertegenwoordiging die het proces tot aan de definitieve verhuizing begeleidt.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Verbazing

Ik heb eerder citaten doorgegeven uit de nota van het college van januari 2013. Dat deed ik omdat ik meende te bespeuren dat het college in haar asbestnota nogal was opgeschoven in haar standpunt. Ik vroeg me af of het contract met Zara klopte met de tekst van de nota. Dat lijkt me nogal van belang.
Vanmorgen zag ik een tweet van GroenLinks die wist te vertellen over dat onderdeel uit het contract. Het was weliswaar een vertrouwelijk stuk, maar in overleg met de griffier mocht dit wel worden doorgegeven.
Tekst tweet:
“In contract met #Zara staat dat als #Zwolle Diezerstraat 80 niet op tijd aanlevert, de hele verkoop niet doorgaat. Daar wist #zgr niets van!”

Vergelijk dat met de 3 citaten die te vinden zijn in de notitie van het college van januari 2013:

– Dit risico (intrekken aanbod als procedure te lang loopt, jvb) is nooit uit te sluiten omdat de planning onderdeel is van de onderhandelingsstrategie van de internationale retailer. Het is zaak dat de gemeente investeert in de relatie maar wel een eigen pad kiest en hierover transparant is naar de internationale retailer.


– Onder het kopje “Het uitlopen van de planning om de bibliotheek te herhuisvesten”: De verhuizing van de bibliotheek zit in de planning op het “kritieke pad” voor de verkoop en transformatie van de Diezerstraat 80. Dat betekent dat een vertraging direct doorwerkt op het hele project. Een provisorische tijdelijke huisvesting is niet voorhanden en is ook geen optie voor de bibliotheek. Dit risico wordt als volgt hanteerbaar gemaakt: 
- Strikt management op de planning van dit onderdeel en van het hele project. 
- In het verkoopcontract worden voorwaarden opgenomen met voor het uiterste geval een ontbindende voorwaarde wanneer de bibliotheek niet op tijd kan worden geherhuisvest.– Onder het kopje “Het lukt niet om tot overeenstemming te komen over een geschikte vervangende accommodatie voor herhuisvesting van de bibliotheek”: Alle betrokkenen hebben vanaf het eerste begin blijk gegeven te beseffen dat het alleen gaat lukken wanneer men elkaar bij de hand houdt en met geven en nemen samen tot een oplossing te komen.

De gewone burger heeft wel toegang tot de raadsstukken en kan die dus lezen. Maar hij heeft geen toegang tot vertrouwelijke stukken. Dank zij GroenLinks is een tipje van de sluier opgelicht.
Het geeft mij als burger een wat onbestemd gevoel.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Ontheemden

Ik heb de wijsheid ook niet in pacht. Het is meer een denkexercitie.
Naar aanleiding van de onrust bij de woonvlek Oranje.
Het laat twee dingen zien, naar mijn waarneming.
1. De inwoners weten niet waar ze aan toe zijn met zoveel nieuwe buitenlandse buren. Terwijl ze toch al jaren grote aantallen vakantiegangers gewend zijn. Dat is het punt, die kennen ze en ze weten waar ze met hen aan toe zijn. Dat weten ze niet van de ontheemden. Er is dus ruimte om er van alles van te denken. Dat “alles” wordt hen aangereikt door ongenuanceerde kretologie.
2. Als de staatssecretaris langs komt terwijl de bussen al onderweg zijn is dat een onderstreping van de houding van Den Haag: als het moet overrulen we de provinciale en/of de lokale overheid. Dat legt een geweldige hypotheek op het gesprek, dat juist bedoeld is (mag ik tenminste hopen) om begrip te vragen. Dat lukt dan dus niet.

Den Haag moet meer oog krijgen voor de psychologie van processen. Waar gaat het in wezen om? Gaat het om de ontheemden, of gaat het met name over de angst van het onbekende? Ik denk dat tweede.
Houdt daar dan rekening mee, Den Haag.

Waarom ik dat denk?
De eerste keer tijdelijke opvang in de Zwolse IJsselhallen liet ook die onrust zien. Dat is daarna in rustiger vaarwater gekomen met een hoge betrokkenheid van Zwollenaren.
De tweede keer tijdelijke opvang is betrekkelijk rustig verlopen. De gang van zaken was bekend.
Er was geen ruimte voor angst voor het onbekende.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder algemeen