Maandelijks archief: februari 2016

Veel of weinig

imageIk ben blij te lezen dat de Zwolse gemeenteraad ernst maakt met de vraag hoe 800 asielzoekers/vluchtelingen in Zwolle onder te brengen. Er wordt door de fracties verschillend over gedacht. Het loopt van alles tot 2 a 4 groepen.
Wat mij intrigeert is de vraag naar de overwegingen.
Wat zijn de voors en tegens. En, belangrijker nog, waarop zijn de overwegingen gebaseerd?
We hebben geen Zwols vergelijkingsmateriaal. De vergelijkbare opvang vorige keer is te lang geleden en was in een andere tijd.

– Op het niveau van de stad maakt het niet uit, lijkt me, hoe je de ontheemden huisvest. Zwolle vangt 800 mensen op.
– Voor de directe omgeving van een AZC zal het, wat overlast betreft, niet significant veel uitmaken of er 800 dan wel 400 mensen worden ondergebracht.
– Voor de kosten zal het verschil maken, denk ik. Meer voorzieningen betekent een grotere overhead aan kosten.
– Ook het leefbaar krijgen en houden maakt verschil. Hoe meer mensen geconcentreerd bij elkaar, des te groter de kans op ongeregeldheden. Dat geldt zeker voor getraumatiseerden.

Ik trek mijn conclusie: het gaat om het kostenaspect versus de leefbaarheid. Kosten zijn niet doorslaggevend. Maar is wel een factor waarmee rekening gehouden moet worden.
De sleutelvraag is, redenerend vanuit het 1 x 800 scenario: kunnen we deze situatie leefbaar krijgen en houden. Op die vraag moet met steekhoudende argumenten een antwoord komen.

Kan het AZC zo worden ingericht, dat de vluchtelingen het niet als massaal zullen ervaren. Het moet helpen je zo veel als mogelijk is, thuis te voelen. Dat draagt ook bij aan een goede verstandhouding met de buren. En dat zal helpen bij het integreren in de Zwolse samenleving.

Het gaat niet om de vraag veel of weinig. Dat zijn relatieve begrippen, zoals een Zwols raadslid ooit verzuchtte: “Wat is veel en wat is weinig? Twee haren in de soep is veel, twee haren op je hoofd is weinig”.

Ik hoop en vertrouw er op dat de Zwolse raad goede, inhoudelijke afwegingen maakt en een evenwicht zoekt tussen de belangen van de vluchtelingen en die van de direct omwonenden.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

VenD en visie binnenstad

Ik schreef al eerder over de visie 2030 (https://johnvanboven.com/2016/01/21/visie-zwolse-binnenstad-2030/). De boodschap was maak er geen verlanglijst van op basis van de inzichten van vandaag. Er kan nog ontzettend veel gebeuren de komende 14 jaar.
Ik doelde toen op mogelijke ontwikkelingen op verschillende fronten die andere “eisen” zullen stellen aan de Zwolse binnenstad. Ontwikkelingen, die we nu niet kunnen voorzien, maar die wel snel kunnen gaan.
Er kunnen ook andere ontwikkelingen een ingrijpende invloed op de binnenstad hebben. Ik denk dan aan het failliet gaan van V&D, waardoor een groot en lelijk pand leeg komt te staan. Wat te doen? En aan de hand van welke criteria worden straks beslissingen genomen?

Ik herhaal het nog maar een keer.
Maak van de visie binnenstad geen verlanglijst, maar formuleer criteria waaraan de binnenstad moet voldoen. Criteria die een rol moeten spelen bij elke beslissing die over de binnenstad wordt genomen. De criteria zullen met regelmaat tegen het licht moeten worden gehouden, omdat ik heel goed begrijp dat ontwikkelingen van welke aard dan ook, een ander gebruik van de binnenstad kunnen betekenen.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Samen?

Berichten in de Stentor zetten mij (weer) aan het denken.
Dan heb ik het over het gat wat ik nog steeds bespeur tussen wat gezegd wordt en wat gedaan wordt.
In Zwolle kennen we “Samen Maken We De Stad” en ook “Interactieve Beleidsvorming”
Ik weet ook dat de praktijk weerbarstig is en dat er toch ook wel de nodige progressie gemaakt is.
Maar toch.

Kentekenregistratie.
Het college wil automobilisten op de fiets krijgen. Met een aantal partners wordt een plan ontwikkeld: kentekenregistratie om automobilisten aan te kunnen schrijven. De camera’s worden geplaatst.

En dan ontstaat er commotie. De gemeenteraad vindt het maar niks, het project wordt, qua uitvoering, in de wachtstand gezet en vandaag lees ik dat de camera’s worden weggehaald.
Het doet me denken aan jaren geleden, toen ik De Kloof schreef. Ook toen werd omwonenden van de Bagijneweide geconfronteerd met een oplossing. Na de nodige onrust werd een herstart gemaakt en en de omwonenden actief betrokken.
In De Kloof schreef ik toen: confronteer betrokkenen niet met een oplossing. Leg hen de vraagstelling voor en bespreek mogelijke oplossingen.
Ook dit project is een zelfde lot beschoren.
Uithuilen en opnieuw beginnen. College, ga met mensen om de tafel zitten, bespreek hoe het zou kunnen en neem dan een beslissing.
Pas dan doe je dingen samen.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

AZC tegenstand

Ik moet bekennen dat ik hoe langer hoe minder begrijp van de tegenstanders van een AZC.
En dan heb ik het niet over hun mening, maar over de manier waarop ze aandacht vragen voor die mening.
Die manier roept bij mij irritatie op.
Vooral de tegenstelling tussen wat ze roepen/doen en waarvoor ze bang zijn.
Twee voorbeelden.
– Ze zijn tegen een AZC omdat ze asielzoekers zien als testosteronbommen en bang zijn voor de eer van hun dochters. Om dat kracht bij te zetten scanderen ze “daar moet een piemel in”.
– Ze zijn bang voor hun veiligheid, zo laten ze de vragende journalist weten. Ze zien er zelf kennelijk geen been in om doodsbedreigingen te uiten, zo kon de burgemeester van Gouda ervaren.

Wat drijft deze mensen.
Is het inderdaad bezorgdheid om gedragingen van asielzoekers? Het spoort in ieder geval niet met het eigen gedrag.
Is het de onbekendheid met een nieuwe situatie? Dat zou kunnen.
Zwolle heeft laten zien dat het tegengestelde van ‘onbekend maakt onbemind’ ook kan. Dan is ‘bemind‘ misschien wat overdreven, maar ‘begaan zijn met’ en ‘betrokken‘ is wel het geval.

Is er ook een socioloog in de zaal?

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder algemeen