Stadkamerrapport

imageHet Lysiasrapport over de gang van zaken met besluitvorming over de Stadkamer is vandaag verschenen.
Na een beschrijving van de feitelijke gang van zaken kent het rapport drie invalshoeken:
de asbestproblematiek
de kostenoverschrijding
de projectbeheersing

 • De eerste conclusie over het asbest is, dat er in het koopcontract geen ontbindende voorwaarde is opgenomen. In de loop van de tijd blijkt dat de omvang van de asbesttoepassingen uitzonderlijk te noemen is. De aanwezige “vrijgave na asbestsanering” wordt verkeerd geïnterpreteerd: “het betreft echter alleen een mededeling dat een (gedeeltelijke) asbestsanering daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. De suggestie dat daarmee het pand vrij van asbest is, is niet juist.”
  Daarom stelt het rapport: “de gemeente heeft onvoldoende beseft dat in het koopcontract aandacht nodig was voor het verminderen van asbestrisico’s voor de kopende partij (de gemeente).” Het rapport meldt dan ook dat de projectgroep geen expertise in huis had voor een adequaat oordeel.
 • Het hoofdstuk over kostenoverschrijding geeft een beeld van onzorgvuldigheid. Een behoorlijk aantal keer is te lezen dat kosten in 2014 niet geraamd waren. Bijstelling bleek nodig op basis van omstandigheden die in 2014 ook al aanwezig waren.
  Ook goed te melden is de opmerking dat “de raad een krediet beschikbaar stelt van € 8.970.000. De raad besluit daarmee dat het gehele project budgettair neutraal dient te worden uitgevoerd.” Ik constateer maar dat er geen woord gerept wordt over “structurele vrijval van verkoopopbrengsten”
 • Als oud voorzitter van de Rekenkamercommissie die o.a. een rapport geproduceerd heeft over “Risicobeheersing van grote projecten”, vind ik het hoofdstuk over projectbeheersing het meest interessant. Ik meld waarnemingen en conclusies.
  Hoewel er gewerkt is volgens het handboekProjectmatig werken voor ruimtelijke projecten, zijn er volgens het rapport drie kanttekeningen te plaatsen:
  Er zijn onvoldoende checks and balances in het project georganiseerd
  De projectorganisatie beschikte niet over voldoende specifieke deskundigheid voor een aantal specialistische onderwerpen van het project
  Het fasedocument dat gebruikt werd gaf onvoldoende sturing voor realisatie van het project.

Bij projectbeheersing hoort ook een adequate rapportage aan de raad. Het rapport zegt daar een aantal dingen over, waaronder het volgende: “In de informatievoorziening aan de raad is relatief weinig aandacht besteed aan het feit dat het project aan de kant van de Diezerstraat (verkoop aan Dela, verhuur aan Zara) geen planningsruimte bevatte en dat tegenvallers in de verbouw van het GGD pand dus niet konden worden opgevangen”

Dit hoofdstuk over projectbeheersing eindigt nogal kritisch. Ik denk dan aan de volgende opmerkingen.
– “We constateren ook dat de projectorganisatie niet scherp genoeg is geweest op het doordenken van de gevolgen van mogelijke risico’s.
– “Door alleen extra plankosten van een half jaar op te nemen als kosten van vertraging is sprake van een onderschatting van het werkelijke risico van uitloop in de planning in het deelproject Stadkamer.
– “Verder constateren we dat de voortgangsrapportages die de raad tweemaal per jaar krijgt aangereikt weinig relevante informatie bevatten om als raad een goed beeld te krijgen hoe het project er voor staat in termen van risico’s.”

Veel om over na te denken.
Voor mij is duidelijk dat een verbeterde versie van het handboek Projectmatig werken, geen garantie blijkt te zijn voor het daadwerkelijk handelen en optreden.

2 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek

2 Reacties op “Stadkamerrapport

 1. Pingback: Stadkamer, Lysias en collegereactie | john van boven

 2. Pingback: Stadkamer en risicobeheer | john van boven

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s