Maandelijks archief: september 2016

Donor wetgeving

Op 14 september twitterde ik onderstaande tekst. Ik probeer daarin duidelijk te maken, dat wat mij betreft, het fijne puntje zit in het zich toe eigenen door de overheid van de eerste verantwoordelijkheid voor mijn organen. Dat moet een overheid niet willen.
Het valt mij op dat de reacties te weinig gaan over de move die het D66 wetsvoorstel beoogt. Ik ben niet meer eerst-verantwoordelijke. Ik moet bezwaar maken wanneer ik het er niet mee eens ben. Dat dwingt mij in de verdediging en dat is een verkeerde emotie bij dit gevoelige onderwerp.
Het valt mij ook op dat de reacties bepaald worden door waar men staat. Is men afhankelijk van een orgaan, dan wordt het voorstel (logischerwijs) toegejuicht. Redeneert men vanuit de positie van (potentiële) donor, dan zijn de reacties gereserveerder.
Ik vind dat we op zoek moeten naar een evenwicht tussen belang van orgaan-afhankelijke en van potentiële donor.
Laat daar de discussie maar over gaan.

Tekst van 14 september:
Een paar woorden meer dan 140 tekens toelaten. Deze wetgeving vraagt nuances.
Zoals het nu lijkt is het door de Tweede Kamer aanvaarde voorstel er één uit de categorie “Het Doel Heiligt De Middelen. De vraag blijft wat mij betreft of er geen andere middelen zijn.
Tot nu toe ligt het initiatief bij de eigenaar van de organen. Alleen de eigenaar kan een donorcodicil aanvragen. Dat gebeurt te weinig, waardoor de vraag groter is dan het aanbod.

Wat zeggen 75 leden van de Tweede Kamer?
We laten het eigenaarschap voor wat het is. Het is de overheid die straks de organen confisqueert . Mocht u het anders willen, dan moet u dat maar aangeven.
Met andere woorden, de eigenaar moet van deze 75 Kamerleden, re-ageren, in plaats van ageren. De overheid neemt het initiatief over, terwijl ze geen eigenaar is.
D66, de indiener van het wetsvoorstel, heeft tot nu toe altijd de nadruk gelegd op eigen verantwoordelijkheid. Kom niet met regels, maar laat het over aan de eigen verantwoordelijkheid.

Om misverstand te voorkomen, ik draag sinds 1998 een donorcodicil bij me. Het gaat me om de procedure die mogelijk straks wordt gevolgd.
Ik wens daarom de Eerste Kamer wijsheid en gezond verstand.

1 reactie

Opgeslagen onder Zwolse politiek