Windmolens, duurzame energie en burgerbetrokkenheid

Maandag, 19 december, stonden 3 moties, vreemd aan de orde van de dag (over onderwerpen die niet op de agenda van die vergadering staan) op de agenda. Alle drie over duurzame energie en windmolens in Voorst.
Dat leverde nogal wat commotie op, in de zin dat de politiek kennelijk weigert te luisteren naar de Zwolse burgers. Voor mij reden om het doorlopen traject nog eens na te gaan. Ik baseer me daarbij op publiek toegankelijke stukken en agenda’s.

Op 26 september staat “Plan van aanpak en verkenning windenergie Voorst” als ingekomen stuk op de agenda. Citaat uit de nota:
Communicatiedoelen
De communicatie is in de verkenningsfase gericht op:
1. het geven van inzicht in het proces en de besluitvorming,
2. het zicht krijgen op standpunten, belangen en behoeftes bij omwonenden en
bedrijven op Voorst en direct belanghebbenden,
3. het onderzoeken van de vraag in hoeverre er onder inwoners van Zwolle
enthousiasme is om te participeren / investeren in lokale windenergie.

Over de aanpak wordt het volgende gesteld:
– de omgeving wordt geïnformeerd
– Met hen wordt bekeken hoe ze betrokken kunnen worden bij de verkenning
– Er komt een info avond
– Er komt een klankbordgroep, bestaande uit omwonenden, bedrijven en andere belanghebbenden.

Op verzoek van de VVD komt het op de agenda van een informatie-en debatronde.

Op 31 oktober staat het op de agenda van de info/debatronde. Op verZoek van de VVD wordt het onderwerp (windmolens in Voorst) in een breder kader gezet. De agendacommissie stemt in met een bredere insteek. Het gaat nu om bredere informatie over duurzame energieopwekking in relatie tot Zwolse mogelijkheden.
De bespreking leidt tot het volgende:
– Er is behoefte aan meer inzicht in de In Zwolle mogelijke mix van duurzame energievoorziening
– Men wil streven naar voordeel voor alle inwoners van Zwolle
– Het aspect van de lokale weerstand moet betrokken worden
– Ten aanzien van het initiatief windenergie Voorst wordt ingestemd met het voorgestelde proces.

Op 19 december staan er twee moties op de agenda (Swollwacht heeft haar motie over een stadsdebat over windmolens ingetrokken). Ik citeer de gewenste uitspraken:
1. Motie Swollwacht en VVD:
Besluit: in een breed te organiseren stadsdebat met burgers af te wegen hoe Zwolle de duurzaamheidsdoelstellingen invult en of in stedelijk gebied daarbinnen hoge windmolens toegestaan moeten worden. En bij dit stadsdebat in elk geval ook alle wijk- en buurtverenigingen uit te nodigen.
Verzoekt het college: de uitkomsten van het stadsdebat te betrekken bij het dossier windenergie Voorst.

Deze motie wordt verworpen

2. Motie GroenLinks, D66, PvdA en ChristenUnie:
Roept het college op:
– gelijktijdig met de voorjaarsbrief 2017 de raad op hoofdlijnen te informeren over de in Zwolle mogelijke mix van duurzame energievoorziening
– De lokale en landelijke klimaatdoelen hierbij als richtinggevend te beschouwen voor hetgeen minimaal moet worden gerealiseerd
– Deze informatie op hoofdlijnen te benutten voor een Stadsgesprek over duurzame energie in Zwolle (hoe gewerkt gaat worden aan voordeel voor alle inwoners van Zwolle) en voor dit Stadsgesprek in elk geval alle wijk- en buurtverenigingen uit te nodigen
– Over de uitkomsten van dit Stadsgesprek een raadsdebat te voeren, ruim voor de behandeling van de Perspectiefnota 2018.

Deze motie wordt aangenomen.

Mijn opmerkingen bij deze gang van zaken.
1. Het is een verstandige move geweest om de info- en debat vergadering te verbreden van alleen over windmolens naar realiseren van duurzame energie. Dat geeft gelegenheid om de plannen van windmolens in Voorst af te zetten tegen andere mogelijkheden om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen.
2. Zowel in de nota over “plan van aanpak en verkenning windenergie Voorst” als in de afspraken gemaakt op 31 oktober is een nadrukkelijke rol voor burgers weggelegd. De opmerking dat de politiek niet wil luisteren naar burgers houdt geen stand.
3. De aangenomen motie sluit naadloos aan bij de afspraken die tot dan toe in het proces zijn gemaakt. Vooral de afspraak dat er eerst inzicht moet zijn in de mogelijke mix van duurzame energie voorziening.
4. Daarnaast, maar dat is een detail, vind ik het merkwaardig dat in de eerste en verworpen motie een besluit is opgenomen. Dan hadden de procesafspraken geamendeerd moeten worden.
5. Kortom, eerst alle info – noodzakelijk geworden door het verbreden van de insteek, punt 1 – en dan een debat waarbij burgers ruim betrokken worden.

1 reactie

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Een Reactie op “Windmolens, duurzame energie en burgerbetrokkenheid

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s