Zondagsrust

Het wordt tijd voor een fundamentele discussie over de betekenis van zondagsrust. De behandeling van de nota “Zwolle bruist” gaat mij te snel over koopzondagen uitbreiden ja of nee met de bijbehorende opmerking dat de discussie hierover op slot zit, nu de ChristenUnie de grootste partij is in de Zwolse gemeenteraad.
Een paar punten om samen over na te denken.
In de eerste plaats: wat waren ooit de redenen voor het instellen van wettelijke afspraken, die voortkomen uit het handhaven van de zondagsrust.
Vervolgens de vraag wat er sindsdien veranderd is in de samenleving en welke gevolgen dat heeft cq. zou kunnen/moeten hebben voor de bestaande regelgeving.
De huidige afspraken over koopzondagen worden door zeer veel Zwollenaren als misplaatst opgelegd en bevoogdend ervaren. Mijn oprechte vraag is wat de meerwaarde is voor christenen van hun beleven van de zondag, wanneer van anderen die zelfde beleving geëist wordt. Anders gezegd, wordt een christen belemmerd in zijn beleving van de zondag wanneer anderen gaan shoppen.
Wellicht (het zou wel moeten) komen we dan ook toe aan de vraag, wat ruimere openingstijden op zondag betekenen voor kleine ondernemers. Komen de effecten voor eigen rekening, of heeft de Zwolse samenleving daarin ook een verantwoordelijkheid. Nog zo’n vraag: kan een detaillist zijn personeel dwingen om op zondag te werken of is er ruimte voor medewerkers om vrijgesteld te worden van werken op zondag. En als dat zo is, hoe leg je dat dan vast.

Het zou mij veel waard zijn om deze punten fundamenteel en met een open oor naar elkaar en met respect voor elkaars standpunt te bespreken.

5 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek

5 Reacties op “Zondagsrust

 1. Peter

  Beste John,

  Met interesse heb ik uw blog gelezen. Ik snap uw vragen, maar de wereld is wel erg veranderd. Eén van belangrijkste ontwikkelingen is de ontkerking. We gaan met z’n allen veel minder naar de kerk en er worden ook steeds minder mensen gedoopt. Of dit goed is of niet? Ik ben wel gedoopt maar mij is nooit verteld wat ik moest geloven. Ik mocht zelf kiezen. En zo zijn er velen die de vrijheid hebben gehad om te kiezen. Zondags rust is een uitstervend fenomeen geworden. Kijk alleen eens op zondag hoeveel mensen er in de tuin bezig zijn of de auto wassen? Dit was jaren geleden ondenkbaar!

  Zo zie ik het ook met winkeltijden en met werk. Als ondernemer kies je bewust voor een vrij bestaan met alle voor- en nadelen. Laat je omzet het toe om om zondag gesloten te blijven, prima! Niemand let je. Is een ondernemer bang om omzet te verliezen op zondag, maar wil om bepaalde redenen niet open? Bedenk dan goed dat het internet 24/7/365 geopend is en door de verbeterde mobiliteit het heel eenvoudig is om ergens ander naar toe te gaan… De klant wacht niet meer. Winkelen is ook een “uitje” voor veel mensen geworden. De term “schap theatralisatie” wordt niet alleen in de non-food retail gebruikt. Als gemeente moet je niet willen sturen. De klant gaat zijn eigen weg.

  Als werknemer werk ik regelmatig op zondag. Ik heb dan de rust om zaken af te ronden of voor te bereiden voor de nieuwe week en Ik ben hier niet alleen in. Of dit ook eerder kon? Ja zeker, maar met de rust op zondag (geen telefoon en geen afspraken) krijg je snel dingen voor elkaar. Het voordeel is dat ik in de week die tijd weer kan inhalen, doordat ik tijden heb verschoven. Ik vind dat plezierig werken en mijn werk laat dit ook toe. Een werknemer is niet verplicht om op Zondag te werken, behalve wanneer dit overeen gekomen is. Is dit overeengekomen heeft de werknemer een wettelijk recht op 13 vrije zondagen per jaar. Door de omstandigheden in een bedrijf kan het nodig zijn dat personeelsleden op zondag moeten gaan werken. Een werkgever moet dit eerst afspreken en bovendien moet een werknemer eerst zelf akkoord gaan met werken op zondag. Is het verzoek van een werkgever om op zondag te werken redelijk en goed onderbouwd? Dan zie ik geen problemen. Hoe zou een ziekenhuis of een brandweer kazerne op zondagen draaien?

  Zwolle moet om de concurrentie kracht te behouden, mee in de vaart der volkeren en de zondag opening (van 13.00 uur tot 17.00 uur) gewoon toestaan.

  Met vriendelijke groet,
  Peter

  • Peter, dank voor je bijdrage. Zoals je aangeeft verandert het karakter van de zondag voor een heleboel mensen. Dat is ook mijn waarneming en juist daarom wil ik graag die fundamentele discussie over het karakter van de zondag.
   Met naar elkaar wijzen kom je er niet, en al helemaal niet met het verwijten van de ander dat hij op de rem trapt.
   De vraag is: er is veel veranderd en wat betekent dat vandaag.
   Ik ben en blijf benieuwd.

 2. Ingid van Kassen

  Dank John voor deze bijdrage,mag ik wensen dat in deze zwaar en snel veranderende maatschappij de discussie omtrent invulling van de zondag met respect partijen bij elkaar zal brengen.
  Het christen zijn zit ín mij, zijn mijn gevoelens en leefwijze.
  Hoe andere mensen leven interesseert me omdat voor mij elk mens gelijk is en ieder zijn waarde heeft.
  Echter zijn ook bij mij vragen over werknemers die vanuit hun overtuiging niet op zondag willen/kunnen werken zijn zij beschermd? (Kunnen zij hierop afgerekend worden bij contract verlenging bijv?)
  Zolang we zorg dragen voor elkaar,heb ik er persoonlijk geen probleem mee dat de winkels op zondag open zijn. De zondagrust beleef ik op mijn manier, van mij mag een ieder zelf invulling aan deze dag geven.
  Zwolle heeft enorme potentie om te bruisen,voor iedereen!(En dit is zeker niet afhankelijk van de zondag m.i.)
  Ben wel blij dat de CU de grootste partij geworden is in Zwolle. (Respect, open vizier, duidelijke inzichten en heldere visie op de toekomst.) Met vr.groet

  • Ingrid, dank voor je reactie. De door mij gewenste fundamentele discussie moet inderdaad ook ruimte maken voor de vraag naar de belangen van christelijke werknemers, die om principiële redenen niet op zondag willen werken. Ik snijd dat daarom ook aan als punt om over na te denken. Aan dit aspect zijn “we” tot nu toe niet toegekomen. Toch heel belangrijk.

 3. Peter

  Ingrid en John, religie en werk zijn in de huidige arbeidswetten goed geregeld. Op grond van de gelijke behandelingswetgeving mag een werkgever geen onderscheid (direct of indirect) maken op grond van godsdienst en levensovertuiging. Dit uitgangspunt geldt bij de werving en selectie, het aannemen van mensen, de arbeidsvoorwaarden, op de werkvloer en bij de beëindiging van de arbeidsverhouding. De enige wettelijke uitzondering bij direct onderscheid betreft een instelling met een godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag. Bij indirect onderscheid kunnen zich echter wel bepaalde omstandigheden voordoen waardoor het maken van dit onderscheid is geoorloofd. Aangezien winkels geen instelling zijn met een godsdienstige en/of levens beschouwelijke grondslag zijn, zie ik echt geen problemen in de huidige arbeidsrelaties. In toekomstige arbeidsrelaties (wanneer de vrije koopzondag in Zwolle is ingevoerd) wordt het wat “schimmiger”. De werkgever mag in een sollicitatiegesprek of formulier niet vragen naar de godsdienst van de sollicitant. Ook mag de werkgever een sollicitant niet weigeren omdat deze niet om principiële redenen op zondag wil werken. Deze onderwerpen mogen alleen ter sprake worden gebracht als deze betrekking hebben op en noodzakelijk zijn voor (de uitoefening van) de betreffende functie. Bijvoorbeeld als een van de functie-eisen het structureel werken op zondag is, mag de werkgever vragen of de sollicitant een bepaald geloof heeft en of structureel werken op zondag in strijd is met die geloofsovertuiging. Als de sollicitant aan die eisen niet wil of kan voldoen is het gerechtvaardigd om hem of haar niet aan te nemen.

  De vraag die bij mij wel rijst is wat met de volgende zin wordt bedoeld? “Komen de effecten voor eigen rekening, of heeft de Zwolse samenleving daarin ook een verantwoordelijkheid.” Begrijp ik het goed dat u voorstelt de effecten van het principieel gesloten houden van een enkele winkelier bij de gemeenschap wil leggen? Mijn vraag is dan waarom zou dat moeten?
  Met vriendelijke groet, Peter

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s