Stadkamer en leermomenten

De Stadkamer is klaar en de openingsfeestelijkheden zijn achter de rug.
Dat is een ruime felicitatie waard, zeker als je terugkijkt naar het proces. Een proces, dat op zijn minst politiek interessant was.

Maar wat mij betreft is er meer. Het proces had ook veel leermomenten en mijn vraag is simpel: doet men daar ook wat mee.
Ik noem een paar punten; de meesten daarvan zijn op mijn blog al eerder en uitgebreider aan de orde geweest.
1. In de notitie van begin 2013 laat het college weten dat zal worden afgesproken, dat de overdracht later moet kunnen, wanneer er meer tijd nodig is voor de zoektocht naar een nieuwe accommodatie dan wel wanneer er meer tijd nodig is voor de verbouw. Aan het eind van de procedure wordt een vertrouwelijk bericht van Zara openbaar – dank zij GroenLinks – dat Zara niet van plan is te wachten en dat ze anders afziet van de koop. Dat betekende een tussenoplossing op het Stadhuis met de bijbehorende kosten.
2. In de meeste documenten in de beginfase wordt gehamerd op een budgettair neutrale operatie. Anders gezegd, de koop en de verbouw-kosten mogen niet meer bedragen dan de opbrengst van de verkoop van het bibliotheekgebouw. Er is zelfs te lezen dat het niet verkocht hoeft te worden aan de meest biedende; criterium is voldoende opbrengst om budgettair neutraal te kunnen verhuizen. Resultaat: ruim 4.000.000 meer kosten dan opbrengst. Het college komt met allerlei bezweringsformules en boekhoudkundige trucks. Zoals het benodigde krediet dat gedekt wordt uit de structurele vrijval van de verkoopopbrengsten. En men gaat een andere afschrijvingstermijn en rekenrente hanteren. 
Op zich uiterst merkwaardig. Het zal kloppen dat er op jaarbasis op deze manier niet meer geld nodig is, het verandert natuurlijk niks aan het te kort van 4.000.000 euro.
3. De gang van zaken rond het asbest, de grootste veroorzaker van het tekort, laat zien dat onderschrijven van de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport uit 2007 nog niet betekent, dat er ook naar gehandeld wordt. Dat wordt onderkend door het college als reactie op het kritische Lysiasrapport. Er is heel lang van uitgegaan dat er gehuurd gaat worden. Dan is er een andere verantwoordelijkheidsverhouding met betrekking tot het gebouw. De late switch naar kopen heeft bij niemand, op dat moment, de vraag opgeleverd of daar gevolgen ten aanzien van risico’s aan vast zitten. Althans, zo lijkt het.
4. Wat mij betreft zou ook onderzocht moeten worden hoe de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het college vertaald wordt naar uitvoerende verantwoordelijkheid van de directie. Dat is, vind ik, een zwart gat waar onvoldoende aandacht aan besteed is in het Lysiasrapport.
5. Wat tot nu toe onderzocht is door het Lysiasrapport, is vooral de rol van het college en het ambtelijk apparaat. Ik ben van mening dat ook de rol van de raad in dit proces tegen het licht moet worden gehouden. Als buitenstaander zeg ik, dat de raad te weinig gedaan heeft met haar kaderstellende en controlerende rol. Het lijkt mij een mooie opdracht voor de RekenKamerCommissie. Niet om af te rekenen, daar is de RKC niet voor, maar wel om de leermomenten te inventariseren en noodzakelijke verbeteringen te borgen.

Nogmaals, het college en de raad en vanzelfsprekend ook de Stadkamer zijn te feliciteren met dit resultaat. Het komt het Zwolse culturele klimaat ten goede.
Daarbij moet de raad de kans om de leermomenten tot zich te nemen, niet laten lopen.

3 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek

3 Reacties op “Stadkamer en leermomenten

 1. Peter

  Beste John,

  Dank voor je blog. De Stadskamer/ bibliotheek is een vreemd project geweest. Hoe dit alles is verlopen, is niet het beste voorbeeld van goed bestuur. Hierin speelt ook de plaatselijke politiek een belangrijke rol. Zij zijn veel te weinig kaderstellend en controlerend bezig geweest, met als resultaat een overschrijding van 4 Mln op het project (een kleine 32 Euro per Zwolse inwoner?).

  Wat mij als Zwolse burger nog het meest tegen de borst stuit zijn de enorme kosten van de verhuizing van een organisatie dat voornamelijk in de wijken een functie heeft. Het ledenaantal van bibliotheken in Nederland is dalende (CBS), de kans is erg groot dat we zodadelijk met een te ruim/ luxe gebouw zitten voor een enkeling. Ook met de opkomst van e-books is geen rekening gehouden. Het uitlenen van e-books, vraagt om een andere benadering. Tot slot wanneer de kosten worden afgezet tegen de nog immer hoge werkloosheid in stad (6,7%, we spelen inmiddels mee in eredivisie van de gemeentes in Nederland met de meeste werklozen!) is een felicitatie voor het project, bedenkelijk.

  Voor mij is de ontwikkeling van de stadskamer een lelijke kras op het functioneren van de Zwolse politiek. Hopelijk schrijft de RKC een stevig rapport, waarbij het de Zwolse politiek een goede spiegel voor kan houden.

  • Peter, dank voor je bijdrage. Een korte reactie.
   Hoewel ik al eerder meldde dat ik, net als jij, veronderstel dat lees- en leengedrag het nieuwe onderkomen te ruim maken (en dus een overinvestering) vind ik wel dat de bibliotheek haar best doet om een bibliotheek 3.0 te zijn. Het is niet voor niets dat het aantal gebruikers groeit tegen de landelijke tendens in.
   Het samengaan van bibliotheek met de Muzerie was niet alleen noodzakelijk voor de versterking van het culturele klimaat dmv cultuureducatie, het maakte ook een nieuw onderkomen noodzakelijk (waar dan ook). In een finaal oordeel over het resultaat moet ook de fusie betrokken worden.
   Ik ben het, zoals ik ook schreef, eens met de opmerking dat dit proces een onderzoek van de RKC meer dan rechtvaardigt. Om van te leren en niet om af te rekenen.

 2. Pingback: Stadkamer en risicobeheer | john van boven

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s