RTVZOo

Op deze manier kan ik wat uitgebreider ingaan op wat mij bezig houdt rond de crisis bij RTVZOo. Het wordt vooral ingegeven door het in het verdomhoekje zetten van de medewerkers door het bestuur. Net zo als in 2015 is gebeurd en wat de reden was voor mijn onmiddellijk ter beschikking stellen van mijn functie als voorzitter van het Programma Bepalend Orgaan.

– Wethouder weigert gesprek
Mij wordt gemeld dat de wethouder weigert in gesprek te gaan met leden van de eind- en hoofdredactie. Daar begrijp ik niks van. De gemeente geeft subsidie voor een product, in dit geval uitzendingen van RTVZOo. Als deze subsidiedoelstelling dreigt te mislukken door onenigheid tussen medewerkers en bestuur dan heeft de gemeente, in casu de wethouder, in te grijpen. Om te beginnen door afzonderlijk het gesprek aan te gaan met beide partijen. De wethouder heeft de briefwisseling gekregen en weet dus (zou moeten weten) wat hem te doen staat.
Maar, de wethouder verklaart het tot een interne kwestie. Onbegrijpelijk.

– Programma statuut.
Elke lokale omroep hoort een programmastatuut te hebben. De OLON heeft een modelstatuut beschikbaar. Het statuut van RTVZOo staat, merkwaardigerwijs, niet op hun site maar is wel gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. In het modelstatuut worden zaken vastgelegd omtrent rechten en plichten. De eind- en hoofdredactie heeft met veel moeite nu de beschikking over het statuut en laat weten aan het bestuur dat het bestuur er niet naar handelt.
De reactie van het bestuur is, dat het statuut niet geldig is. Merkwaardige reactie, als ik bedenk dat het bij de Kamer van Koophandel is neergelegd.

– PBO
Het Programma Bepalend Orgaan is een belangrijk orgaan. Zij heeft te bewaken dat de programma’s die worden uitgezonden, voldoen aan de wettelijke regeling. Ik lees niets over het PBO en hoe vaak zij vergaderd heeft. Voorschrift is 4 keer per jaar.
Ik ben een blauwe maandag hiervan voorzitter geweest, gevraagd door de toenmalige voorzitter. Gelet op de kritiek die ik toen had, vond ik dat ik me niet aan die verantwoordelijkheid mocht onttrekken.
Maar het moet natuurlijk wel werkbaar zijn. En dat was het niet omdat ik ervoer hoe met name Martin Koekenberg de medewerkers in het verdomhoekje zette. Ik heb nog steeds mailwisseling tot mijn beschikking en als het moet publiceer ik die. Er is dus weinig tot niks veranderd.

– Geschillencommissie
Ik twitterde het al eerder. Het statuut schrijft voor dat bij onenigheid tussen bestuur en medewerkers het conflict moet worden voorgelegd aan een geschillencommissie.
Uit wat ik lees in de media maak ik op dat dit niet gebeurd is. Op zich niet gek, als het bestuur zegt dat het statuut niet geldig is. Dan is het bestuur trouwens wel in gebreke door het niet hebben van een programmastatuut.

– Proces
Bij het debat in 2015 over al dan niet verlenging van de licentie werd er de nodige kritiek geuit. Voor het overgrote deel terechte kritiek.
Ik kan me niet herinneren dat gemeenteraad en RTVZOo daarna is gesprek is gegaan om er wat aan te doen. Noch op instigatie van de raad, noch op dat van het bestuur van de omroep. Ik vind daar wat van en het is op zijn minst een gemiste kans.

Wat nu te doen, door wie dan ook.
Ik adviseer de wethouder dringend in gesprek te gaan, alleen al vanwege de subsidierelatie.
Ik vraag de gemeenteraad met klem de crisis aan de orde te stellen.
Als dit niet lukt dan kan het Commissariaat van de Media gevraagd worden om een oordeel. Met het risico van intrekken van de licentie.

8 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek

8 Reacties op “RTVZOo

 1. Ingid van Kassen

  Goedemiddag Hr van Boven.
  Voor mij als leek en “gewoon” Zwols burger is dit weer een teken dat sommige mensen in de raad die beslissingen nemen, hun taak met het ondertekenen van de betreffende
  casus hun taak volbracht vinden.
  Bij evt. Serieuze problemen geven ze niet thuis, jammer in deze zéker omdat er gemeenschapsgeld mee gemoeid is. ( zou dit niet het geval zijn vind ik trouwens eveneens dat men zich nooit aan zijn verantwoording mag onttrekken.)
  Als leek in dit dossier vind ik het eerlijk en waardeer ik uw openheid en inmenging. In de hoop dat de verantwoordelijke alsnog gemotiveerd gaat worden tijd en energie in deze casus te gaan steken.

 2. Ingrid, dank voor je reactie. Zodra ik beweging bespeur meld ik dat hier.

 3. Klaas Jan

  Beste John,
  Dank voor je nieuwe blog.
  Ik reageer als leek en als sporadische luisteraar van RTVZOo. De vraag zou in mijn ogen moeten zijn: waarom steekt de gemeente Zwolle geld in RTVZOo? Wat is de noodzaak en de meerwaarde om een eigen Zwolse omroep te hebben? Eén van de doelstellingen die op de site te lezen valt, is: “invulling geven aan de economische ontwikkeling van de regio.” Als gemeente mag je de vraag stellen of hier subsidie aan de stichting het geëigende middel voor is en of deze doelstelling niet op een andere wijze ingevuld kan worden?
  De beschreven doelstelling op de site van RTVZOo, is vergelijkbaar met de doelstelling van bijvoorbeeld een “BijzonderZwolle” (een glossy die vroeger werd uitgegeven door advertentiebureau). “BijzonderZwolle” werd nooit gebruikt door de gemeente, of werden er advertenties geplaatst door de gemeente Zwolle. Om van enige vorm van subsidie al helemaal niet te spreken? Wat maakt RTVZOo dan zo anders, als de vorm van het medium?
  De gemeente heeft in mijn ogen daarom ook geen rol in deze zaak, anders dan de subsidie aan RTVZOo eens goed tegen het licht te houden. Tijdens deze review van de subsidie komt vanzelf het antwoord wat men zou moeten doen.

  • Zie de Mediawet. Onder andere artikel 2.1

   • Klaas Jan

    John,
    omdat er een mediawet is die het hebben van een lokale omroep mogelijk maakt, geeft toch niet de noodzaak van het hebben van een omroep weer? Ik denk dat de doelstellingen ook op een andere wijze ingevuld kunnen worden.

    • Er zullen meerdere mogelijkheden zijn inderdaad, maar de wet laat zien dat een lokale omroep een erkende mogelijkheid is. Dat is wat anders dan noodzaak, trouwens.
     En wat zou die andere wijze dan kunnen zijn?

     Voorlopig heeft geen enkele fractie bij het debat in 2015 over licentieverlening ja/nee een andere wijze geopperd.

     • Klaas Jan

      John, de financiële rapportage laat zien dat de lokale omroep voor het grootste deel afhankelijk is van subsidie (Eur 1,30 per huishouden en per aansluiting). De subsidie wordt enkel door de gemeente Zwolle gecontroleerd. Vanuit de gemeente ontvangt RTV ZOo geen bijdrage, het is een rijkssubsidie. De gemeente heeft daarom weinig tot geen invloed, enkel een controlerende taak. Hier zit in mijn ogen de kneep, de gemeente is een “tandeloze tijger” in deze zaak. RTVZOo is door de lage reclame inkomsten in mijn ogen al jaren een “subsidie slurper” zonder enig zicht op zelfstandig bestaan zonder financiële injecties van de overheid zonder het brengen van een meerwaarde.

      Hoe dan nu verder? Een oplossing zou zijn om de 2017 aanvraag af te keuren en RTV-ZOo als zelfstandige eenheid op te heffen. De gemeente zou in gesprek kunnen met omliggende gemeentes om een regio omroep te starten cq te laten samengaan? Ook zou je kunnen denken om bepaalde zaken over te brengen naar RTV-Oost, door een speciaal programma voor regio Zwolle (wanneer hier echt vraag naar is?). Door het samengaan met een andere omroep kan er schaalvoordeel gehaald worden met waarschijnlijk ook nog een kwaliteitsslag. Wellicht kan de omroep naar het Windesheim overgeheveld worden en deel kunnen maken van de opleiding? RTV-ZOo is al 5 jaar bezig en ik merk als buitenstaander geen verandering in de afgelopen jaren.

 4. Klaas Jan

  Nog een kleine toevoeging op het eerder geschreven stuk (ik heb me even in de materie moeten verdiepen). In 2015 is er het volgende afgesproken in de ZGR: “De raad heeft besloten een deel van de subsidie voor de lokale omroep RTV ZOo te gebruiken om de kwaliteit van de zender te controleren. D66, VVD, Swollwacht, ChristenUnie, SP, GroenLinks en Fractie Jurgens hadden een motie ingediend die het college vraagt om de gemeenteraad een jaarlijkse terugkoppeling te geven over de resultaten van de lokale publieke omroep. Het visitatiesysteem (kwaliteitsbewaking) van de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland kan daarbij ingezet worden voor bewaking van de kwaliteit. Bij onvoldoende kwaliteit en zichtbaarheid vragen de genoende partijen het college maatregelen te nemen.” De zender kan dus niet zo maar zijn gang gaan. Ik krijg een beetje het gevoel dat de gemeente zich geen raad weet met dit dossier. Enerzijds is zij vergunningsverlener en controleur, maar is zij niet de betalende partij/ men heeft niet alles in eigen hand. Ik snap de worsteling nu wel van diverse partijen. Daarom pleit ik er ook voor om de vergunning voor een lokale omroep niet voort te zetten op deze wijze, maar de lokale informatie voorziening op een andere wijze vorm te geven. Enige druk door de wethouder in combinatie met Commissariaat van de Media lijkt mij wel verstandig! John, bedankt voor het inzicht!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s