Dagelijks archief: 13/09/2017

RTVZOo-3

Ik heb nu de beschikking over de statuten van RTVZOo.
Daar staat een aantal interessante zaken in, die ik graag met de lezer wil delen.

artikel 5: de geldmiddelen bestaan o.a. uit subsidie van de gemeente
Artikel 6: het bestuur bestaat uit 7 personen
Artikel 8: het bestuur vergadert ieder kalenderkwartaal
Artikel 10: de programmaraad bestaat uit tenminste 8 leden
Artikel 10: de programmaraad vergadert minstens 3 keer per jaar, de notulen gaan naar het CvdM
Artikel 13: het bestuur stelt jaarverslag op en penningmeester doet rekening en verantwoording. De programmaraad stelt jaarlijks rapportage op. Het bestuur stelt de stukken vast. Na vaststelling kan door een ieder kennis worden genomen van het jaarverslag, de rapportage van de programmaraad en de jaarstukken.
Artikel 16: het bestuur stelt een Huishoudelijk Reglement vast.

Hoewel ook ik bijzonder geïnteresseerd ben in het antwoord op de vraag of dit bestuur alles conform deze statuten doet, denk ik dat een gemeenteraadslid die kennis moet hebben voor een evenwichtig oordeel over het functioneren van dit bestuur. Vooral Artikel 13, dat regelt dat een ieder kennis kan nemen van de stukken nadat ze zijn vastgesteld. Dus ook gemeenteraadsleden.

Ik zei het al eerder, evaluatie is goed, maar dan wel extern, maar een oordeel over het functioneren van het bestuur is veel urgenter. De statuten geven daartoe ruimschoots de gelegenheid.

 

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek