Maandelijks archief: juni 2018

Collegeakkoord en oppositie

De rol van de oppositie tijdens de onderhandelingen is een veelbesproken onderwerp. Tijdens het debat gisteren kwam het regelmatig aan de orde. Er werd nogal wat verwezen naar de ingezonden brief van GroenLinks met voorstellen hieromtrent. De beleving was diametraal. De oppositie was teleurgesteld en de coalitie vond dat er mogelijkheden waren geweest voor de oppositie.

Eerlijk gezegd vind ik dat de oppositie wel een punt heeft. Trouwens niet de manier waarop het CDA haar teleurstelling formuleerde. Je gaat niet op basis van een veronderstelling verwijten maken over machtspolitiek. 

En aan de andere kant vind ik het ook raar dat een oproep aan Zwollenaren om te reageren op Zwolle in 2030 ook bedoeld was voor de oppositie.

Onderhandelen is een kwetsbaar proces. Als er vertrouwen is, en dat is voorwaarde, verken je elkaars mogelijkheden, je zoekt uit wat je van je plannen eventueel wilt laten vallen en welke voornemens hard overeind moet blijven omdat dat voornemens zijn die de identiteit van je fractie vormen. Bij dat proces kun je de oppositie niet gebruiken.

Hoe dan wel?

Ik stel me voor dat de formateur na de informatiserende een begin maakt met de contouren van de hoofdlijnen. Als die contouren er zijn kan een  tweede formateur verkennende gesprekken hebben met de oppositie. Verkennen of er wensen zijn die passen binnen de contouren van de hoofdlijnen. Dat proces zou een paar rondes kunnen duren, waarna de coalitiepartijen het definitieve akkoord vastleggen.

Voor de oppositie is er geen garantie voor opname van hun wensen in het akkoord. Maar waar het kan zou het wel mooi zijn.

Ik denk dat het nogal scherpe wij/zij gevoel dat ik gisteren waarnam dan veel minder zal zijn. Coalitie en oppositie hebben tenslotte verschillende verantwoordelijkheden.

En hoe zit het met de rol van de inwoners?

Je moet dan bedenken dat het een akkoord op hoofdlijnen is. Dat is de verantwoordelijkheid van de coalitiepartijen. Maar op enig moment moeten de hoofdlijnen worden ingevuld, concreet gemaakt. Dat is het moment waarop de inwoners worden betrokken. Dan kan de samenwerking, waarover het akkoord meerdere keren rept, invulling worden gegeven.

Hoe je dat doet en welke verantwoordelijkheden de inwoners dan krijgen vraagt studie en moet op voorhand worden vastgelegd. Daar is ook voldoende literatuur over.

De gemeenteraad moet in ieder geval accepteren dat samenwerking met inwoners andere accenten en andere invulling kan opleveren. Als de raad dat niet wil, is er van samenwerken en betrokkenheid geen sprake.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Collegeakkoord en moties

Gisteravond was het debat over het collegeakkoord.

De oppositiepartijen hebben in wisselende samenstelling 18 moties ingediend.

Daar vind ik wat van. Ik maak puntsgewijs een paar opmerkingen.

  1. In zijn algemeenheid vind ik dat de moties op een verkeerd moment zijn ingediend. Het akkoord is een akkoord op hoofdlijnen en geeft richting aan dossiers. Nogal wat moties hebben de bedoeling om nu al invulling te geven aan die hoofdlijnen. Dat lijkt me niet slim en de aangesneden onderwerpen krijgen meer aandacht wanneer ze later op het juiste moment worden ingediend. Strategisch vind ik dit niet handig.
  2. Veel erger vind ik de moties die het college oproepen het collegeakkoord op punten te veranderen, aan te passen dan wel uit te breiden. Het akkoord is het resultaat van uitputtend onderhandelen door de collegepartijen. Dat ga je niet door een uitspraak van de raad aanpassen. Ik wil de indieners er op wijzen dat er onderhandeld is door fracties. Het college heeft daar niets over te zeggen en het helpt weinig het college op te roepen het akkoord aan te passen. Er staan tenslotte de handtekeningen onder van de fractievoorzitters.
  3. Merkwaardig dat het instrument motie wordt ingezet om te proberen de tekst van het collegeakkoord aan te passen. Wijzigen doe je per amendement.
  4. Ik zie ondertekenaars die burgerleden zijn. Ik geloof niet dat dit kan, omdat burgerleden geen rol hebben in besluitvormende vergaderingen en dus geen motie of amendement kunnen indienen.

Kortom, als ik de oppositie was zou ik de moties intrekken om ze op het goede moment in te dienen met een grotere kans van slagen.

En de moties die wijzigen van het collegeakkoord beogen, van tafel halen.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Link

https://www.groene.nl/artikel/juf-ik-wil-niet-naast-een-homo-zitten

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek