Tagarchief: alcoholmisbruik

Kind voor de rekening

De afgelopen week heeft de opmerking van Kingma nogal wat stof doen opwaaien. Na een weekend waarin 14 van de 15 spoedopnames in zijn ziekenhuis alcohol gerelateerd waren, zei hij dat deze comazuipers dan ook maar de rekening moeten betalen.

Ik was het op dat moment met hem eens. Vooral omdat ik vond, dat gevolgen van eigen keuzes niet zo maar op de samenleving verhaald moeten worden. Die samenleving heeft immers geen invloed gehad op die keuze.
 
De reacties waren divers, maar stemden allemaal wel tot nadenken.
Er waren reacties die zich afvroegen of dat dan ook geldt voor rokers, voor dikke mensen, voor skiers etc.
Deze opmerkingen kan ik weinig mee. Ze helpen niet een standpunt te formuleren over de uitspraak van Kingma. Wijzen naar een andere groep mensen schiet niet op. Het vooronderstelt dat de genoemde groepen onderling vergelijkbaar zijn. En dat zijn ze niet.
 
Er waren ook reacties die iets zeiden over de omstandigheden en de gevolgen. Waarom zuipen deze jongeren zich klem en is het niet beter om daar wat aan te doen. In politiek jargon: je kunt beter aan de voorkant wat doen dan aan de achterkant: voorkomen is beter dan genezen.
Ook de opmerking dat zo’n maatregel als effect kan hebben dat deze jongeren die dan medische zorg nodig hebben, dat onthouden wordt omdat ze de rekening niet willen cq kunnen betalen. Die reactie snijdt wat mij betreft hout.
 
Maar al met al is daarmee nog geen oplossingsrichting geboden. Dat er wat gebeuren moet is evident, wat mij betreft.
Is het een betere benadering wanneer wordt nagedacht over de vraag hoe het zit met de eigen verantwoordelijkheid en hoe je die verantwoordelijkheid handen en voeten geeft. Liefst op een manier dat het effect sorteert.
 
Geef elke comazuiper de medische zorg die nodig is. Maar verplicht hem/haar tot het doen van een taakstraf op bijvoorbeeld een afdeling waar Korsakov patienten worden verpleegd. Confronteer hen met de gevolgen van overmatig alcoholgebruik. Spreek hen daardoor aan op hun verantwoordelijk zijn voor de eigen gezondheid en voor het werken aan hun eigen toekomst.
 
Dat wordt de trits: inname, opname, afname.
 

11 reacties

Opgeslagen onder algemeen

Jongeren en alcoholmisbruik

Ik heb al eerder aandacht gevraagd voor het alcoholmisbruik onder jongeren. Als fractie hebben we ook een tweetal notities geschreven over het onderwerp.
Het baart ons nog steeds zorgen. We zijn ook een beetje bang dat we niet verder kijken dan het antwoord op de vraag of de voorgenomen acties zijn uitgevoerd. Als we dat doen gaan we voorbij aan de vraag die vele malen belangrijker is: hebben de acties ook opgeleverd wat we hoopten.
Concreet: is het alcoholmisbruik onder jongeren teruggelopen?

Het onlangs verschenen rapport “Alcoholintoxicaties bij jongeren in Nederland” laat zien dat het antwoord een hartgrondig nee is. In dit stukje significante cijfers en een paar vragen.

De conclusie van het rapport luidt:
Het aantal jongeren dat met alcoholintoxicatie of alcoholvergiftiging door een kinderarts in een ziekenhuis is behandeld stijgt nog steeds. In 2007 zijn er 297 intoxicaties gemeld, in 2008 waren dat er 337, in 2009 betrof het 500 kinderen en in 2010 is het aantal meldingen opnieuw gestegen tot 684. Dit is een stijging van 37% t.o.v. 2009. Deze aantallen zijn een onderschatting van het werkelijke aantal intoxicaties bij jongeren omdat niet alle gevallen in het onderzoek worden betrokken. Jongeren die buiten het ziekenhuis door een huisarts worden behandeld of in het ziekenhuis door een reguliere arts worden niet meegeteld.

Ik ervaar dit als een onthutsende conclusie. Er wordt van alles ondernomen, maar het aantal comazuipers, want dat zijn het, groeit nog steeds. Sinds 2007 met 130%.
Nog wat getallen:
In 2010 ging het om 57% jongens en 43% meisjes. Wat opvalt is dat het percentage jongens stijgt en dat van de meisjes daalt.
Van de jongeren tussen 11 en 18 jaar was 51% 15 jaar of jonger. Wel is t zien dat het aantal comazuipers onder de 15 jaar daalt. In 2007 ging het om een percentage van 39%, in 2010 is dat 23% jonger dan 15 jaar.
Het opleidingsniveau is representatief voor alle jongeren. 79% van deze jongeren hebben normale schoolprestaties. Dat geldt ook voor de familiesituatie (72% traditioneel) en voor de culturele achtergrond (85% Nederlands).

Welke conclusie moeten we hieruit trekken, als dat al te doen is.
Zijn de ondernomen activiteiten, hoewel uitgevoerd, niet effectief gebleken? En over welke situatie hebben we het eigenlijk in de regio Zwolle? Deze week stond in de Stentor dat in Zwartewaterland de aanpak is mislukt.

Hoeveel comazuipers zijn er opgenomen in de ziekenhuizen in de regio Zwolle vanaf 2007 tot en met 2010, zo vraag ik me af. En wat is het oordeel van het college over de effectiviteit van de Zwolse maatregelen.
Moeten er aanvullende activiteiten ontwikkeld worden. De situatie is ernstig genoeg.

Ik ga nadenken over schriftelijke vragen aan het college.

John van Boven

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek