Tagarchief: asielzoekers

AZC tegenstand

Ik moet bekennen dat ik hoe langer hoe minder begrijp van de tegenstanders van een AZC.
En dan heb ik het niet over hun mening, maar over de manier waarop ze aandacht vragen voor die mening.
Die manier roept bij mij irritatie op.
Vooral de tegenstelling tussen wat ze roepen/doen en waarvoor ze bang zijn.
Twee voorbeelden.
– Ze zijn tegen een AZC omdat ze asielzoekers zien als testosteronbommen en bang zijn voor de eer van hun dochters. Om dat kracht bij te zetten scanderen ze “daar moet een piemel in”.
– Ze zijn bang voor hun veiligheid, zo laten ze de vragende journalist weten. Ze zien er zelf kennelijk geen been in om doodsbedreigingen te uiten, zo kon de burgemeester van Gouda ervaren.

Wat drijft deze mensen.
Is het inderdaad bezorgdheid om gedragingen van asielzoekers? Het spoort in ieder geval niet met het eigen gedrag.
Is het de onbekendheid met een nieuwe situatie? Dat zou kunnen.
Zwolle heeft laten zien dat het tegengestelde van ‘onbekend maakt onbemind’ ook kan. Dan is ‘bemind‘ misschien wat overdreven, maar ‘begaan zijn met’ en ‘betrokken‘ is wel het geval.

Is er ook een socioloog in de zaal?

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder algemeen

Luttelgeest en de afwegingen

De afgelopen week was er nogal wat commotie over het besluit van de burgemeester van Luttelgeest om via een noodverordening de pers te weren van de informatiebijeenkomst over eventuele uitbreiding van het aantal asielzoekers.

De journalisten stonden op hun achterste benen, een professor had het over persbreidel en de NVJ en de plaatselijke omroep gaat naar de rechter.

Wat is er interessant aan deze casus, beter, wat vind ik interessant.
De burgemeester draagt zorg voor een ordelijk verloop van de info-avond. En daarvoor zorgvuldige aandacht hebben, is geen overbodige luxe. Zo laten ons diverse info-avonden weten.
Vandaar de noodverordening.
Jammer is, dat de burgemeester in eerste instantie verkeerde gronden voor de verordening noemde. Uiteindelijk ging het hem om het weren van de pers.
Of aanwezigheid van pers de onrust op de info-avond zou kunnen beïnvloeden, is door de burgemeester niet aangetoond. Hij stelt het.
De pers heeft een volstrekt ander belang, nieuwsgaring. En we kennen alleen maar vrije nieuwsgaring. En niet toelaten van de pers belemmert de vrije nieuwsgaring. En dus is de pers in rep en roer.

Mijn punt is het volgende.
Duidelijk is dat beide belangen elkaar in de weg (kunnen) zitten.
De vraag is dan wie deze belangen tegen elkaar kan afwegen.
Is dat de burgemeester, die belang heeft bij een ordelijke avond?
Ik denk niet dat de pers een afweging kan maken. Zij is, om het zo te zeggen, dienend.
Dan toch de burgemeester. Dan gaat het niet, is al redenerend mijn conclusie, om een afweging, maar om de vraag wat een zorgvuldige voorbereiding is.
De burgemeester heeft zichzelf in de weg gezeten door in eerste instantie te spreken over voorkomen van ongeregeldheden.
Als ik burgemeester was, zou ik bij de voorbereiding met de pers om tafel hebben gezeten om te bespreken hoe de vrije nieuwsgaring de zorg om een ordelijk verloop niet in de weg zit. Dan was er vast een compromis uit gekomen.
In plaats van naar de rechter te gaan, kunnen beide partijen beter een goed gesprek hebben.
Terugkijken om te zien hoe het had gemoeten. Voor een volgende keer.

5 reacties

Opgeslagen onder algemeen

Ontheemden

Ik heb de wijsheid ook niet in pacht. Het is meer een denkexercitie.
Naar aanleiding van de onrust bij de woonvlek Oranje.
Het laat twee dingen zien, naar mijn waarneming.
1. De inwoners weten niet waar ze aan toe zijn met zoveel nieuwe buitenlandse buren. Terwijl ze toch al jaren grote aantallen vakantiegangers gewend zijn. Dat is het punt, die kennen ze en ze weten waar ze met hen aan toe zijn. Dat weten ze niet van de ontheemden. Er is dus ruimte om er van alles van te denken. Dat “alles” wordt hen aangereikt door ongenuanceerde kretologie.
2. Als de staatssecretaris langs komt terwijl de bussen al onderweg zijn is dat een onderstreping van de houding van Den Haag: als het moet overrulen we de provinciale en/of de lokale overheid. Dat legt een geweldige hypotheek op het gesprek, dat juist bedoeld is (mag ik tenminste hopen) om begrip te vragen. Dat lukt dan dus niet.

Den Haag moet meer oog krijgen voor de psychologie van processen. Waar gaat het in wezen om? Gaat het om de ontheemden, of gaat het met name over de angst van het onbekende? Ik denk dat tweede.
Houdt daar dan rekening mee, Den Haag.

Waarom ik dat denk?
De eerste keer tijdelijke opvang in de Zwolse IJsselhallen liet ook die onrust zien. Dat is daarna in rustiger vaarwater gekomen met een hoge betrokkenheid van Zwollenaren.
De tweede keer tijdelijke opvang is betrekkelijk rustig verlopen. De gang van zaken was bekend.
Er was geen ruimte voor angst voor het onbekende.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder algemeen