Tagarchief: bloz

Open brief aan het BLOZ over hoogbegaafdheid

Beste leden van het BLOZ,

Al voor de zomervakantie heb ik u, via een mail aan uw secretaris, gevraagd om een gesprek over de stand van zaken met betrekking tot hoogbegaafdheid.
Ik was, en ben nog steeds, benieuwd naar de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Vooral ook, omdat ik graag wil weten hoever Zwolle is met het dekken van de behoefte aan deze vormen van onderwijs.
Inderdaad, meervoud. Want ik heb langzamerhand geleerd dat aan deze kant van het spectrum een even grote behoefte bestaat aan maatwerk, als aan de andere kant van het spectrum.
Ik heb nog steeds geen inhoudelijke reactie gekregen. De behoefte daaraan is ondertussen wel toegenomen.

Op verzoek heb ik een dossier bekeken van een leerling die noodzakelijkerwijs van school is veranderd. Hij is van Zwolle naar Meppel gegaan. Bij het bekijken ging het vooral over het al dan niet toewijzen van vervoerskosten. Daarbij is de vraag relevant of het type onderwijs dat nodig is, in Zwolle voorhanden is. Vandaag las ik een tweet van een vader die meldde dat zijn zoon ook naar Meppel gaat. Ook vandaag las ik in de Stentor dat in Nieuwleusen gestart wordt met Leonardo-onderwijs.

Ik pleit niet voor welke invulling dan ook voor onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. En dan vooral voor onze jonge Zwollenaren. Ik pleit wel nadrukkelijk voor onderwijs dat tegemoet komt aan de behoefte. Het zal langzamerhand toch duidelijk zijn dat ook hier maatwerk geboden is, omdat de ene hoogbegaafde de andere niet is.

Ik merk dat de opvattingen nog niet eenduidig zijn. Dat is lastig voor het maken van beleid ten behoeve van de regelgeving op het gebied van leerlingenvervoer: wanneer is volgen van onderwijs buiten Zwolle (of in een andere wijk van Zwolle) gerechtvaardigd. Wie nemen daarover een beslissing en hoe zorg je er voor dat die beslissingen erkend worden. Dat vraagt naar mijn mening een verregaande samenwerking tussen de scholen onderling om een zo hoog mogelijke dekkingsgraad te realiseren. Dat vraagt ook een goede samenwerking tussen het onderwijs en de politiek.
Niet alleen omdat de politiek zich ook verantwoordelijk wil weten voor de kwaliteit van het Zwolse onderwijs. Maar ook omdat er nog al wat raakvlakken zijn die een gezamenlijk optrekken en gezamenlijk besluiten noodzakelijk maken.

Ik vraag u, leden van het BLOZ, nogmaals, kunnen we op korte termijn een afspraak maken over onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen.
Voor de duidelijkheid, deze vraagstelling is specifieker dan het onderwerp passend onderwijs, waarover u onlangs een bijeenkomst hebt willen beleggen.

Ik hoor graag van u.
Zwolle, 21 december 2011

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Hoogbegaafdheid

Gisteren heb ik een inspirerende ontmoeting gehad met Willem Wind. Willem is bezig met een voettocht door Nederland om hoogbegaafdheid onder de aandacht te brengen (http://lopenvoorhoogbegaafdheid.nl).
Het gesprek ging ook over onderwijs aan hoogbegaafden, maar dat niet alleen. Het onderwerp was veel breder. De problematiek van hoogbegaafd zijn in het algemeen. De andere manier van benaderen; het beelddenken; de soms chaotische manier waarop een onderwerp wordt benaderd.
Mijn belangstelling betreft vooral het onderwijs.
Ik was verrast door de benadering van Willem. Hoe hij aankijkt tegen het onderwijs.
Er zijn, aldus Willem, 3 aspecten belangrijk voor een hoogbegaafde: zelfstandigheid, ruimte en perspectief.
Een HB leerling moet op zijn eigen manier zich kunnen ontwikkelen. Niet  op het moment dat de onderwijsmethode ergens aan toe is, maar wanneer de leerling er aan toe is. Dus niet de leerling aan het systeem aanpassen, maar het systeem aan de leerling. Denken vanuit het individu. Dat kan ook, wanneer je die leerling de ruimte geeft om op zijn eigen manier kennis op te doen. Het resultaat is dan belangrijker dan het proces. Gun een leerling zijn eigen ontdekkingstocht en laat hem toegeven aan zijn nieuwsgierigheid naar nieuwe dingen.
Een andere opmerking vond ik ook verrassend. Laat hoogbegaafde volwassenen “uit de kast komen”. Zij kunnen dienen als rolmodel. Mij schoot te binnen, laat ze superpromoter zijn (ik verwijs naar het boek van Rijn Vogelaar, de Superpromoter).

Willem Wind in gesprek met wethouder Filip van As

Na een uur zetten we ons gesprek voort op de kamer van onderwijswethouder Filip van As. Daar verkenden we de mogelijkheden om verder te komen. Een goed gesprek is nuttig, maar het is mooi als het ook leidt tot concrete stappen voorwaarts.

Wat zijn mijn eigen gedachten hierover, naar aanleiding van deze ontmoeting.
Ik ga de onderwijswoordvoerders deelgenoot maken van mijn ervaringen van gisteren.
Er moet dmv het BLOZ een gesprek komen met het onderwijsveld. Dat gesprek kan een vervolg zijn op het gesprek van zo’n twee jaar geleden. Maar nu toegespitst op de problematiek van hoogbegaafdheid. De krachten moeten worden gebundeld. Het zou mooi zijn, en dat is nieuw, wanneer aan dat gesprek ook hoogbegaafde volwassenen meedoen. Ze als het ware inzetten als superpromoter. Ook leerlingen waarover het gaat laten meepraten.
Dat moet resulteren in een plan de campagne. Op basis van wat er al gedaan wordt en vervolgens, kijkend naar waar we uit willen komen, een marsroute formuleren. Dat zou mooi zijn.
Reacties zijn welkom.

John van Boven

1 reactie

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Passend onderwijs

Het verhaal in de Stentor vandaag over leerling Mike, die met leerproblemen thuis zit, is van een niet te accepteren schrijnendheid. Moeder had maandagvond al indruk gemaakt, toen zij insprak tijdens de raadsvergadering.
Er is blijkbaar geen school in heel Zwolle, die overweg kan met deze specifieke situatie.

– Het bevestigt mijn standpunt dat het onderwijs vandaag nog steeds systeemgericht is en niet leerlinggericht. Hoe zo passend? Wat wordt eigenlijk passend gemaakt?
Het doet me denken aan het Procrustesbed uit de mythologie. Het bed werd passend gemaakt door te kleine mensen uit te rekken en van te lange mensen een passend deel van de benen af te hakken.
Wat hoor je in een geciviliseerde samenleving tot punt van aandacht te maken? Het systeem of het individu?
– Voor ouders is nog steeds onduidelijk welke school welk leer- en begeleidingsaanbod heeft. Toch is 2 jaar geleden afgesproken met het onderwijsveld (vastgelegd in een aangenomen motie) dat het Bloz hiervoor zou zorgen. Niet in een brochure, zoals in eerste instantie in de motie stond, maar digitaal.
– De situatie van Mike is niet alleen de zorg van zijn moeder. Dat is ons aller zorg. Vandaar dat ik maandag gevraagd heb aan de griffie om een gesprek tussen Zwols onderwijs – lees: Bloz – en de gemeenteraad – lees: woordvoerders – te arrangeren.

In dat gesprek kan dan ook de stand van zaken van de ontwikkeling van onderwijs aan hoogbegaafden worden meegenomen. Gaat dat per cluster of wordt dat in gezamenlijkheid ontwikkeld. Maar ook, welke rol spelen ouders hierin.
Mijn ervaring leert, dat de manier waarop er door het onderwijsveld gekeken wordt naar HB-onderwijs nogal gedifferentieerd is.

Werk aan de winkel.

John van Boven

2 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Hoogbegaafd en BLOZ regie

Vandaag zag ik op Twitter dat de Stentor een bericht heeft over een tussenklas bij Vivente voor hoogbegaafde leerlingen. Die kunnen dan in een klas tussen groep 8 en klas 1 van het VO onderwijs krijgen, omdat ze doorgaans een klas hebben overgeslagen.

Het is natuur vreselijk mooi dat het Zwolse onderwijsveld ernst maakt met onderwijs voor deze groep leerlingen.
Ik maak me wel zorgen over de regie. Ik krijg de indruk dat elke koepel de eigen oplossing voor onderwijs aan hoogbegaafden in de praktijk gaat brengen. Ik merk niets van afstemming. Ik merk niets van het op elkaar laten aansluiten van de gekozen oplossingen, zodat er maximaal rendement is voor elke leerling.

Het is al weer een jaar geleden (of nog langer) dat we als woordvoerders onderwijs een gesprek hebben gehad met de koepels over de problematiek van hoogbegaafden. Met problematiek bedoel ik, dat er in Zwolle geen geschikt onderwijs was voor deze leerlingen. Het gaat immers niet om de hoeveelheid stof die wordt aangeboden. Het gaat vooral om de gekozen methodiek, omdat de leerstijl van deze leerlingen volstrekt anders is.

Ik hoor nu elke keer wat anders, dat verschilt per koepel.
Hoe passen de gekozen oplossingen in de ontwikkeling van passend onderwijs?
Hoe worden de leerkrachten geschoold om goed onderwijs te geven, onderwijs dat aansluit bij de leerstijl van het kind?
Wordt er op de PA al gewerkt aan de scholing van de a.s. leerkrachten, zodat ze dit onderwijs kunnen geven?

Op deze vragen zou ik wel antwoord willen hebben.
We moeten maar weer eens bij elkaar komen om een totaaloverzicht te krijgen.
Dan kunnen we ook vragen hoe het staat met de informatiefolder voor ouders van kinderen die in augustus naar de basisschool gaan.
Daar was dringend behoefte aan, bleek op een informatieavond voor ouders.
Ik heb er niets meer van gehoord.

John van Boven

5 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek