Tagarchief: D66

Eigen verantwoordelijkheid

D66 is de partij die het hoog heeft zitten als het gaat om de eigen verantwoordelijkheid. Ook in maatschappelijke dossiers. In de Zwolse raad heb ik dat vaak gehoord en het was het overwegen waard.
Ik kwam op internet in een D66 stuk ook het volgende citaat tegen: “Artikel 10 van de Nederlandse Grondwet verankert het recht van iedereen om in de beslotenheid van zijn persoonlijke levenssfeer met rust te worden gelaten”
Dit citaat staat weliswaar onder het kopje privacy, maar toch.
Hoe valt dit te rijmen met de nieuwe donorwet? Hebben mensen dan geen eigen verantwoordelijkheid meer? Het maakt nogal wat uit of je kunt handelen vanuit je zelfbeschikkingsrecht of dat je dat recht moet verdedigen.
Maken principes plaats voor pragmatisme?

Ik wil niet flauw doen, deze vragen zijn oprecht bedoeld en ik ben ook erg benieuwd naar reacties.
Daarom zet ik het ook op mijn site, daar kan wat ruimer gereageerd worden.
Voor de duidelijkheid: ik blijf donor.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder algemeen

Donor wetgeving

Op 14 september twitterde ik onderstaande tekst. Ik probeer daarin duidelijk te maken, dat wat mij betreft, het fijne puntje zit in het zich toe eigenen door de overheid van de eerste verantwoordelijkheid voor mijn organen. Dat moet een overheid niet willen.
Het valt mij op dat de reacties te weinig gaan over de move die het D66 wetsvoorstel beoogt. Ik ben niet meer eerst-verantwoordelijke. Ik moet bezwaar maken wanneer ik het er niet mee eens ben. Dat dwingt mij in de verdediging en dat is een verkeerde emotie bij dit gevoelige onderwerp.
Het valt mij ook op dat de reacties bepaald worden door waar men staat. Is men afhankelijk van een orgaan, dan wordt het voorstel (logischerwijs) toegejuicht. Redeneert men vanuit de positie van (potentiële) donor, dan zijn de reacties gereserveerder.
Ik vind dat we op zoek moeten naar een evenwicht tussen belang van orgaan-afhankelijke en van potentiële donor.
Laat daar de discussie maar over gaan.

Tekst van 14 september:
Een paar woorden meer dan 140 tekens toelaten. Deze wetgeving vraagt nuances.
Zoals het nu lijkt is het door de Tweede Kamer aanvaarde voorstel er één uit de categorie “Het Doel Heiligt De Middelen. De vraag blijft wat mij betreft of er geen andere middelen zijn.
Tot nu toe ligt het initiatief bij de eigenaar van de organen. Alleen de eigenaar kan een donorcodicil aanvragen. Dat gebeurt te weinig, waardoor de vraag groter is dan het aanbod.

Wat zeggen 75 leden van de Tweede Kamer?
We laten het eigenaarschap voor wat het is. Het is de overheid die straks de organen confisqueert . Mocht u het anders willen, dan moet u dat maar aangeven.
Met andere woorden, de eigenaar moet van deze 75 Kamerleden, re-ageren, in plaats van ageren. De overheid neemt het initiatief over, terwijl ze geen eigenaar is.
D66, de indiener van het wetsvoorstel, heeft tot nu toe altijd de nadruk gelegd op eigen verantwoordelijkheid. Kom niet met regels, maar laat het over aan de eigen verantwoordelijkheid.

Om misverstand te voorkomen, ik draag sinds 1998 een donorcodicil bij me. Het gaat me om de procedure die mogelijk straks wordt gevolgd.
Ik wens daarom de Eerste Kamer wijsheid en gezond verstand.

1 reactie

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Vrije sluitingstijden?

Onlangs hebben D66 en VVD een initiatiefvoorstel gepubliceerd over het vrijgeven van sluitingstijden en met het instellen van een venstertijd. Hoewel ik er iets van vind, wil ik het in dit stukje vooral hebben over de gevolgde procedure.
Dat wil ik graag, omdat deze procedure me nogal heeft verbaasd.
In Zwolle kennen we de begrippen “Samen maken we de stad” en beginspraak.
Dat houdt toch in, dat we betrokken partijen betrekken bij het formuleren van voorstellen om tot een gewenste situatie te komen. Dus voordat het voorstel wordt gedaan, vindt er overleg plaats. Overleg om te inventariseren wat betrokkenen er van vinden, om te bezien waarmee rekening gehouden moet worden en om te zorgen voor een zo groot mogelijk draagvlak.

Als ik het voorstel lees, dan onderken ik meerdere doelgroepen. Ik denk dan aan de binnenstadsbewoners, aan de politie en natuurlijk aan de horeca zelf.
Ik constateer dat in het voortraject met geen van deze partijen overleg heeft plaatsgevonden.
Het voorstel is gedaan, omdat en D66 en VVD vrije sluitingstijden in hun verkiezingsprogramma hebben staan.

Ik begrijp de reactie van de bewoners (de Peperbus) dan ook wel: “Geldt de vrijwilligheid ook voor de bewoners van de binnenstad?”. De reactie van de doelgroep (horeca) is dat ze niet direct tegen zijn, maar wel praktische problemen voorzien voor de horeca buiten de binnenstad. Nota bene, de doelgroep zelf kan pas reageren nadat het voorstel is gedaan. Over hen en zonder hen.
De initiatiefnemers kunnen dan wel zeggen dat de raad een informatieronde kan houden waarin alle belangengroepen kunnen inspreken, beter lijkt mij dat deze groepen betrokken worden bij het tot stand komen van het voorstel.
Hierbij moet bedacht worden dat er voor D66 een principiële component aan zit, aldus de fractievoorzitter: de overheid moet minder aan regelgeving doen.
Het lijkt mij dat je over principes geen hoorzitting gaat houden. Als je het met dit principe niet eens bent, schiet je weinig op met een debat. Dan komt het gewoon neer op meerderheden.

Wat mij betreft, om toch iets inhoudelijks te zeggen, gaat het vooral om het evenwicht in de belangen van zowel de binnenstadsbewoners als de horeca. Dit voorstel is erg eenzijdig en doet geen recht aan de betrokkenen.
Mijn voorstel: laat D66 en VVD eerst zelf overleggen met de belangengroepen en een nieuw voorstel schrijven dat meer draagvlak heeft dan dit voorstel. Dan kan het nieuwe voorstel in de raad worden behandeld.

4 reacties

Opgeslagen onder Zwolse politiek