Tagarchief: eerste kamer

Statenleden als stemvee

Het is een merkwaardige campagne.

Debatten, die gehouden worden omdat er provinciale verkiezingen aanstaande zijn – zo zegt de debatleider, gaan niet over de belangen van de provincie.
Debatten gaan over Haagse belangen.
Of nog erger, over partijbelangen.

Deze verkiezingen gaan over Haagse machtsverhoudingen.
Provinciebelangen worden geslachtofferd omdat de regeringspartijen in de Eerste Kamer geen meerderheid hebben. En dat gebrek aan meerderheid dreigt alleen maar groter te worden.
Toch wel een merkwaardige constatering.
Statenleden zouden er vooral moeten zijn voor het opkomen voor provinciale belangen. De wijze waarop ze voornemens zijn die belangen te behartigen zou het stemgedrag moeten bepalen.
De werkelijkheid is, dat ze door Den Haag vooral gezien worden als stemvee. De belangen van de Eerste Kamer zijn blijkbaar vele malen groter dan provinciale aangelegenheden.

Het zou zo maar kunnen zijn, dat al die Haags geörienteerde debatten niet opkomst bevorderend werken.
Terwijl de opkomst bij PS-verkiezingen toch al niet om over naar huis te schrijven is.

1 reactie

Opgeslagen onder algemeen

Minderheidskabinet, politiek verstandig?

De politieke oplossing na de laatste verkiezing voor de Tweede Kamer om te gaan voor een minderheidskabinet heeft verstrekkende gevolgen. Zo laat de gang van zaken bij de stemming over de vrije artsenkeuze vandaag in de Eerste kamer zien.

Een paar waarnemingen.
– De ongelijke samenstelling van Eerste en Tweede Kamer maakt dat er voortdurend compromissen nodig zijn op weg naar besluitvorming over voorgesteld beleid. Er zijn gedoogpartners nodig in de Eerste Kamer.
– Die compromissen werpen hun schaduw vooruit. Behandeling in de Tweede Kamer gaat niet alleen over voorstel van beleid, maar ook over de vraag, wat te doen aan het verkrijgen van een meerderheid in de Eerste Kamer. Dat heeft naar mijn mening twee effecten. Het reflectieve karakter van de Eerste Kamer, kwaliteit van wetgeving, heeft plaatsgemaakt voor de politieke stoelendans. Maar ook, dat de uitslag van de stemming in de Eerste Kamer tot het laatste moment ongewis is. Zo bleek vandaag.
– Ik denk dat ook de Provinciale Statenverkiezing in maart 2015 van invloed is geweest vandaag. Het is frappant dat de PvdA senatoren die tegen hun zin niet voorkomen op de kandidatenlijst tegen het voorstel hebben gestemd. 
Als die relatie er ligt, doet dat afbreuk aan de statuur van de Eerste Kamer.
– Over het proces. Hoe merkwaardig is het, dat zorgverzekeraars al in de weer zijn met hun budgetpolissen, voordat het bijbehorende beleid door beide Kamers is vastgesteld. Dan kun je zeggen, dat de voorbereiding nu eenmaal veel tijd vraagt, maar ook dat deze procedure qua tijdsvolgordelijkheid aan alle kanten rammelt. 
Nippertjeswerk op de valreep. 
Niet goed te praten voor een dossier dat zo ingrijpt in de persoonlijke levensomstandigheden van veel landgenoten.

Naar de consequenties ga ik niet gissen. Maar benieuwd ben ik wel.

1 reactie

Opgeslagen onder algemeen

Peilingen

Ik erken onmiddellijk dat peilingen maar peilingen zijn.
Maar toch.
De laatste peiling laat zien dat de regeringspartijen goed zijn voor samen 30 zetels. Heeft een regeringscoalitie ooit zo laag gestaan? Volgens mij niet.
De volgende gedachten komen bij mij boven.

Peilingen vanaf januari 2012

Peilingen vanaf januari 2012

Als 2 partijen, die bij de laatste verkiezingen zovel winst hebben behaald op grond van beloftes en niet elkaars natuurlijke partners zijn, samen gaan regeren, kan dat alleen wanneer er nogal wat compromissen worden gesloten.
Kiezers raken zwaar teleurgesteld en zoeken hun heil bij partijen die op de politieke kaart in de buurt liggen van de partij, waarop ze hebben gestemd. Die partijen hebben geen compromissen hoeven sluiten en profiteren maximaal van de teleurstelling van kiezers.
Eén keer een akkoord open breken, zoals bij de start gebeurd is, kan nog, maar dan houdt het wel op.

Deze regering komt niet aan regeren toe. Het wordt gegijzeld door de peilingen. De coalitie zal niet toestaan dat het kabinet valt omdat dit een desastreuse uitslag voor hen betekent. Hun meerderheid in de Tweede Kamer maakt dat mogelijk. Dat laat tegelijk zien, wat daarmee de rol van de Eerste Kamer is geworden vanwege de andere politieke verhoudingen. De regeringspartijen hebben dar geen meerderheid.
In plaats van te regeren is het kabinet voortdurend bezig met het zoeken naar meerderheden. Dat kan alleen als er wordt toegegeven aan partijen die noodzakelijk zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer.
De vraag is dan met welke partijen je de meerderheid moet realiseren. Dat zal de ene keer zoeken zijn op de rechterflank en de andere keer op de linkerflank, afhankelijk van de aard van het dossier.

Dat levert dus geen vaste koers op maar een zwalkpartij. De compromissenkoers.
Dat is slecht voor het vertrouwen in de politiek.
Dat is nog slechter voor ons land.

Gevraagd: een katharsis en een nieuwe start.

5 reacties

Opgeslagen onder algemeen