Tagarchief: hanzelab

Hanzelab

Hanzelab draait nu een paar jaar in Zwolle.
Het zijn Zwollenaren die tijd en denkkracht beschikbaar stellen om een aangedragen probleem aan te pakken.
De 90 leden van Hanzelab zijn benieuwd of er Zwolse instellingen of organisaties zijn die zoeken naar antwoorden op vragen.
Vandaar onderstaand bericht:

90 man & vrouw sterk..
90 hoofden vol kennis en ideeen..
90 harten die kloppen voor onze mooie stad..
90 totaal verschillende expertises, interesses en achtergronden..
90 sterke wortels in diverse Zwolse netwerken
90 bijdragen om Zwolle nóg mooier te maken..
90 overtuigingen dat geven, delen en samen denken en doen geweldig is..
90 toezeggingen voor belangeloze inzet voor Zwolse bedrijven en organisaties
90 toezeggingen om een sterke bijdrage te leveren Zwolse maatschappelijke initiatieven, goede doelen, verenigingen, projecten..

Deze 90 ondernemende, creatieve en betrokken Zwollenaren zijn Hanzelab:http://hanzelab.nl/netwerk

Jij kunt met jouw organisatie of bedrijf gebruik maken van deze 90 hoofden, harten, expertises en overtuigingen. Zeker in situaties en vraagstukken waar een multidisciplinair team, diversiteit aan kijk op zaken en een grote dosis creativiteit hard nodig is.
Heb jij of heeft jouw organisatie een idee, concept, vraagstuk of thema waar je de kracht van Hanzelab goed bij kunt gebruiken? Neem contact met ons op! 
Sta jij, het bedrijf of de organisatie waar je voor werkt er bovendien voor open om Hanzelab óók bereikbaar te maken voor maatschappelijke initiatieven in Zwolle? En Zwolle zo nóg mooier en sterker kan maken? Dan ben je bij ons helemaal aan het goede adres.

Hanzelab werkt volgens het “buy one give one” model als een stichting en netwerkclub zonder winstoogmerk. Voor een relatief klein bedrag koop je een inspirerende Hanzelab sessie voor jezelf. Voor een nog geringer bedrag schenk je er één aan een mooi project of initiatief in Zwolle.

Spreekt dit je aan dan denkt Hanzelab graag met je mee! Graag zelfs, want we kunnen wel wat opdrachtgevers gebruiken. We geven graag Zwolse organisaties een impuls. We hebben genoeg maatschappelijke projecten die graag een gratis sessie ontvangen.

Kijk hier alvast op onze site hoe we werken:http://hanzelab.nl/word-opdrachtgever

O.a. Wezo Zwolle, Gemeente Zwolle, Zwolle Marketing en Leisure Centre Wallyss, Koperen Kees en Boerdam gingen al als opdrachtgever met Hanzelab in zee. Voor hen werden mooie sessies georganiseerd gericht op specifieke organisatievraagstukken. Mede dankzij deze opdrachtgevers kon Hanzelab gratis sessies verzorgen voor onder meer Ronald McDonaldhuis Zwolle, Daklozenopvang De Herberg, Buurtcentrum de Bestevaer en RTV ZOo. Wil je weten hoe de samenwerking met Hanzelab is bevallen?  Vraag het eens aan Jacco Vonhof ((Novon, Wezo), Gerrit Jansen ((Jansen Vastgoed,  Wallyss), de wethouders Nelleke Vedelaar, Filip van As of Rene de Heer (gemeente Zwolle), Henk van Voornveld (Zwolle Marketing) Lianne Booijink (Ronald McDonaldhuis) of Bärbel Brouwer (Bij Bärbel, destijds interim-voorzitter RTV ZOo).

Geïnteresseerd in Hanzelab? Misschien al een concreet vraagstuk? Of dé tip voor een mooie opdrachtgever voor Hanzelab? Bel of mail ons en we gaan graag in overleg om de uitdaging aan te gaan. Hanzelab vult met een frisse blik jouw tijdelijke gebrek aan creativiteit onmiddelijk in. Een mooie impuls om daarna zelf weer voortvarend aan de slag te gaan!

Als je wat ziet in Hanzelab, laat dan een reactie achter of mail me: johnvboven@planet.nl.
Ik zorg er dan voor dat iemand van Hanzelab contact opneemt.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder algemeen

Bankpas of muntjes?

Ik kreeg vanmorgen een artikel uit Binnenands Bestuur onder ogen (bedankt Henk). In dat artikel (http://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/bankpasje-vervangt-voedselbank-of-super-sociaal.34685.lynkx) wordt beschreven dat mensen die ondersteuning nodig hebben, niet naar de voedselbank worden verwezen maar een bankpasje krijgen, waarmee afgerekend kan worden, bijvoorbeeld bij de plaatselijke supermarkt.
Er wordt via de bonnetjes gecontroleerd of het geld wel wordt uitgegeven aan zaken, waarvoor het bedoeld is. Dit aspect vraagt nog wel doordenking wat mij betreft.

Interessanter is het slot van het artikel. Men kan extra geld gestort krijgen door het verrichten van een tegenprestatie, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Behalve dat ik dat een goed idee vind (eigenwarde, zelfrespect), deed me dit ook denken aan wat ik in het boek #Easycratie heb gelezen (hoofdstuk 7). In een Braziliaanse sloppenwijk kon men muntjes verdienen door te helpen met bijvoorbeeld het verzamelen van zwerfvuil, er werd betaald per ingeleverde zak huisvuil. Met de muntjes kon men een busrit betalen. Er werden dus 2 problemen tegelijkertijd aangepakt: armoede en zwerfvuil.
De schrijvers van Easycratie, Martijn Alander en Erwin Witteveen, stellen vervolgens, dat dit systeem morgen in Nederland ingevoerd kan worden. Met de verdiende muntjes kan men bijvoorbeeld kaartjes kopen voor voorstellingen. Veel voorstellingen hebben lege stoelen.
Een soort airmiles, maar dan overal te gebruiken.
Dit idee verdient uitwerking. Ik zie daar meer in dan in de bankpas. Dat vraagt nogal wat controle en wat te doen bij gebleken verkeerd gebruik?

Wie wil een Hanzelab financieren om het muntjesidee verder uit te werken?

1 reactie

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Easycratie, toepassen in de politiek

In zijn boek Easycratie laten Martijn Aslander en Erwin Witteveen zien, dat er meerdere manieren zijn om geld te verdienen. Of, om op een andere manier doelen te bereiken zonder te veel investeringen.
Bekende voorbeelden zijn de gratis kranten. De inkomsten komen niet meer uit abonnementen of de losse verkoop. De inkomsten worden gegenereerd door de advertentie-inkomsten. Omdat de krant gratis is, heeft het een groot lezerspubliek en is daarmee erg aantrekkelijk voor adverteerders.
Dichter bij huis: printers zijn goedkoop, maar de toner is nogal prijzig.
Kortom, er zijn slimme manieren om geld te verdienen. Maar dan moet je wel op een andere manier gaan denken.

Dat geldt ook voor de vraag, hoe kom ik aan geld, om problemen op te lossen, om dingen voor elkaar te krijgen. Ik denk aan het recente besluit om geen geld meer te besteden aan de strijd tegen graffiti.
Eerst een citaat uit Easycratie:

Citaat (pag. 115). Eind vorige eeuw lieten lokale bestuurders in een Braziliaanse sloppenwijk zien hoe je óók in een non-profitsituatie op easycratische wijze complementair geld kunt drukken om problemen eenvoudig op te lossen. De sloppenwijk had twee prangende problemen. Ten eerste was er een ongekend grote hoeveelheid zwerfvuil in de wijk. Ten tweede was er een grote armoede. De werkloosheid was hoog, er was nauwelijks werkgelegenheid, maar als de bevolking werk wilde zoeken in het stadscentrum, bleek de bus daarnaartoe onbetaalbaar. Al jarenlang poogden de bestuurders budgetten los te peuteren bij de centrale overheid om deze problemen aan te pakken. Maar tevergeefs; er was geen geld. Totdat men besloot om dan maar zélf geld te maken. De sloppenwijk liet blauwe plastic muntjes maken. Iedere wijkbewoner die dat wenste, kon deze muntjes verdienen door een vuilniszak vol zwerfafval in te leveren. Met die muntjes kon vervolgens een busrit naar het stadscentrum betaald worden. Verbluffend simpel, misschien niet de meest elegante oplossing, maar het werkte wel. In korte tijd waren twee grote wijkproblemen opgelost, waar de conventionele middelen jaren gefaald hadden. Elke wethouder in Nederland kan dit idee morgen al uitvoeren in zijn stad. Het blauwe muntje zou bijvoorbeeld een toegangskaartje kunnen zijn voor de gesubsidieerde stadsschouwburg waar overmorgenavond een voorstelling is geboekt en waar naar verwachting nog tweehonderd lege stoelen in de zaal zijn. Niemand wordt slechter van zo’n easycratisch plan. Zowel de optredende artiesten als de schouwburgdirecteur zullen er blij mee zijn als de lege stoelen gevuld worden.

Het kenmerkende van dit voorbeeld is, dat het mes aan twee kanten snijdt. Aan de ene kant worden er taken uitgevoerd, die anders vanwege de kosten waren blijven liggen. Aan de andere kant doen mensen, die aan de zijkant staan van het maatschappelijke leven, weer mee aan diezelfde maatschappij. Ze dragen zelfs bij aan die maatschappij.
Het vraagt wel een andere kijk van “het stadhuis”. Het vraagt medewerking van bijvoorbeeld de middenstand, musea, de Spiegel, de horeca en het openbaar vervoer bijvoorbeeld.
Ik zou het mooi vinden wanneer het Hanzelab een sessie wijdt aan het verkennen van de mogelijkheden.
Volgens mij vraagt het niet veel aan onderzoek. Dit kun je ‘gewoon’ doen.
Er zijn vast wel meer voorbeelden te noemen die te baseren zijn op dit principe. Er zijn genoeg creatieve mensen in Zwolle om er iets van te maken.

Binnenkort heb ik een gesprek met Hanzelab om te bekijken of we er een sessie aan kunnen wijden. Ik heb er alle vertrouwen in.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zwolse politiek

Society 3.0

Dit is de titel van een boek van Ronald van den Hoff.
Ik ben nogal onder de indruk van het boek, omdat het poneert dat we onvoldoende gebruik maken van de kracht van de massa. De organisatiesystemen die we kennen, gebruiken de potentie van medewerkers die hoort bij de functie. Is zeg het wat huiselijk.Ik zie allerlei verknopingen met beginspraak en met samen maken we de stad.
Dat zag ik ook al in het boek Easycratie van Martijn Aslander.
Het helpt met mijn zoektocht naar het antwoord op de vraag op welke wijze we burgers en instellingen/organisaties nog beter kunnen betrekken bij het besturen van de stad. Wat precieser: een rol geven bij het ontwikkelen en vaststellen van beleid.

Een paar weken geleden is het initiatief Hanzelab gepresenteerd tijdens een Twiner. Kort gezegd komt het er op neer dat mensen tijd en denkkracht beschikbaar stellen om een door een organisatie aangedragen probleem te helpen oplossen. (voor informatie: info@hanzelab.nl en www.hanzelab.nl).
Ik heb bij Hanzelab de vraag neergelegd of we een keer een sessie kunnen besteden aan de vraag op welke manier we de essentie van society 3.0 kunnen inzetten in het politieke domein.
Of, anders gezegd, of we society 3.0 kunnen gebruiken voor het verder verbeteren van beginspraak. Want we zijn er nog lang niet.

Ik heb mijn verzoek op de volgende manier onderbouwd:
1. Er wordt al langer nagedacht over de switch van representatieve democratie naar deliberatieve democratie. Dus van het 1 keer per 4 jaar mandaat geven door de kiezer aan de politiek in de machtsverhouding als resultaat van de verkiezingen naar het betrekken van burgers en instellingen/ondernemingen bij het ontwikkelen van beleid.
Je zou kunnen zeggen, dat dit de stap is binnen het veld “democratie” van 1.0 naar 2.0
2. Zwolle heeft al iets van 2.0 in haar beleid. Ik denk dan vooral aan Samen maken we de Stad en Beginspraak. Principes die uitgaan van betrokkenheid van anderen (expres ruim geformuleerd) bij ontwikkelen van beleid en (ruimtelijke) plannen.
3. Mijn waarneming is dat het maar ten dele lukt. De gewenste 2.0 werkwijze wordt nog te veel geduwd in een 1.0 organisatie. Met andere woorden, de “anderen” worden in het bestaande systeem geperst, terwijl het ontwikkelen van een nieuwe orde meer voor de hand zou liggen. Daarbij horen dan vragen als
– wat zijn de consequenties voor het functioneren van het ambtelijk apparaat
– wat zijn de gevolgen voor het functioneren van de raad
– wat betekent het voor het evenwicht (vanuit het perspectief van de raad) tussen ontwikkelen en uitvoeren van beleid.
4. In “Society 3.0” wordt de stap naar 3.0 ook beschreven. Dat spreekt mij geweldig aan. Ik besef tegelijkertijd dat de stap van 1.0 naar 2.0 eerst compleet gezet moet worden. Maar ik besef ook dat het ontwikkelen wel een focus vraagt: waar willen we uitkomen, c.q. waar moeten we uitkomen. Die vraag is ook van belang voor het verbeteren van de plek van de politiek in de maatschappelijke context. Dan gaat het over het verbeteren van de relatie tussen politiek en burgers.
5. Tegen deze achtergrond zou ik een verkenning willen organiseren die duidelijkheid moet geven over de volgende onderzoeksvragen:
a. draagt het vergroten van de betrokkenheid van anderen bij ontwikkelen van beleid bij aan het verbeteren van de relatie tussen politiek en burgers
b. als dat zo is, wat betekent dat voor de kwaliteit van het ontwikkelde beleid
c. wat vraagt dat van de inrichting van het ambtelijk apparaat (omvang, verantwoordelijkheidsverhoudingen)
d. wat betekent dat voor het functioneren van de gemeenteraad.
Deze vragen moeten dan wel een uitwerking zijn van de hoofdvraag: hoe gaat over 15 jaar het besturen van een stad als Zwolle.
6. Ik zou het mooi vinden als Ronald van den Hoff een inleiding houdt over democratie 3.0 tegen de algemene achtergrond van Society 3.0. En dan 2 co-referaten. De eerste van iemand die als betrokken burger/instelling/onderneming opvattingen heeft over de betrokkenheid van de “anderen”. De tweede van iemand die binnen de eigen organisatie werkt volgens society 3.0 (of daarheen op weg is).
Van de aanwezigen wordt dan gevraagd om mee te denken over de transitie van de lokale overheid.

Ik ben reuze benieuwd of het lukt.
John van Boven

11 reacties

Opgeslagen onder algemeen, Zwolse politiek

Twiner, easycratie en Hanzelab

Gisteren was er weer een Twiner de luxe. Dat is een diner, georganiseerd voor en door twitteraars (in jargon: tweeps). De luxe omdat het ’s middags al begint met een lezing. Bob Hoogstra en Sander Dol (geestelijke vaders van de Twiner) organiseren dit normaal gesproken in Xanders Bazaar, maar nu vanwege het grote aantal deelnemers in hun onlangs aangekocht restaurant Koperen Kees.
De lezing was van Martijn Aslander over zijn boek Easycratie. Het benutten van kennis bij de mensen ( ongebruikt omdat het niet aangesproken wordt door de bureaucratische structuren. Het gaat ook over het geven van bijvoorbeeld informatie of diensten, zonder vooraf te regelen welk geldbedrag er tegenover staat. Geven vanuit de verwachting, dat het er toe doet. En dat je dus wat terugkrijgt.
Ik zie overlap met het principe van beginspraak. Ik ga dat op een later moment uitdiepen.

De reden voor dit stukje is eigenlijk de presentatie van het Hanzelab. Kort gezegd komt het neer op het aanspreken van de maatschappelijke en zakelijke kwaliteiten van betrokken Zwollenaren. Bedrijven kunnen het Hanzelab een casus voorleggen. Vervolgens gaat een aantal leden van het Hanzelab de vraagstelling (of probleemstelling) te lijf met hun denkkracht. Bedrijven betalen er voor en wel zoveel, dat ook maatschappelijke organisaties -met weinig budget – het Hanzelab een casus kunnen voorleggen.
De brainstorm vindt plaats tijdens Twiners. Diners voor tweeps.
Het Hanzelab concept (@hanzelab) is een concept dat is uitgedacht door Elsbeth Boes (@elsbethboes) en Henk Boshove (@henk038).
Gisteren bleek dat er veel animo was onder de aanwezigen.
Ik ben erg benieuwd.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder algemeen