Tagarchief: herijken

Michiel de Ruyter

De relatie overheid en burger staat in de belangstelling, als ik kijk naar de grote hoeveelheid artikelen en brochures zie verschenen is ( hoeveelheid is enkelvoud).
Ook van mij, als kijk naar het aantal stukjes op mijn blog.
imageVandaag las ik in de Stentor de leiderschapsvisie van Michiel de Ruyter. Kort gezegd, bepaal het doel en laat de manier om daar te komen over aan hen die het moeten uitvoeren.
Ik vroeg me af hoe je hiermee om moet gaan in de relatie tussen overheid en burger. Beter nog in de driehoeksverhouding tussen burger – raad – college.
Als raadslid weet je dat je taak drieledig is: kaderstellend, controlerend en volksvertegenwoordigend.
Kaderstellend en controlerend zijn begrippen die passen bij de leiderschapsvisie van Michiel de Ruyter. Formuleer doelen (kaderstellend) en evalueer achteraf (controlerend).
Als ik mij dan de collegevoorstellen en de debatten herinner, gingen die vaak over het “hoe”, dus de uitvoering. Maar dat terzijde.
De vraag is, op welke manier passen we hier de betrokken burger in.
Ik denk op twee manieren.
“Wat” je wilt bereiken bespreek je als gemeenteraad met burgers en instanties die te maken hebben met het dossier.
Voor “hoe” je het wilt bereiken betrekt het college, en namens hen de ambtenaren, de burgers/instanties die het aangaan.

Een striktere scheiding dan nu wordt toegepast lijkt mij een goede bijdrage aan een effectieve tijdsbesteding van de gemeenteraad.

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder algemeen