Tagarchief: nooitaf

De binnenstad en het principe van NooitAf.

Onlangs (vrijdag 15 januari) stond er in het FD een artikel met als kop Geef volop ruimte aan de ondernemende binnenstad. Het artikel werd mij aangereikt door een Tweep, die mij vroeg naar mijn mening over dit artikel.
Eerst een voor mij saillante passage uit het artikel:
Het uiterlijk van binnensteden zal de komende jaren verder veranderen. Het aantal winkels en hun dominantie zal afnemen, al blijft retail natuurlijk een voorname drager van de binnenstad. Deze verandering hoeft helemaal niet erg te zijn mits er vooral wordt ingezet op meer wonen voor jongeren en ouderen, horeca (zoals altijd met mate), kleinschalig (ambachtelijk) werken, cultuur, onderwijs en zorgfuncties in de binnenstad.

Tegelijkertijd zullen centra compacter moeten worden. Er moet echt meer worden gewoond boven winkels en in de aanloopstraten. Zeker middelgrote gemeenten (met 30.000 tot 80.000 inwoners) moeten werken aan een binnenstad die met een kwart tot een derde kleiner is. We moeten leren centra (graag verplicht) opnieuw te verkavelen, kansloze gebouwen te slopen en parkeerplaatsen weg te halen.
Zo’n beschrijving is meer gericht op de situatie van nu, dan op de verwachte situatie. Een trend is dan niet genoeg. De specifieke richting mist dan.

In een DM schreef ik hem:

De narigheid van dit soort artikelen is, dat het confectie is. Er wordt, begrijpelijk, geen rekening gehouden met de specifieke, in ons geval, Zwolse situatie.
Een aantal gedachtenkapstokjes.
1. We moeten niet vergeten dat we al het nodige aan de binnenstad gedaan hebben. Hoe lang is het helemaal geleden dat er auto’s stonden op het Grote Kerkplein en op de Nieuwmarkt. Sterk verbeterd leefklimaat.
2. Ik denk aan de verandering van de busroutes waardoor de Eekwal weinig bussen meer kent en ook de Stationsweg. Minder fijnstof, dus beter leefklimaat.
3. Er moet meer nagedacht worden over de uiteindelijke samenstelling van de binnenstad, en dan heb ik het niet alleen over winkels. Als die visie er is kunnen gericht stappen gezet worden. En niet, wat ik nog te veel zie, de problemen van vandaag oplossen. Dat is richtingloos.
4. Er zijn beperkende factoren waarmee rekening gehouden moet worden. Ik denk dan aan het niet onbeperkt beschikbaar zijn van budget en aan versnipperde eigendomssituaties. Ik verwijs naar de moeizame situatie van de Weeshuisstraat.

Belangrijkste vind ik dus het van buiten naar binnen denken én weten wat je ziet als eindplaatje.
En er moet de bereidheid zijn om onderweg, bij gewijzigde omstandigheden, zaken bij te stellen. Iets waar de politiek, algemeen gesproken, niet erg goed in is.
Verplichte leeskost is wat dat betreft het boek “NooitAf” van Aslander en Witteveen. Zij schreven ook Easycratie.

Aanvulling op deze reactie.
Over het principe van NooitAf schreef ik eerder een stukje op mijn weblog (zie hieronder) en gebruikte het dossier van de verhuizing van de bibliotheek als voorbeeld: https://johnvanboven.com/2016/01/15/nooitaf-singulariteit-en-de-bibliotheek/

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder algemeen, Zwolse politiek

NooitAf, singulariteit en de bibliotheek

NooitAf bespreekt singulariteit als één van de megatrends.
Singulariteit is het begrip dat staat voor de dusdanig snelle technologische vooruitgang, dat een mens dat vandaag niet kan overzien. Wat hij wel weet is, dat die vooruitgang er zal zijn.
Een paar simpele voorbeelden (er zijn er meer):
– vroeger had je een encyclopedie in de boekenkast, nu heb je Wikipedia op internet;
– De videotheken zijn weg omdat diensten als Netflix zijn opgekomen;
– Extra boeken halen bij de bieb voor in de vakantie? De app vakantiebieb laat je boeken lezen op je tablet.

Zijn we voldoende in staat om verantwoord te investeren, terwijl we onvoldoende zicht hebben op de technologische ontwikkelingen die bij die investering een rol kunnen spelen?

Bibliotheek
Ik neem als voorbeeld de bibliotheek.
Ik ben er zelf van overtuigd dat over een paar jaar het leesgedrag zo is veranderd, dat de bieb in zijn huidige vorm daar onvoldoende op kan inspelen.
Internet gaat een nog grotere rol spelen als het gaat om informatieverwerving. You Tube is nu al een rijke bron.
Nu al kun je via internet leesboeken huren voor je e-reader. Dat zal alleen maar toenemen wanneer de technologie steeds betere en lichtere e-readers mogelijk maakt.
Hoe groot is de kans, dat je nu investeert – voor heel veel geld – in een bibliotheek die over een paar jaar niet meer past bij de behoefte van straks.

Het is een dilemma, ik weet het.
Ik gebruik de bibliotheek alleen als voorbeeld, omdat het actueel is.
Mijn boodschap is algemener. De steeds sneller veranderende technologie, de steeds sneller zich wijzigende samenleving en daarmee ook de verhouding tussen overheid en burgers, vraagt een andere manier van omgaan met beleidsontwikkelingen.
Het zou mooi zijn als de lokale overheid (raad, college, ambtelijk apparaat) daar oog voor krijgt.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder algemeen, Zwolse politiek

Van statisch naar Nooit af.

Zojuist de Trendrede 2016 gelezen. Terwijl ik ook bezig ben met het nieuwste boek van Aslander en Witteveen, “NooitAf”.
De slotopmerking uit de Trendrede spreekt me aan:

“In 2016 gaan we vanuit persoonlijke betekenis het gesprek aan. Niet om te winnen, maar om het nieuwe in onze samenleving te interpreteren en implementeren.
We krijgen grip door begrip.
2016 wordt het jaar van het Bouwgesprek.”

Ik heb de laatste tijd nogal wat aandacht besteed aan teksten die pleiten voor een heroriëntatie op het huis van Thorbecke. De maatschappelijke verhoudingen veranderen en welke betekenis heeft dat. Ik verwijs naar de Lunshoflezing, waar de spreker de 5 agendapunten van de democratie besprak. Zie vorige stukjes op dit blog.
Deze literatuur is op zich voldoende reden om pro-actief na te denken over de nieuwe verhouding overheid en burger.
De Trendrede 2016 en het boek NooitAf onderstrepen de noodzaak van heroriëntie. Hoe anticipeer je bij beleidsontwikkelingen, die doorgaans de nodige tijd vragen, op de snel veranderende maatschappij en samenleving. Een ontwikkeling, die nooit af is.

Ik daag de gemeenteraad uit, zich op tijd hierover te buigen.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder algemeen, Zwolse politiek

Nooit Af

“Nooit af” is een boek van Martijn Aslander en Erwin Witteveen, de schrijvers ook van Easycratie.
De boodschap is, kort door de bocht (ben vandaag begonnen te lezen), dat veel beleidsbeslissingen worden genomen alsof het gaat gaat om definitieve situaties. De omstandigheden veranderen vaak sneller dan de voorbereidingstijd van beslissingen vraagt.
Het grappige is, dat ik hiermee (onbewust?) in het verleden al rekening heb gehouden.

Onderwijs
Ik was op school o.a. verantwoordelijk voor beheer, dus ook voor de gebouwen. Hoe vertaal je een nieuwe onderwijsvisie in de inrichting van een school? Ik heb altijd gepleit voor wanden, die simpel verplaatst konden worden. ( vergelijk de fietspaden in Kopenhagen, het NooitAf fietspad uit hoofdstuk 3 van #NooitAf). Zonder veel problemen en kosten kun je een gebouw aanpassen.

Politiek
Bij het laatste verkiezingsprogramma, waarvoor ik een verantwoordelijk had, vond ik het beter om niet standpunten vast te leggen over items die speelden. Het leek mij verstandiger te beschrijven op welke manier we komen tot een standpunt. Waar kijken we naar, wat is bespreekbaar en wat is de relatie met andere dossiers. Niet dat deze manier van samenstellen van het programma echt gelukt is, maar de intentie was er wel.

Als je #NooitAf leest verbaas ik me er over dat we nog steeds een coalitie-akkoord schrijven, dat zo is geschreven alsof er na het ondertekenen 4 jaar niets meer gebeurt.
In Zwolle hebben ze gelukkig in het akkoord opgenomen, dat halverwege een evaluatiemoment wordt ingebouwd. De waarde van zo’n moment staat of valt met de bereidheid om voorgenomen beleid bij te stellen en werk te maken van de voorbereiding.
Ik ben erg benieuwd, omdat er na de vaststelling van het Zwolse coalitie-akkoord nogal wat beweging is geweest bij de Zwollenaren over bijvoorbeeld koopzondagen en zondagsopening van supermarkten.

Als de duur van een akkoord korter wordt dan de verkiezingencyclus komt het er op aan de kiezer te betrekken bij beleidsvoorbereiding van dossiers.
Ofwel, zoals ik me afvroeg bij mijn afscheid van de raad, hoe zou Thorbecke zijn huis nu inrichten.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder algemeen, Zwolse politiek